Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экономика

Читайте также:
  1. A) аќша ќаражаттарыныѕ жјне олардыѕ баламасыныѕ келіп-кетуі жґніндегі экономикалыќ кґрсеткіштердіѕ жїйесі
  2. E.Макроэкономикалық саясат белсенді
  3. H) Экономика-математикалық модельдеу
  4. I БӨЛІМ. КЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  5. I. Микроэкономика
  6. I. Экономика и экономическая теория
  7. II БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  8. II. Макроэкономика
  9. II. Экономика как наука
  10. IV БӨЛІМ. ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ҰДАЙЫ ӨНДІРІС

1000 тұрғынға шаққандағы көрсеткіштің бірлігі:промилле

10000 дана детальдан 600 данасы іріктелініп алынды. Соның ішінде 60 деталь стандартқа сай емес. Оның үлесін анықта:0,1

10000 дана детальдан 500 данасы іріктелініп алынды. Соның ішінде 50 деталь стандартқа сай емес. Оның үлесін анықта: 0,1

А

1.Астана қаласында 1994 жылы 2013 жылмен салыстырғанда халық саны 294-тен 800 мың адамға өсіпті. Халық саны қаншаға өсті?506

2.Абсолюттiк шамаларды өлшеуде қолданылатын әдiстер қалай аталады? натуралды, құндық

3.Абсолютті өсімнің тізбекті әдіспен анықталуы?Уі – Уі-1

4.«Агрегатты» индексте қандай амал қолданылады.Қосу

5.Ағымдағы бақылауға қайсысы жатады:өндiрiлген өнiм есебi

6.Адамзаттың тұрақты қайталанып тұратын іс-әрекеттерінің кешенін не деп атаймыз? Экономикалық процесс

7.Акция деп нені атаймыз?акционерлік қоғам капиталына белгілі бір мөлшерде үлес қосатындығын куәләндіратын бағалы қағаз

8.Ақпарат дегенiмiз:мәлiметтердi жеткiзу

9.Аналитикалық топтау мақсаты қандай ?зерттелетін құбылыстардың байланысын анықтау

10.Аралық тұтынуларды есептеу үшін қандай шығындарды қосады?экономика салаларының материалдық шығындары

11.А Атрибутивтiк белгiнi атаңыз:азаматтың ұлты;

12.Атрибутивтi қатар дегенiмiз қандай белгiлер бойынша құрылады: сапалық белгiлер

13.Атрибутивті белгімамандық түрі

14.Арнайы ұйымдастырылған бақылау?Статистикалық бақылау формасы

15.Ауыл халқының үлесі 43,4 % болса, қала халқының үлесін есепте.56,6 %

16.Аяқталған статистикалық жұмыстың кезеңi:статистикалық көрсеткiштердi талдау

Ә

1.Әлеуметтiк-экономикалық құбылыстың географиялық орналасуын сипаттайтын график қалай аталады:картограмма, картодиаграмма

2.Әлеуметтік жағдайды анықтаудың аса маңызды құралы не болып табылады?Экономикалық статистика.

Б

1.Баға статистикасында қандай индекстер қолданыладыПааше, Ласпейрес

2.Бағаның жалпы индексiн анықтауда тұрақталатын көрсеткiш қайсысы?агрегаттық

3.Бақылаудың объективті уақыты дегеніміз?Бақылау барысында фактілердің тіркелетін уақыты

4. Барлық қабылданған табыстар мен берілген табыстардың айырмасына тең алғашқы табыстар сальдосы

5.Бастауыштың құрылымына байланысты кестелердің бөлінуі:жай, топтық, күрделi

6.Белгi дегенiмiз - ол:объектiні сипаттайтын көрсеткiш

7.Белгілі шекарадағы өзгермелі белгілер қалай аталынады;интервал

8.Белгі бір экономикалық құбылыстың арақатынасын білдіретін салыстырмалы көрсеткіш

9.Белгiнiң мәндерiнiң өсу ретiмен орналастырылғанын сипаттайтын қатар қалай аталады ?ранжирленген индекс

10.Белгінің кіші мәні Xmin = 65.0, ол белгінің жоғарғы мәні Xmax = 65.5. Өзгерменің өрісін есепте.0,5

11.Белгінің кіші мәні Xmin = 55.0, ол белгінің жоғарғы мәні Xmax = 55.4. Өзгерменің өрісін есепте.0,4

12.Бөлу қатарындағы медиана дегеніміз?Ранжірлік қатарды қаққа бөлетін варианта Жиі кездесетін варианта

13.Бюджетінің кірісі 104 млрд тг, ал соның ішінде салықтық түсімдер 92 млрд тг құрады. Салықтық түсімдер үлесі қандай?88,4 %

В

1.Вариант дегеніміз ол:өзгермелі белгілер

2.Варианттың орта мәнi 130-ге тең, ал орташа квадраттық ауытқу 59-ге тең. Вариация коэффициентiн есептеңiздер:45,3%;

3.Варианттың орта мәнi 127-ге тең, ал орташа квадраттық ауытқу 58-ге тең. Вариация коэффициентiн есептеңiздер:45,6%;

Загрузка...

4.Вариация дегенiмiз:белгілердің сандық мәнінің өзгеруі

5. Вариациялық қатардағы белгiнiң жекелеген мәндерi қалай аталады?вариант

6.Вариациялық қатарлар қандай белгiлермен сипатталады?сандық белгiлер

Г

1.Графикалық әдiстiң қолданылуы:қоғамдық құбылыстардың кеңістікте орналасуын бейнелеу

Д

1.Динамика дегенiмiз:көрсеткiштердiң уақытқа байланысты өзгеруi;

2.Динамикалық салыстырмалы шамалардың жiктелiнуi:базистiк, тiзбектiк

3.Динамикалық қатардың көрсеткіштері қайсысы?абсолюттік өсім, өсім қарқыны, өсу қарқыны

4.Динамикалық қатарда жетіспейтін сандық көрсеткішті жуық шамамен есептеу тәсілі:интерполяция

5.Динамикалық қатардың көрсеткіштерін қолдана отырып, болжау жасауды қалай атайдыэкстрополяция

6.Детерминация коэффициенті мына формуламен анықталады:Д= r²

Е

1.Егер статистикалық белгiнiң жоғарғы мәнi 105-ке, кiшi мәнi 95-ке тең болса, вариация қадамы қандай болады?10

2.Егер кәсiпорындар жоғарғы басқару бөлiмдерiне мәлiметтерді берсе, ол есеп берудің қандай түрі:есеп беру

3.Егер топтау екi немесе одан да көп белгілер арқылы жүргiзiлсе, топтау қалай аталады?күрделі

4.Егер статистикалық белгiнiң жоғарғы мәнi 147-ге, кiшi мәнi 113-ке тең болса, вариация қадамы қанша болады?34

5.Егер статистикалық белгі 5-ке тең болса, орташа квадраттың ауытқуы неге тең?25

6.Егер статистикалық белгiнiң жоғарғы мәнi 247-ге, кiшi мәнi 111-ке тең болса, вариация қадамы қанша болады?36

7. Егер статистикалық белгiнiң жоғарғы мәнi 205-ке, кiшi мәнi195-ке тең болса, вариация қадамы қандай болады?10

8.Егер орта шама 3,75 тең, ол ішнара орташа 3,96 тең болса, қатені есепте:0,21

9.Екі сапалы белгілердің арасындағы өзара байланысты зерттеуде қандай коэффициент қолданыладыассоциация

10.Енбек өнiмдiлiгiнiң денгейi қандай формуламен анықталынады?W=q/T

11.Еңбек өнімділігінің уақыт шығыны бойынша жеке индексі қайсысы?І= t0 / t1

12.Есепті кезеңдегі көрсеткіштің, базистік кезеңдегі көрсеткішке қатынасы қандай тәсіл:тізбекті

13.Есепті кезеңдегі тауар бағасы 170 тенге, ал базалық кезеңдегі бағасы 175 теңге болса, бағаның жеке индексін есепте:0,97

14.Есепті кезеңдегі тауар бағасы 170 тенге, ал базалық кезеңдегі бағасы 160 теңге болса, бағаның жеке индексін есепте:1,06

15.Есепті кезеңдегі тауар бағасы 160 тенге, ал базалық кезеңдегі бағасы 170 теңге болса, бағаның жеке индексін есепте :0,94

16.Есепті кезеңді базисті кезеңмен салыстырғанда тауар айналымы 9 %-ке өскен. Сатылған өнім көлемі осы кезеңде 4%-ке төмендеген. Өнім бірлігінің бағасы қалай өзгереді?113

17.Есепті жылы еңбек өнімділігі базисті жылмен салыстырғанда 3,4%-ке өскен. Еңбек өнімділігін арттыру бойынша жоспар 2%-ке асыра орындаған. жоспарлы тапсырманың салыстырмалы көлемін анықтау?101,3%

18.Есепті кезеңді базисты кезеңмен салыстырғанда өнім өндірісі 4%-ке өскен. Ал осы өнімді өндіруге жұмсалған жалпы шығындар 5%-ке төмендеген. Өнім бірлігінің өзіндік құны қалай өзгереді?0,913

19.Есепті кезеңді базисты кезеңмен салыстырғанды өнім өндірісі 20%-ке өскен, ал тауар айналымы 10%-ке төмендеген.Өнім бірлігінің бағасы қалай өзгереді?0,75

20.Есепті кезеңді базисті кезеңмен салыстырғанда тауар айналымы қалай өзгереді, егер өнімі физикалық көлемі 5%-ке өссе, ал баға 5%-ке кемісе?0,25 %-ке кемиді

21.Есепті кезеңді базисті кезеңмен салыстырғанда тауар айналымы 10%-ке өскен. Сатылған өнім көлемі осы кезеңде 5%-ке төмендеген. Өнім бірлігінің бағасы қалай өзгереді?115

22.Есепті кезеңде нанның бағасы 5%-ке кеміді, ал сүттің бағасы 4%-ке өсті. Есепті жылы түсім наннан – 16,4 мың тг, сүттен – 5,5 мың тг құрады. Бағаның жалпы индексін анықтаңыз?0,969

23.Есепті жылы еңбек өнімділігі базисті жылмен салыстырғанда 3 %-ке өскен. Еңбек

өнімділігін арттыру бойынша жоспар 2%-ке асыра орындаған. жоспарлы тапсырманың салыстырмалы көлемін анықтау?101%

Ж

1.Жалданушы жұмысшыларға, қызметкерлерге белгілі бір мерзім ішінде істеген еңбегі үшін ақшалай не заттай төлейтін төлемді қалай атайды?е ңбекақы

2.Жалпы пайда, жалпы аралыс табыс дегеніміз не?көрсеткіш табыстардың пайда болу шотынан алғашқы табыстарды бөлу шотының ресурстар бөлігіне көшіріледі

3.Жалпы ішкі өнім дегеніміз не?шотқа өндіріс өндіріс шотынан көшіріледі

4.Жалпы жиынтықты құрайтын оның жекеленген бөлiктерiнiң өзара қатынасын сипаттайтын шама:координациялық

5.Жалпы индекстер қандай құбылыстарды зерттеуде қолданылады?қарапайым құбылыстарды;

6.Жалпы индекстер қандай құбылыстарды зерттейдікүрделі

7.Жалпы жиынтықпен ішнара жиынтық арасындағы айырмашылық көп болмаса, ол іріктеудің қандай түрі:репрезентативті

8.Жергілікті бюджеттің түсімі 485 млрд тг, шығыстары 477 млрд тг болды. Бюджет профицит есептеңіз.8 млрд тг

9.Жиынтықтың бiрлiгiне байланысты статистикалық бақылаудың түрлерi:жаппай және жаппай емес

10.Жинақталған жиынтық ол:қортынды көрсеткіштер

11.Жиілігі ең үлкен шама қалай аталады:мода

12.Жиынтық бірліктерін қамту бойынша бақылау қандай түрлерге бөлінеді?Жалпы, іріктемелі, зерттеу, монографиялық

13.Жоспарлы тапсырманың қатысты шамасын қандай формула арқылы табылады?Жоспарлы деңгейдің базисты жыл деңгейіне

14.Жұпты корреляция коэффициентi нені анықтайды?екi белгi арасындағы байланыстың тығыздығын

15.Жұмысқа қабілетті халық саны 9,1 млн адам болса, ал жалпы халық саны 14,9 млн адам болғанда, жұмысқа қабілетсіздер саны қанша?5,8

16.Жұмыскерлердің айлық ақысы мәліметтер есептеу үшін келесі формула қолданылады?Арифметикалық қарапайым

17.ЖІӨ өткен жылы 33 млрд тг, ал есепті жыл 43 млрд тг болса, ол неше есеге өсті?1,3 есе

З

1.Зерттеу объектісіне байланысты индекстердің бөлінуікөлемдік, сапалық

И

1.Импортқа салынатын салық көрсеткіші мыналардың қосындысына тең:импортқа таза салық+импортқа бөлінген субсидия

2.Индекстік талдау қандай жағдайда қолданылады?қоғамдық құбылыстардың динамикасын зерттеуде

3.Инфляция үрдісін есептеу үшін не қолданылады?баға индексі

К

1.Капиталға байланысты операциялар шотында қай резидент бірліктердің байланысы арқылы оерациялар есепке алынады.Қаржылық емес активтеріне байланысты

2.Капиталға байланысты операциялар шотының келесі көрсеткіші Материалдық айналымКүрделі трансферттің құрамына не кіреді?қаржыға бөлінбеген субсидия, капитал салығы

3.Капиталға байланысты операциялар шотының келесі статаьясыЖерді, материалдық емес активтерді сатып алу

4.Кәсіпорын жоспары бойынша жыл ішінде өнімнің 1 бірлігінің еңбек сиымдылығын 15%-ке төмендету қарастырылған. Нақты еңбек сиымдылығы 4,5% төмендеген. Еңбек 5.сиымдылығының төмендеуі бойынша жоспардың орындалу деңгейін анықтаңыз:112,4%

6.Кәсiпорында 505 жұмыскерлер бар оның 21-i жұмыстан өз еркiмен кеттi. Өз еркiмен кеткен жұмыскерлердiң үлес салмағын анықтаңыз:4,1%қорларының өзгерісі

7.Кәсiпорында жоспарланған өнiм көлемi 5 млн тенге. Нақты өнiм көлемi 5.5 млн тенге, жоспардың орындалуының қатысты шамасын есептеңiз: 110%

8.Кәсiпорында 525 жұмыскерлер бар оның 17-i жұмыстан өз еркiмен кеттi. Өз еркiмен кеткен жұмыскерлердiң үлес салмағын анықтаңыз:3,2%

9.Кәсіпорын шығындарын есептеу үшін, индекстің қандай түрі қолданылады?агрегаттық

10.Кәсіпорындардың өндіріс мүддесіне байланысты шығындарды ата?іс-сапар шығындары

11Кәсiпорында өндiрiлген өнiмнiң көлемi мен таза табыстың арасындағы байланыс қандай?Сызықтық

12.Кәсiпорында жоспарланған өнiм көлемi 7 млн тенге. Нақты өнiм көлемi 7.7 млн тенге, жоспардың орындалуының қатысты шамасын есептеңiз: 110%

13.Кезеңдік бақылау болып табылады?1979,1989, 1999,2009 ж. халық санағы

14.Координациялық салыстырмалы шама қалай анықталады?екi объект бойынша бiр аттас көрсеткiштердiң қатынасы арқылы

15.Күрделі қаржыға бөлінген субсидия шоттың ресурстың қай бөлігіне жатады?импортқа бөлінген субсидия

16.Күрделі трансферттердің құрамына не кіреді.Субсидия,капитал салығы, басқа да күрделі трансферттер

Қ

1.Қазақстанда 17 миллионға жуық халық бар. Оның 0.6 миллионға жуығы жұмыссыздар. Жұмыссыздықтың үлес салмағын есептеңiздер?3,5 %;

2.Қазiргi кезде "Статистика" терминiнiң мағынасы - ол:қоғамдық құбылыстар жөнiнде мәлiметтер жинау

3.Қала мен ауыл халқының қатынасы, қатынасты шаманың қандай түрі.үйлестік

4.Қаржылық емес активтерді сатып алу шығындары ресурстардан көп болса баланстық статья қалай аталады?таза борыш

5.Қаржы шотының оң жағында ресурс бөлігінде қандай операциялар тіркеледі?қаржы міндеттемелерін қабылдауға байланысты

6.Қаржы шотының сол жағында қандай операциялар көрсетіледі?қаржы активтерін сатып алу

7.Қатысты шамалардың өлшем бiрлiктері қандай?процент, коэффициент

8.Қоғамдық құбылыстардың қатынасын сипаттайтын көрсеткiштер қалай аталады?қатысты шама

9.Қоғамдық құбылыстардың белгiлері бойынша типтік жиынтыққа бөлiнуi:жiктеу

10.Қоғамдық құбылыстың уақытқа қарай өзгеруiн көрсететiн салыстырмалы шама қалай аталады:динамикалық

11.Қоғамдық құбылыстардың мөлшерiн, көлемiн, деңгейiн сипаттайтын шамалар қалай аталады:абсолюттiк шамалар

12.Қоғамдық үйлер мен үй шаруашылық өз еркімен төлейтін төлемдерді қалай аталады?Ерікті жарналар

13Қор қайтарымы қалай есептелiнедi?

14.Құбылыстардың өз ара байланысын анақтайтын топтаудын түрi:аналитикалық

15.Құрылымдық салыстырмалы шама ненi сипаттайды?зерттейтiн құбылыстың құрамын көрсетедi

16.Құбылыстардың ұқсастығы мен айырмашылығын негiзінде жiктеу қалай аталады:Классификация

17.Құбылыстардың уақыттағы мөлшерiн, көлемiн, аумағын, деңгейiн сипаттайтын шама :нақты шамалар

18.Құнды заттарды таза сатып алуға не жатады?асыл тастар, материалдар, сирек кездесетін өнер шығармалары, зергерлік бұйымдар

19.Құрылымдық диаграмма қандай жағдайда қолданылады?статистикалық жиынтықтардың құрамын салыстыру үшiн

20.Құрылымдық индекстер қандай индекстерге жатады?орташа

21.Құрылымның қатысты шамасы мына формула арқылы анықталады?Жиынтық бөліктерінің оның жалпы көлеміне

Л

1.Ласпейрес индексі Пааше индексіне...ұқсас болады

М

1.Материалдық емес қызметтерге не жатады?қаржы қызметтерінің шығындары

2.Маусымдық ауытқу бар экономика саласы:ауылшаруашылық

3.Мәліметтерді жинау, топтау, өңдеу, салыстыру, қортындылау және олар арқылы ғылыми тұжырымдамалар жасау қалай аталынады:талдау

4.Медиана орта шаманың қай түріне жатады?құрылымдық

5.Мемлекеттің кірістерін қараудың бір көзіЖеке адамдардың табыстарына салынатын салық

6.Монетарлық алтын деп . . . .ақша-несие жүйесіндегі жетекші роль атқаратын мекеменің иелігіндегі алтын

Н

1.Нақты факті мен зерттеу көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылық қалай аталадықате

2.Нәтижелі белгі мен факторлы белгі арасындағы тығыздықты зерттейтін көрсеткішкорреляция

3.Нәтижелі және факторлы белгілер арасындағы байланыс қалай аталынады?Корреляциялық

О

1.Облыстағы зейнеткерлердiң үлес салмағы 17,5%. Құрылымдық қатысты шаманы есептеңiздер:82,5 %;

2.Oблысдағы 2013 жылғы халық саны 979,5 мың адам, ал 2012 жылы 981,9 мың адам болған. Халық санының өзгеруін есептеңіз.– 2,4

3.Облыстағы зейнеткерлердiң үлес салмағы 15,6%. Құрылымдық қатысты шаманы есептеңiздер:84,4 %;

4.Oблысы бюджетінің шығысы 32 млрд тг, соның ішінде білім беруге 9 млрд тг жұмсалған. Оның үлесі қанша?28,1 %

5.Орта шамалардың негізін қалаушы ғалым:А. Кетле

Ө

1.Өмір сүру индексі 9 жылда 0,786 – дан 0,823 өскен. Вариация қадамы қанша?

2.Өнiмнiң өзiндiк құны мен өнім санының арасындағы байланыс қандай?функционалды

3.Өнiмнiң орташа өзiндiк құнын есептеу үшiн орта шаманың қай түрi қолданады? арифметикалық орта шама

4.Өнiмнiң шығымдылығы мен жалпы өнiмнiң арасындағы байланыс қандай? Корреляциялық

5.Өндірілген 1000 дана өнімнің 800 данасы сапалы, қалғаны сапасыз болды. Сапасыз өнім саны қанша:200

6.Өнiмнiң физикалық көлемiнің жалпы индексiн анықтауда тұрақталатын көрсеткiш қайсысы?Сандық

7.Өнімнің сапасын тексеру үшін ішнара бақылаудың қандай тәсілі қолданыладысериялы

8.Өмір сүру индексі 9 жылда 0,686 – дан 0,723 өскен. Вариация қадамы қанша?0,037

9.Өндіріс шотының пайдалану бөлігіндегі көрсеткіштерді ата.Аралық жалпы ішкі өнім

10.Өндіруші резиденттерінің тауар өндіру,қызмет көрсету үшін есепті мерзімде жұмсалған барлық өнімдердің құны қалай аталады?аралық

11.Өндірістік салық деп нені айтады?резидент-шаруашылық бірліктерінің тауар өндіріп,көрсеткен қызмет үшін еңбек,табиғи және метериалдықресурстарды пайдаланғаны үшін төленетін тіндетті төлем

12.Өнім өндіретін немесе импорт тауар мен қызметті сатып, резидент шаруашылық бірліктеріне берілетін ағымдағы трансферттерді қалай атайды?субсидия

13.Өнім көлемі 15%-ке өсті. Ал еңбек уақыты 5% кеміді. Еңбек өнімділігінің индексін есептеңіз.1,21

14.Өнімнің шығару есебінде бақылаудың мынадай әдісі қолданылады?Құжатты

15.Өндірілген 950 дана өнімнің 790 данасы сапалы, қалғаны сапасыз болды. Сапасыз өнім саны қанша: 160

16.Өнiм көлемi қалай есептелiнедi?Q = р х q

17.Өнiмнiң жеке индексiнің формуласы қандай?iq = q1 / q0

18.Өнімнің физикалық көлемінің жалпы индексі?І= ∑p0q1 / ∑p0q0

19.Өнім көлемі 117%-ке өсті. Ал еңбек уақыты 5% кеміді. Еңбек өнімділігінің индексін есептеңіз.1,23

20.Өнiмнiң өзiндiк құнының жеке индексiнің формуласы қандай? 0,037

21.Өсу қарқыны қалай анықталады?қатар деңгейінің қатынасы

22.Өсім қарқыны базисті әдіспен анықталады?і – У0)|Y0 * 100

23.Өсiм қарқыны қандай формуламен анықталады?Тпр = Крх 100 %

24.Өсу қарқынын қандай формуламен анықталады?Тр = Уi / У0 х 100 %

25.Өсім коэффициентінің тізбекті әдіспен анықтау формуласы?Уі / Уі-1

П

1.Пааше индексі қолданылады.бағаны есептегенде

Р

1.Резидент-бірліктердің өз өнімдерін шығару үшін сатып алған тауарлар мен материалдық қызметтерін ата?Шикізат және негізгі материалдарда

2.Резидент шаруашылық бірліктерінің бір жылдан артық пайдаланылатын объектілерді, өнімдерді көбейтуге жұмсалған қаржыларын қалай атаймызНегізгі капиталддың жалпы қорлануы

3.Реттелген қатардың он бөлiкке бөлiнуi қалай аталынады?Децили

4. Реттелген қатардың төрт бөлiкке бөлiнуi қалай аталынады?квартили

5.Реттелген қатардағы варианттың ортасын қалай атайды:медиана

С

1.Салыстырмалы шамалар дегенiмiз:қоғамдық өмiрдегi әлеуметтiк-экономикалық құбылыстардың сандық қатысын сиппаттайтын көрсеткiштердың

2.Сандық шаманы шартты өлшем бірлікке ауыстыруды қалай атайды?масштаб

3.Сауда несиесі, аванс түріндегі қаржы активтерін қалай атаймыз?басқа кредиторлық (дебиторлық) қарыз

4.Себепті белгілер, ол:факторлы

5.Сенім коэффициенті болғанда ықтималдылық шегі қанша болады: 0,997

6.Сенім коэффициенті болғанда ықтималдылық шегі қанша болады 0,683

7.Сенім коэффициенті болғанда ықтималдылық шегі қанша болады: 0,954

8.Сенім коэффициенті болғанда ықтималдылық шегі қанша болады : 0,950

9.Статистика ғылым ретiнде пайда болды: 18 ғасыр

10.Статистиканың негiзгi әдiсi:статистикалық бақылау

11.Статистика теориясындағы топтау белгiлерiнiң түрлерi:сандық және сапалық

12.Статистикалық бақылау бiрлiгi дегенiмiз - ол:белгiсi бойынша тiркелетiн элемент

13.Статистикалық есеп дегенiмiз:мәлiметтердi тiркеу, топтау және талдау

14.Статистикалық график дегенiмiз не?көрсеткiштердi геометриялық сызықтар, нүктелер, фигуралар арқылы бейнелеу

15.Статистикалық кестенiң баяндауышы дегенiмiз:зерттелiп отырған объектiнiң сандық көрсеткiштермен сипатталуы

16.Статистика" терминiн ғылымға енгiзген ғалым:Г. Ахенваль

18.Статистикалық зерттеудiң бастапқы кезеңi:статистикалық бақылау

19.Статистика - ол:әлеуметтiк-экономикалық құбылыстардың сандық және сапалық жағын зерттейтiн пән

20.Статистикалық жиынтық - ол:белгiлердiң жиынтығы

21.Статистикалық мәлiметтердi алу әдісі:бақылау

22.Статистикалық мәлiметтердiң негiзгi ерекшелігi:жалпылық

23.Статистикалық бақылаудың мақсаты :статистикалық мәлiметтер жинау, талдау

24.Статистикалық зерттеудiң алдына қойған мақсатына қарай топтаудың жіктелінуі:аналитикалық, құрылымдық, типтiк

25.Статистикалық кестенiң бастауышы дегенiмiз:зерттелетiн объект туралы мәлiметтер

26.Статистикалық көрсеткiш дегенiмiз:әлеуметтiк-экономикалық құбылыстардың мiнездемесi

27.Статистикалық көрсеткiштер жүйесi- ол:аналитикалық көрсеткіштер

28.Статистикалық бақылаудың бағдарламасы дегенiмiз:бақылау нәтижесiнде алынатын сұрақ және жауаптар

29. Статистикалық кесте дегенiмiз :сандық мәлiметтердi ұтымды түрде қолдану

30Статистикалық жиынтықты 5-ке бөлу:квинтели

31.Статистикалық бақылау бірлігі дегеніміз не?Статистикалық жиынтықтың тіркеуге жататын, белгіні тасымалдаушы болып табылатын алғашқы элементі

32.Статистикалық бақылау объектісі?Статистикалық жиынтық

33.Статистикалық бақылау жоспарының бағдарлама әдістемелік бөліміне мына анықтамалар енгізілген?Бақылау мақсаты, объектісі, бірлігі және бағдарламасы

34.Стихиялы апаттардан, жазатайым оқиғалардан туатын шығындарды өтеу үшін төленетін сома?Таза сақтандыру

35.Сыртқы сауда статистиканың бақылау объектісі:экспортталған және импортталған тауарлар жиыны

Т

1.Тауар айналымының жеке индексі қайсысы?І= p1q1 / p0q0

2.Тәуелдi белгiлер дегенiмiз:нәтижелi белгiлер

3.Телефонды қолдану 834 мың данадан 912 мың данаға өсті. Өсу коэффициенті қанша?1,09

4.Топтау белгiсiнiң саны бойынша топтаулар қалай ажыратылады:қарапайым және күрделi

5.Төлем ретінде қолданылатын айналымдағы металл және қағаз ақшаны қалай атайды?қолма-қол ақша

У

1.Уақытқа байланысты бақылаудың жіктелінуі:үздікті, үздіксіз

Ұ

1.Ұлттық есеп жүесінің жаңа категориясы қалай аталады?құнды заттарды таза сатып алу

Ф

1.Факультеттегі жалпы студенттердің 10%-ті механикалық іріктеуге алынды. Іріктеу саны қанша?әр бір оныншы студент

2.Фертильдік көрсеткіш әйелдердің қай жасқа дейінгі қатынасымен анықталады? 15-49.

Х

1.Халық санағында бақылаудың қандай түрі қолданылады?Экспедициялы

2.Халықтың табиғи қозғалыс сипатының көрсеткіш нұсқауларын жалпы есепте қанша адамға жүргізіледі?1000

3.Халықтың орта жылдық санына неке бұзғандар санының қатынасы ажырасу коэффициенті

4.Халық миграциясының негізгі көрсеткіші:Келгендер- кеткендер саны

5.Халықтың статистикасында өлім мен туу арасындағы қатынасының сипаттамасын қандай көрсеткіш арқылы есептейді?өмір сүру туу

6.Халық санының ұдайы өзгеріп отыратындықтан, халық санының туу мен өлуге байланысты өзгеруі қалай аталады?табиғи қозғалыс

7.Халықтың ел ішінде орын ауыстыруы:ішкі миграция

8.Халық санағы?Бір уақытты бақылау

9.Х және У арасындағы байланыс қалай аталынады:жұптық корреляция

Ц

1.Ценз дегенiмiз:жердi бағалау

Ш

1.Шартты натуралды өлшеу әдісіндегі негізгі бірліккоэффициент

2.Шаруашылық бөліктерінің мүлкiне салынатын салықКапитал салығы

3.Шашыранды ол:дисперсия

Ы

1.Ықтималдылық заңының барлығын дәлелдеген ғалым:Стьюдент

І

1.Іріктеуге алынған бірліктердің сандық көлемі 20-дан аспайтын болса, қандай іріктеушағын

Э

1.Экономикалық статистиканың зерттеу объектiсi:әр түрлi меншiктегi кәсiпорындар

2.Экономикалық операциялар бұл ?Трансферттер

 

 


 

ТКН

 

10-20 к Па жеңіл бүліну (қирау) зонасы

20-30 к Па орташа қирау зонасы

30-50 к Па күшті қирау зонасы

50 к Па және одан жоғары толық қирау зонасы

А

А- зонасы- баяу зақымдану зонасы

А/ш аймағына аса қауіпті ядролық жарылыстың зақымдағыш факторы:Радиоактивті зақым

Адамдар мен жануарларда кездесетін ортақ аурыды ата:Антропозооноздар

Адамдар мен жануарлардың күйік дәрежесін өлшеу бірлігі:Кал/см2

Адамдарда болатын 3 дәрежелі сәуле ауруы:400-600 Р

Адамдарда болатын 4-дәрежелі (өте ауыр) сәуле ауруы:600Р және одан көп

Адамдарда кездесетін 2- дәрежелі (орташа) сәуле ауруы:200-400 Р

Адамдардың сәуле ауруының жеңіл (1дәрежелі) түрі:100-200 Р

Адамдардың соғыс жағдайында 1 рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:50Р

Адамдардың су қоймаларын жасауынан, мұнайды, газды, жер асты суларын шығаруынан, күшті жарылыстардан болатын жер сілкінісі:Техногендік

Адамдардың, хайуанаттардың қаза болуына және материалдық құндылықтардың жойылуына алып келетін,бақылаусыз жану процесі:Өрт

Адамның денесі мен киіміне, жеке қорғау құралдарына, приборға,аспапқа түскен улы сұйық зат тамшыларын залалсыздандыруға арналған:Жеке химиялық улануға қарсы пакет (ИПП-8)

Аймақтық және ірі ауқымды төтенше жағдайдың пайда болуына әкеліп соққан жойқын құбылыс:Апат

Ақмола облысында болуы мүмкін табиғи төтенше жағдай:Су тасқыны

Артериядан қан кету:Қан алқызыл түсті, «қатты шашырайды»

Аталған түтік қандай УЗ- ды анықтау үшін арналған?Теріні күдірететін әсер етуші УЗ

Ауада, жер бетінде, техникада және заттарда УЗ-дың баржоғын анықтайтын прибор:Әскери химиялық барлау приборы

Ауру тарататын кеміргіштерге қарсы күрес:Дератизация

Ауру тудыратын қоздырғыштарға қарсы күрес: Дезинфекция

Ауру тудыратын қоздырғыштарға қарсы күрес:Дезинфекция

Ауру тудыратын микроорганизмдер,токсиндер,вирустар,

Ауру тудыратын микроорганизмдерге қарсы күрес:Дезинфекция

Ашық далада малдар мен адамдардың жарақаттануының жеңіл түрі:20-40 кПа

Ашық даладағы малдар мен адамдардың жарақттануының өте ауыр түрі:100-150 кПа

Ә

Әскери химиялық барлау приборында (ВПХР) зерттейтін ауаны индикатор түтіктері арқылы айдау үшін қолданылатын құрал:Насос

Әуе соққы толқынынан қорғайды:Жасырынатын орындар, жер бетінің бедері (пішіне)

Б

Б- зонасы – күшті зақымдану зонасы

Бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, риккетсиялар қандай қарудың негізін құрайды?Биологиялық

Белгілі бір орындағы жер сілкінісінен болған шығындардың дәрежесі:Жер сілкінісінің қарқындылығы

Биологиялық зақым ошағында жүргізілетін қатал медициналық және ветеринарлық бақылау:Обсервация

Биологиялық зақым ошағында жүргізілетін қатал медициналық және ветеринарлық бақылау:Обсервация

Бір қызыл сақиналы және қызыл нүктелі индикатор түтігі қандай УЗ анықтауға арналған?Нерв жүесін зақымдайтын УЗ-ды

Бір қызыл сақиналы және қызыл нүктелі индикатор түтігі қандай УЗ-ды анықтау үшін арналған?Жүйке-сал ауруына ұшырататын УЗ

Бір сары сақинасы бар индикатор түтікті ашып. Насосқа еңгізіп. 60 рет ауа айдайды. Түтікті насостан шығарып 1 мин. ұстап тұрады да, түтіктегі толтырғыштың түсін кассетаның эталонымен салыстырады.

Бірнеше елдерді немесе материктерді қамтитын ауру қалай аталады?Пандемия

Бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін жауған қар мен желдің әсерінен пайда болады:Қар басу

В

В- зонасы – қауіпті зақымдану зонасы

Г

Г- зрнасы –аса қауіпті зақымдану зонасы;Радиоактивті зақым ошағы

Гамма бойынша қорғасынның жартылай әлсірету қалындығы:2 см

Гамма сәлелерінің қоршаған ортадағы атомдарға тигізген әсерінен оң зарядты иондар мен электрондар ағыны пайда болады Олар арнайы қорғаныс шаралары жасалмаған жердегі байланыс және басқару жүйелерін істен шығарады:ЭМИ(электромагниттік импульс)

Гамма сәулесі бойынша ағаштың жартылай әлсірету қалындығы:30 см

Гамма сәулесі бойынша бетонның жарылай әлсірету қалындығы: 10 см

Гамма сәулесі бойынша қардын жартылай әлсірету қалындығы:50см

Гамма сәулесі бойынша саманнның жартылай әлсірету қалындығы:13 см

Гамма сәулесі бойынша судың жартылай әлсірету қалындығы:23 см

Гамма сәулесі бойынша темір-бетонның жартылай әлсірету қалындығы:10 см

Гамма сәулесі бойынша шынының жартылай әлсірету қалындығы:16 см

Гамма сәулесінің топырақты жартылай әлсірету қалындығы:14 см

Геофизикалық қауіпті құбылыстар:Жер сілкінісі,жанартаудың атқылауы

Гербицидтердің әсер ету әрекетінің классификациясы:Жаппай (тұтас),және іріктелінген

Гидродинамикалық авариялар:Платиналардың, бөгеттердің бұзылуы

Гидродинамикалық авариялар:Платиналардың, бөгеттердің бұзылуы

Д

ДП- 5В дозиметрлік құралынын РЗ-ды анықтау мәнісі қандай әдістерге негізделген?Ионизациалық

ДП-5В дозиметрлік құралының Р3-ды анықтау мәнісі қандай әдістерге негізделген:Ионизациялық

ДП-5В радиометр – рентгенметрінің жұмысқа жарамдығын тексеретін құрал:Бақылау препараты

ДП-5В радиометр-рентгенметрінің өлшеу диапазоны:0,05мр/сағ-200р/сағ

Е

Естен тану- бұл:Ми қан айналымының бұзылуы

Ж

Жалпы ауру байқалған орындарды толық оқшаулап, олардағы ауруды мүлдем жоюға бағыталған эпидемияға қарсы белгілі бір режим орнату шараларының жүйесі:Карантин

Жалпы улап әсер етуші УЗ:Көгерткіш қышқылт, хлорциан

Жануарлардың ауруларының аса көп таралуы:Эпизоотия

Жануарлардың қауіпті ауруының аса көп таралуы:Эпизоотия

Жануарлардың қауіпті ауруының аса көп таралуы:Эпизоотия

Жарық сәулесінен, сұйық-тамшы түріндегі биологиялық заттардан, радиоактивті шаңнан, улағыш заттардан және ионизациялық сәуленің шарпуынан сенімді қорғайтын не?Радиациядан қорғайтын паналау орны

Жарық сәулесінен, сұйық-тамшы түріндегі биологиялық заттардан, радиоактивті шаңнан, улағыш заттардан және ионизациялық сәуленің шарпуынан сенімді қорғайтын не?Радиациядан қорғайтын паналау орны

Жарық сәулесінің әсерінен не қорғайды?Әр түрлі заттардың көлеңкелері

Жарық сәулесінің әсерінен не қорғайды?Әр түрлі заттардың көлеңкелері

Жарылу арқылы әсер ететін және ядролық ыдырау кезінде бөлінетін энергияны пайдалануға негізделген қару:Ядролық

Жарылу арқылы әсер ететін және ядролық ыдырау кезінде бөлінетін энергияны пайдалануға негізделген қару:Ядролық

Жарылыс орталығынан барлық жаққа өте күшті жылдамдықпен тарайтын қысым зонасы:Соққы толқыны

Жарылыс орталығынан барлық жаққа өте күшті жылдамдықпен тарайтын қысым зонасы:Соққы толқыны

Жарылыстың қандай түрінде,ядролық зақым ошағы күшее түседі?Жер үстіндегі

Жас ағызып, тітіркендіре әсер ететін УЗ:Хлорпикрин, хлорацетофенон

Жеке адамдарға арналған ДП24 және ДП22 В дозиметрлер жиынтығының айырмашылығы неде?Дозиметрлердің саныңда

Жеке адамдардың сәулелену дозасын өлшейтін прибор: ДП-22 жеке адамдарға арналған дозиметрлер жиынтығы

Жеке адамдардың сәулелену дозасын өлшейтін прибор:ДП-22 жеке адамдарға арналған дозиметрлер жиынтығы

Жеке дозиметр жиынтығы ДП – 22В және ДП 24-тің өлшеу диапазоны: 2-50 Р

Жеке дозиметр жиынтығы ДП – 22В және ДП 24-тің өлшеу диапазоны:2-50 Р

Жер қабаты мен литосфера тақтасының қозғалуынан болады:Тектоникалық жер сілкінісі

Жер сілкінісі дүмпулерінің сейсмикалық қуатын сипаттайтын мөлшер:Магнитуда

Жұқпалы ауру байқалған орындарды толық оқшаулап, олардағы ауруды мүлдем жоюға бағытталған

З

Зақымданған орындарда радиоактивті заттарды жою:Дезактивация

Зақымданған орындарда улағыш заттарды жою:Дегазация

Зарин, зоман қандай УЗ?Нерв жүйесін зақымдайтын УЗ

И

Иондаушы сәулелер таралуының фото пленканың сезімтал қабатына, яғни бромды күміс (Ад В) әсеріне негізделген әдіс:Фотографиялық

Иондаушы сәулелер таралуының фото пленканың сезімтал қабатына, яғни бромды күміс (Ад В) әсеріне негізделген әдіс:Фотографиялық

Иондаушы сәулелердің әсерінен пайда болатын заттар атомдарының иондауын пайдалануға негізделген әдіс:Ионизациялық

Иондаушы сәулелердің әсерінен пайда болатын заттар атомдарының иондауын пайдалануға негізделген әдіс:Ионизациялық

Иондаушы сәулелердің таралу әсерінен болатын заттар атомдарының иондауына негізделген радиоактивті заттарды анықтау әдісі:Ионизациялық

Иприт және люизит улағыш заттардың қай тобына жатады:Теріні күлдіретіп әсер ететін УЗ

Қ

Коммуникация жүйелерінің,механизм бөлшектерінің және басқа да машиналардың өндіріс технологиясын сақтамаай, бұзу себебінде қирауы (істен шығуы):Авариялар

Қан тамырлардың зақымдану сипатына қарай қан кетудің ең қауіптісі:Артериялық

Қан тамырлардың зақымдану сипатына қарай қан кетудің ең қауіптісі:Артериялық

Қауіпті жағдайда өзін жинақы ұстап, батыл қимылдайды, бірақ энергиясының көптігінен іс-қимылдардың қате тәсілдерін тандауы мүмкін:Сангвиник

ҚӘУЗ , өткір иісті газ негізінен тыныс жолдары арқылы зақымдайды, ауадан 2,5 есе ауыр:Хлор

Қорғау ғимараттарының салыну орнына байланысты классификациясы:Жапсарласа салынған және жеке тұрғызылған ғимараттар

ҚР-да Азаматтық Қорғаныс басшысы болып есептеледі:президентҚР-ның Премьер-Министрі

ҚР-сында сейсмикалық қауіпті аймақта мына облыстар орналасқан:Батыс Қазақстан облысы ?

Құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізуге арнайы даярлық пен аттестаттаудан (қайта аттестаттаудан) өткен азамат:Құтқарушы

Қысқа мерзім уақыт аралағында кең аймаққа таралатын өсімдіктердің жаппай ауруы:Эпифитотия

Қысқа мерзім уақыт аралығында кең аймаққа таралатын өсімдіктердің жаппай ауруы:Эпифитотия

Қысқа мерзім уақыт аралығында кең аймаққа таралатын өсімдіктердің жаппай ауруы:Эпифитотия

М

Мүмкін болаған соғыс жағдайында адамның 1жыл ішінде бірнеше рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:300Р

Мүмкін болатын соғыс жағдайында адамның 1бір рет алуына болатын радиация дозасы:50Р

Мүмкін болған соғыс жағдайында адамның 3 ай ішінде бірнеше рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:200Р

Мүмкін болған соғыс жағыдайында адамның бір жыл ішінде бірнеше рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:300 Р

О

Объектілердің сыртқы бетінде жатқан радиоактивті заттарды жою:Дезактивация

Объектілердің сыртқы бетінде жатқан радиоактивті заттарды жою:Дезактивация

Обьектіге (техникаға, ғимараттарға, жерге) сұйық тамшы түрінде түскен залалсыздандыру (немесе оларды бүтіндей жою:Дегазация

Ө

Өмірге немесе денсаулыққа қауіп төндіретін кез-келген шынайы немесе елестік жағдайға адамның табиғи жауабы:Қорқыныш

Өндірісте қолданылатын өте күшті әсер ететін уытты заттар:Хлор, аммиак

Өсімдіктерге қарсы қолданылатын УЗ :

Өсімдіктердің жапырақтарына зиян келтіретін және оларды құртатын (жоятын) УЗ:Дефолианттар

Өте жіңішке, көзге көрінбейтін қан тамырлары жарақаттанғанда болатын қан кетуі:Капилярлы

Өте күшті әсер ететін өндірісте қолданылатын УЗ:Хлор, аммиак

Өте күшті әсер ететін уытты заттар:Хлор, аммиак

Р

Радиация деңгейін өлшеу бірлігі (гамма сәулелері дозасының қуаттылығы):Р/cағ

Радиация деңгейін өлшеу бірлігі (гамма сәулелері дозасының қуаттылығы):Р/сағ

Радиоактивті бұлт ішінен жер бетіне радиоактивті заттардың түсуі:Радиоактивтік зақым

Радиоактивті бұлт ішінен жер бетіне радиоактивті заттардың түсуі:Радиоактивтік зақым

Радиоактивті заттардан залалсыздандыру тәсілі:Дезактивация

Радиоактивті заттармен залалданған территорияда жұмыс істеген адамдардың сырттай сәулеге ұшырау дәрежесін өлшейтін прибор:Жеке адамдар пайдаланатын ДП-22В дозиметрлерінің жиынтығы

Радиоактивті заттармен залалданған территорияда жұмыс істеген адамдардың сырттай сәулеге ұшырау дәрежесін өлшейтін прибор:Жеке адамдар пайдаланатын ДП-22В дизометрлерінің жиынтығы

РЗ анықтауда иондаушы сәулелер таралуының кейбір заттарды химиялық өзгеріске ұшырату қасиетіне негізделген әдіс:Химиялық

Риккетсиялар, саңырауқұлақтар және оралмен зақымданған жұқтырушылар қандай қару-жараққа жатады?Биологиялық қаруға

С

Сәуле шарпу дозасы қанша болғанда адамдарда 1 дәрежелі сәуле ауруы тудырады:100-200 Р

Сәуле шарпу дозасы қанша болғанда адамдарда 1 дәрежелі сәуле ауруын тудырады:100-200Р

Сәуле шарпу дозасын өлшеу бірлігі:Рентген

Сәуле шарпу дозасын өлшеу бірлігі:Рентген

Соғыс жағдайында адамнын 10-30 тәулік ішінде алуы ықтимал сәулелену дозасы:100Р

Соғыс жағдайында адамның 10-30 тәулік ішінде алуы ықтимал сәлелену дозасы:100 Р

Соғыс кезінде адамның 1 рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:50Р

Соғыс кезінде адамның 1 рет алуына болатын сәуле шарпу дозасы:50Р

Соғыс уақыты жағдайында қалаларда жұмысын жалғастыратын ұйымдардың жұмысшылары мен қызметшілер (олардың отбасы мүшнлерін) қала сыртындағы аймаққа ұйымшылдықпен апару және ұйымдастыру:Қоныстандыру (рассредоточение)

Соққы толқыны тығыздығын өлшеу бірлігі:Кг/см2

Соққы толқыны шенберіндегі артық қысым қанаша болғанда адамдар мен жануарлар орташа зақымданады:40-60 кПа

Соққы толқынының шебіндегі артық қысымды өлшеу бірлігі:Кг\см2, кПа

Соққы толқының шегіндегі артық қысымды өлшеу бірлігі:Кгс/см2 кПа

Су деңгейінің күрт көтерілуі мен қатты материалдар көбейген кезде тау өзендерінің арналарында кенеттен пайда болатын күшті лайлы тасқын:Селдер

Су қомаларында, өзенде су деңгейінің көтерілуіне, тағы басқа себептерге байланысты көп жерді су басуы қалай аталады:Су тасқыны

Сұйық-тамшы түріндегі УЗ-дан қорғайтын құрал:Жалпы әскери қорғағыш костюм (ОЗК), жеңіл қорғағыш костюм (А-1)

Сүектің сынуының түрлері:Ашық және жабық

Т

Т.Ж аймағынан және осы заманға зақымдау құралдары қолданылуы мүмкін мекендерден адамдардың өмірін және өндірістердің жұмыс істеуін сақтау мақсатында халық пен материалдық құндылықтарды ұйымшылдықпен әкету:Көшіру (эвакуация)

Табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға мыналар жатады:Табиғи өрттер

Тау жыныстары массаларының салмақ күшінің әсерінен баурайдан төмен қарай жылжып барып орын ауыстыруы:Жылжыма

Тау жыныстары массаларының салмақ күшінің әсерінен баурайдан төмен қарай жылжып барып орын ауыстыруы:Жылжыма

Тау жыныстарының сынықтары мен су қоспасынан тұратын лайлы немесе лай-тасты қатты ағын:Селдер

Терроризмге қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қашан шықты? 13 шілде 1999 жылы

Террористік акция жасау үшін екі немесе одан да көп тұлғалардан құрылған тұрақты бірлестік:Террористік ұйым

Теріні қорғау құралдары:Жалпы әскери қорғағыш киімдер, жеңіл қорғағыш костюм Л-1

Техногендік сипаттағы төтенше жағдайға жататындар:Өндірістік авариялар

Топырақта және түтіндегі УЗ- анықтау үшін қолданатын құрал:Түтін сүзгі мен сұғындырма

Топырақтағы және түтіндегі УЗ-анықтау үшін қолданатын прибор:Түтін сүзгі менсұғындырма

Төтенше болған жағдайдағы ең қауіпті тұлға, өйткені ол көбінесе үрей тудырушы адам:Меланхолик

Төтенше жағдайдың пайда болуына әкеліп соққан жойқын құбылыс:Зілзала

Тұншықтырып әсер ететін УЗ:Фосген, дифосген

Тұншықтырып әсер етуші УЗ:Фосген, дифосген

Тұрақсыз (ұзақ уақыт сақталмайтын) УЗ,өзінің улағыштық қасиетін сақтау уақыты:1 сағатқа дейін

Тұрақты улағыш заттар:Нерв жүйесін зақымдап әсер ететін УЗ

Түссіз газ,ауа ылғалдылығымен қосылған кезде мүсәтір спиртін құрайды, оттегімен қосылған кезде жарылады:Аммиак

Тыныс органдарын қорғауға арналған негізгі құрал:Фильтрлі противогаз

Тыныс органдарын қорғауға арналған негізгі құрал:Фильтрлі противогаз

Тыныс органдарын қорғауға арналған негізгі құрал:Фильтрлі противогаз

Тыныс органдарын радиоактивті зақымнан қорғайтын құралдар:Мақта-дәке таңғышы, респираторлар

Тыныс органдарын радиоактивті зақымнан қорғайтын құралдар:Мақта-дәке таңғышы, респираторлар

У

Университеттегі Азаматтық қорғаныстың басшысы болып есептеледі:Ректор

Ұ

Ұзақ уақыт бойы қар жамылғысы жататын таулы аудандарда болуы мүмкін:Қар көшкіні

Ф

Фитотоксиканттар мен басқа УЗ-ды нысанаға жеткізу құралы:Химиялық қару

Фитотоксиканттар:Гербицидтер

Фитотосиканттар мен басқа УЗ-ды нысанаға жеткізу құралы:Химиялық қару

Фотоэмульсияның қараю дәрежесіне байланысты радиоактивті заттарды анықтау әдісі:Фотографиялық

Фотоэмульсияның қараю дәрежесіне байланысты радиоактивті заттарды анықтау әдісі:Фотографиялық

Х

Халықаралық террористік іс-әрекет:Бір мемлекеттің шегінен шығатын террористік іс-әрекет

Химиялық заттармен зақымданғанда тыныс органдарын қорғайтын құрал:Айырушы противогаз, фильтрлі противогаз

Химиялық заттарымен зақымданғанда тыныс органдарын қорғайтын құрал:Айырушы противогаз, фильтірлі противогаз

Шыбын-шіркейлер, жәндіктер мен кенелерге қарсы күрес: Дезинсекция

Індет ошағын жою және аурудың таралуына жол бермеу мақсатында іс-шаралар жүйесін көздейтін құқықтық режим:Карантин

Індет ошағында жүргізілетін қатал медициналық және ветеринарлық бақылау:Обсервация

Ірі қара малдың сәуле ауруының жеңіл (1 дәрежелі) түрі:150-250 Р

Ірі қара малдың сәуле ауруының жеңіл (1 дәрежелі) түрі:150-250 Р

Э

Электр жүйесіне аса қауіпті әсер ететін ядролық жарылыстың зақымдаушы факторы:ЭМИ (электрмагниттік импульс)

Электр жүйесіне аса қауіпті әсер ететін ядролық жарылыстың зақымдаушы факторы:ЭМИ

Эпидемияға қарсы белгілі бір режим орнату шараларының жүйесі:Карантин

Я

Ядролық жарылыс аймағына шығатын ультра-күлгін, инфрақызыл және көрінетін сәулелердің ағыны:Жарық сәулесі

Ядролық жарылыс аймағына шығатын ультра-күлгін, инфрақызыл және көрінетін сәулелердің ағыны:Жарық сәулесі

Ядролық жарылыс кезінде әуе соққы толқынына жарылыс энергиясының неше пайызы жұмсалады?50%

Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторы, гамма сәлелердің қоршаған орта атомдарына тигізген әсері және электрондар ағыны мен оң иондардың түзілуінің нәтижесінде пайда болған электрлі және магнитті сәулелер:Элекромагниттік импульс

Ядролық жарылыстың негізгі зақымдағыш әсер факторы, жарылыс кіндігінен барлық жаққа дыбыс жылдамдығымен қозғалатын, қатты сығылған ауаның жинақталуы:Соққы толқыны

Ядролық қару жарылған кезде бөлініп шығатын гамма-сәулелер мен нейтрондар ағыны:Өткіш радиация

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.155 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав