Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДІЄСЛОВО CAN

Читайте также:
  1. Дієслово may
  2. ДІЄСЛОВО MUST
  3. ЗМ 16.Дієслово як частина мови. Спосіб, час, відміна дієслів
  4. Модальне дієслово to have

Дієслово can має минулий час could.

He couldread when he was five years old. - Він умів читати, коли йому було п'ять років.

Дієслово canвиражає ф і з и ч н у або р о з у м о в у здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (саn) або минулому (could)часі:

Не can liftthis weight. Він може підняти цю вагу.

Canyou seeanything? Ви що-небудь бачите?

Після форми couldу цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка могла відбутися, не відбулася:

You could have boughtthis book; it was on sale. - Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу (але не купив).

Дієлово сап не має майбутнього часу. Замість сап вживається сполучення to be ableбути спроможним: інфінітив після нього вживається з часткою to.Вираз to be ableіноді вживається також відносно теперішнього і минулого часу:

Perhaps this young man will beable to help you. - Можливо, цей молодий чоловік зможе допомогти вам.

She wasn't ableto answer. Вона не могла відповідати.

Дієслово canвживається для вираження д о з в о л у або з а б о р о н и ( в заперечній формі).

You can usedictionaries. Можете користуватися словниками.

You can't usedictionaries. Словниками користуватися не можна.

Форма couldу значенні дозволу вживається лише в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:

Could I takeyour pen? Можна мені взяти вашy ручку?

Дієслово сап вживається для вираження с у м н і в у , з д и в у в а н н я , н е в і р и . У цих значеннях воно вживається лише в питальних і заперечних реченнях, але з різними формами інфінітива.

Примітка. Крім неозначеної та перфектної форми, інфінітив у англійській мові має ще тривалу форму (Continuous Infinitive) та перфектно-тривалу форму (Perfect Continuous Infinitive). Continuous Infinitive утворюється з допоміжного дієслова to be та дієприкметника теперішнього часу основного дієслова: to be working. Perfect Continuous Infinitive - to have been working вживається дуже рідко. Continuous Infinitive з дієсловом can означає дію, яка відбувається в теперішньому часі.

Can she be working now? Невже вона зараз працює?

Не can't be waiting for us now. He може бути, щоб він зараз чекав на вас.

Where could she be going? Куди б вона могла зараз іти?

Indefinite Infinitive вживається в цьому самому значенні, але лише з дієловами, що не мають форми Continuous:

Can he knew Japanese? Невже він знає японську мову?

She can't be at home now. He може бути, щоб вона зараз була вдома.

Perfect Infinitive означає дію, яка відбулася в минулому.

Can he have done it? Невже він зробив це?


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав