Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  5. VII. Домашнє завдання.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  7. Алгоритм виконання практичного навику №10
  8. Алгоритм виконання практичного навику №4
  9. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ

Законспектувати параграф, де йдеться про росіянізми в телевізійному просторі й у газетному тексті, з кн.: Капелюшний А. О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. — С. 56-65. Окремо записати приклади неправильного і паралельно правильного слововживання.


Практичне заняття № 10

Тема: Мова газети. Іншомовні слова та їх використання в пресі. Фразеологізми в газеті

 

Базові поняття: Іншомовні слова, фразеологізми, крилаті вислови (слова), афоризми, сентенції, максими, парадокси, літературні (фольклорні та ін.) ремінісценції.

CD Увага! Дефініції цих базових понять треба знати, оскільки вони оцінюватимуться окремо.

Фразеологізми   відтворювані стійкі словосполучення, які характе-ризуються цілісністю лексичного складу і граматичної будови й передають певні поняття.
Крилаті вислови (слова) й афоризми сталі словесні формули, що є часто повторюва-ними в писемному й усному мовленні влучними висловами видатних осіб — письменників, філософів, учених, політичних діячів.
Сентенції афоризми, що мають повчальний зміст; життєві повчання.
Максими афоризми, в яких у короткій формі висловлене певне моральне правило, певний етичний принцип.
Парадокси думки, що розбігаються з усталеними поглядами й спершу нібито суперечать здоровому глузду.
Літературні (фольклорні та ін.) ремінісценції відлуння в тексті якихось мотивів, образів іншого твору, натяки на них тощо.

M Увага!

На занятті опрацьовуватимуться “Ваші” газети.

 


Завдання.

1. Знайти в газетних матеріалах іншомовні слова з різними способами їх семантизації. Визначити доцільність / недоцільність їх у контекстах. З’ясувати їх семантику за словником.

2. Дібрати 10 фразеологізмів у ролі заголовків до матеріалів обраної Вами газети. З’ясувати, наскільки вони узгоджуються із змістом тексту.

 

Виконати письмово.

Виконати завдання № 89 із кн.: Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — С. 103-104.

 

U Домашнє завдання до практичного заняття № 11.

1. Ознайомитися із словником: Святовець В. Ф. Словник образотворчих засобів: Тропи та стилістичні фігури: Навч. посібник. — К., 2003. Виписати статті: “Епітет”, “Метафора”, “Метонімія”, “Оксюморон”, “Синекдоха”.

2. Виконати завдання № 35 із кн.: Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — С. 69.


Практичне заняття № 11

Тема: Художній стиль

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав