Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завершіть речення. 1. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень

Читайте также:
 1. Indefinite Personal Sentences – Невизначено особові речення
 2. Безсполучникове складне речення
 3. Безсполучникове складне речення.
 4. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 5. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 6. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 7. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 8. Завдання 1. Перепишіть речення, добираючи з дужок потрібні букви. Префікси підкресліть, поясніть правопис.
 9. Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення, правильний варіант запишіть.
 10. Завдання 3. Утворіть усі можливі нові слова за допомогою префіксів роз-, без-, при-, перед-, пере-, пред-, воз-, над-. З утвореними словами складіть речення.

1. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень.....

 

2. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів визначається законом.....

 

3. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень.....

 

Література:

1. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

2. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

3. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

4. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

 1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

6. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

7. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

8. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

9. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

10. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

11. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

12. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

13. Є.А.Алісов, Л.К.Воронова, С.Т.Кадькаленко та ін. Фінансове право // Підручник за загальною редакцією проф. Л.К.Воронової, Харків: “Консум”, 1998 рік.

14. О.П. Орлюк. Фінансове право: Навчальний посібник. – К,: Юрінком Інтер, 2003р.

15. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво „ Юридична думка”», 2010. – 656 с. – тв.

16. Шляхи вдосконалення місцевого управління в контексті зарубіжного досвіду: навч. посіб. Авт. кол. Шикеринець В.В., Козлов М.В., Гуменюк А.І.- Івано- Франківськ: ІФОЦППК, 2012.-76с.

Нормативно-правові акти:

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

4. Конституція України. Науково-практичний коментар. Х. ”Право”, 2003,К., Видавничий дім „ІнЮре”,2003,с.808;

5. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

6. Бюджетний кодекс України //Закон України від 08 липня 2010 року №2456-VI.

7. Цивільний кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 № 435-IV;

8. Господарський кодекс України//Закон України від 16 січня 2003 року №436-IV;

9. Земельний кодекс України//Закон України від вiд 25.10.2001 № 2768-III.

10. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

11. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

12. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

13. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

14. Про статус депутатів місцевих рад// Закон України від 11 липня 2002 року.

15. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим// Закон України від 22грудня 2006 року.

16. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим// Закон України від 10 лютого 1998 року.

17. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

18. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

19. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів //Закон України від 4 лютого 1994 року №3949-XII.

20. Про державну службу //Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII.

21. Про службу в органах місцевого самоврядування //Закон України від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ.

22. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

23. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

24. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 46 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав