Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Круиздық туризм. Теңіздік круиздердің түрлері.

Читайте также:
  1. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
  2. Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат түрлері. Ақпараттарға қолданылатын амалдар.
  3. Дегі жиындар және нүктелердің түрлері. Мысалдар.
  4. ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ.
  5. Естің түрлері. Естің психологиялық ерекшеліктері.
  6. Жер генефондының өзгеруі, тірі организмдерге көрсетілетін әсерлердің жаңа түрлері.
  7. Инфляция және жұмыссыздық. Инфляцияның себептері, керсеткіштері мен түрлері.
  8. Культуризм. Энциклопедия
  9. Теңіздік тоннаж тасымалы бойынша брокерлік қызмет

XX гасырдың 80-ші жылдары батыс Еуропаның мемлекеттерінің турнстік сүранысында жаңа тенденциялар пайда болды. Олар экономикалық жене әлеуметтік факторлар түрғысынан туындады, сондай-ақ қазіргі адамдардың психологиясының езгеруімен де байланысты еді. Туристік түтынушылықтың қүрылымына басты әсерін тигізгені экономикалық конъюнктураның нашарлауы болды. Инду-стриясы дамыған елдердегі тоқырау жүмыссыздықтыц санын көбейтті. Сонымен қатар негізгі туристік қызмстті иайдаланушыларға - қоғамның орта буынына да осерін тигізді, олар бос уақытыи дүрыс пайдаланудың жолдарын іздеуге мәжбүр болды.

Экономикалық конъюнктурадағы нашарлау өлеуметтік сфераны өзгертті, ол өз ретінде туристік сүранысқа осерін тигізді. Зейнеткерлікке шығу жасы төмендетілді, демалыс уақыты үзартылды, апталық жүмыс мерзімі қысқарып, икемді жүмыс кестесі енгізілді. Бүның барлығы халықтың бос уақытын үзартты жөне туристік қызметті пайдалануиіылардың санын көбейтті. Осындай жағдайда туристік қызметтің потенциалды түтынушыларының шеңберінің кеңеюі бірінші тенденция болып табылады. Халыкаралық туризмпіц екінші тенденциясы - егде адамдардың туристік сүранысының кеңеюі. Солардың ішінен толығырақ зейнеткерлік жасқа тоқталық, өйткені егде адамдар жиі туристік белсенділік көрсетеді. Зейнеткерлік жас дамыған елдердің көбінде 60-65 жас аралығында болады. Экономикалық томендеуге байланысты кейбір өндіріс орындары қаражат дағдарысына үшырады, сондықтан да 60 жасқа толған адамдарды да, толуға таялғандарды да зейнеткерлік демалыска жіберуге мәжбүр болды. Бүлар нағыз мықты, үнемі қозғалыстағы адамдар, олардың бос уақыты мол және сапар шегуге әр уақыттада дайын болды. Олар ішкі жөне халықаралық туризм нарқының дамуына өз үлестерін қосты. Бүгінгі күндегі егде туристер -тожірибесі мол саяхатшылар. Өмірге қызығы басылмаған, тынымсыз адамдар, кейде қызық оқиға мен қауіпке голы сапарларға да шығады: шаңғымен таудан сырғанау; бүрқыраған езендермен қайық есу; шөл даламен саяхат жасау және т. б.

Қазіргі егде адамдардың туристік сүранысы өздерінің 10 және 20 жыл бүрынғы қатарларының сүранысынан ерекшс болып келеді. Бүрынғы аталарынан гөрі, олар батыл да, қаіі-раіты келеді.

Мүгедек егде адамдар да саяхаттап, өзіне жаңа сезім, әсер алғысы келеді, бірақ оған мүмкіндіктері жок. Бұндай категориядағыларға арналған "төртінші жастағыларға" атты бағдарлама бойынша арнайы қүрылыммен Данияда "Дайнэдж Ассоциэшн", Нидерландыда "Сенье Ваканти План", Швецияда "Свериджес Пенсионарсфорбинд" атты демалыс клубтары жүмыс істейді.

Осындай факторлар туристік түтынушылықты ілгері жылжытты. Жалпы экономикалық жағдайдыц нашарлауымен бөлігін арпайы статистикалық бақылаудың көмсгімен алады. Олар хат жазу чемесе тексеру түрінде ұйымдастырылады. Осылардың арқасында келіп түскен мәліметтер есептерді толықтырады, ол туристік іс-әрекеттердің жеке аспектілерін толығырақ білуге көмек береді.

Туристік ағымдардың статистикасында келушілердің саны мен болуының үзақгығы туралы мөліметтерді осындай есептерден алуға болады. Статистикалық бақылаудың ең кең тараған әдісі — шекарадағы есеп және орналасу орындарында-гы келушілерді тіркеу.

Круиз- арнайы жабдықталған пассажирлік кемемен жасалынатын саяхат.

Круиздық турдыңнегізгі мақсаты- арнайы жабдықталған теңіз кемесінің бортында демалу, сауығу.

Загрузка...

Круиздық турдың рекреациялық ресурстары:

1835 жыл Англиядан Германияға алғашқы саяхаттар.

Бүгінгі күні круиздер – туризмнің ең қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Жыл сайын 15 млн.нан артық туристер осы типті саяхаттар жасайды. Олардың 60%-Солтүстік Америкаға (АҚШ-қа); 20 %- Европаға.

Теңіздік круиздердің түрлері:

Круиздық туризмнің келесідей негізгі марщруттарын бөліп көрсетуге болады.

Ең ірі круиздық порттар болып:

Өзендік круиздың ерекшеліктері :

Әлемдік «круиздық» өзендер :

Сена, Луара – Франция

Эльба, Рейн, Дунай – Германия

Янцзы – Қытай

Жайық , Енисей – Ресей

Және де Ніл,Амазонка, Миссури, Миссисипи, Огайо

Қорытынды.Круиздік саяхаттар ХХ ғ. 50 жылдары пайда болған. Ал негізгі тарихы ежелгі кезеңнен бастау алады. Ұлы географиялық ашулар алыстағы елдерге сапар шегумен байланысты болды. Қазіргі кезде круиздық туризм дамып келе жатқан туризмнің пайда табу мақсатындағы салалардың бірі. 1835 жылдардағы Томас Куктың Англидан Америкаға Атлант мұхиты арқылы, Англиядан Қара теңізге Жерорта теңізі арқылы әлемді айналу саяхаттарын жасаған.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав