Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДІЄСЛОВО MUST

Читайте также:
  1. ДІЄСЛОВО CAN
  2. Дієслово may
  3. ЗМ 16.Дієслово як частина мови. Спосіб, час, відміна дієслів
  4. Модальне дієслово to have

Дієлово mustмає лише одну форму. Дія, виражена інфінітивом у сполученні з must,може стосуватися теперішнього і майбутнього часу:

Не mustbe at school now. Зараз він мусить бути в школі.

She must cometomorrow. Вона має прийти завтра.

Mustможе стосуватися минулого часу в додаткових підрядних реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі:

Не toldthat she mustconsult a doctor. - Він сказав, що вона повинна порадитися з лікарем.

Дієслово mustвиражає о б о в ' я з о к , н е о б х і д н і с т ь . У цьому значенні mustвживається у стверджувальних і питальних реченнях лише з неозначеним інфінітивом:

То catch the train I must get upat six. Щоб потрапити на поїзд, я мушу встати о 6 годині.

Для вираження необхідності стосовно минулого і майбутнього часу вживається дієслово to haveу відповідних часових формах:

But he had to waita quarter of an hour. (London) - Але він мусив чекати чверть години.

У заперечних реченнях mustвиражає з а б о р о н у . У цьому значенні mustвживається лише з неозначеним інфінітивом:

You must not talkaloud іn the reading-hall. У читальному залі не дозволяється голосно розмовляти.

Коли йдеться про те, що нема потреби, необхідності виконати дію, вживають заперечну форму дієслова need - need not (needn't) або заперечну форму модального дієслова to have:

Mustwe cometo school tomorrow? No, you needn't.Треба нам приходити в школу завтра? - Hi, не треба.

Дієслово mustвживається для вираження на к а з у і п о р ад и. У цих значеннях воно вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з неозначеним інфінітивом:

Tomorrow you must cometo school at eight. - Завтра ви повинні прийти до школи о восьмій години.

Дієслово mustвживається для вираження п р и п ущ е н н я , що межує з упевненістю. У цьому значенні must вживається лише в стверджувальних реченнях, але з усіма формами інфінітива. Сполучення mustз Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення або протягом теперішнього періоду часу:

They must be surrounding the house. (Неут -) Вони, напевно, оточують будинок.

Якщо дієслово не вживається у формах Continuous, то припущення стосовно теперішнього часу виражається сполученням mustз неозначеним інфінітивом:

Не must beeighty years old. (Hemingway) - Йому, напевно, вісімдесят років.

Сполучення mustз Perfect що дія відбулася в минулому:

She must have caughtcold. She looked on the shelf but the money wasn't there. Mabel must have taken it.(Abrahams) - Вона, напевно,застудилася. Вона подивиласьна полицю, але грошей там небуло. Певна річ, їх узяла Мейбл.

Дієслово mustне вживається для вираження припущення стосовно майбутнього часу. Припущення щодо майбутніх дій можна висловити за допомогою слів evidently, probablyабо виразів to be sure, to be likely, to be unlikelyта ін.:

He is not likelyto return soon. - Він навряд чи скоро повернеться.

Evidentlyshe'll be late. Напевно, вона запізниться.

Треба пам'ятати, що mustу значенні припущення не вживається у заперечних реченнях. Для вираження припущення із заперечним значенням вживаються слова evidently, probably:

Evidentlyhe doesn't know your address. - Він, напевно, не знає вашої адреси.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав