Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экологиялық туризм бойынша Квебек декларациясына сипаттама.

Читайте также:
  1. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  2. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  3. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  4. G. Халықтан салынымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе
  5. III. Основные цели и задачи развития туризма в Российской Федерации
  6. III. Управление системой туризма и туристской деятельности. Государственное регулирование туризма и туристской деятельности в Российской Федерации
  7. Quot;Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" по годам
  8. Toп-менеджер у туризмі
  9. Автокөлік құралдарын жөндеу» пәні бойынша емтихан сұрақтары
  10. АВТОМАТИЗРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ И ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

 

Важным шагом в эволюции экологического туризма явилось провозглашение 2002 года Организацией Объединенных Наций Международным годом экотуризма, в связи с чем 19 - 22 мая 2002г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной туристской организации в Квебеке (Канада) состоялся Всемирный саммит по экотуризму, в котором приняли участие 132 страны мира. Здесь была принята Квебекская декларация по экотуризму, которая содержит рекомендации по развитию экотуризма в разных странах. На саммите было признано, что «экотуризм строится на принципах устойчивого туризма с учетом ее воздействий на экономическую, социальную и природную среду». Кроме того, Квебекская декларация выделила следующие специфические принципы, которые отличают экотуризм от более широкой концепции устойчивого туризма:

 

• активное содействие сохранению природного и культурного наследия,
• привлечение местных и коренных сообществ к планированию, развитию и осуществлению экотуристской деятельности, которая способствует повышению их благосостояния;
• разъяснение туристам значения природного и культурного наследия посещаемых турцентров;
• направленность на индивидуальных путешественников и организованные туристские группы небольшого размера.

 

 

61. Биосфералық резерваттарға арналған Севильдік стратегия (1995ж.)1973 жылы БҰҰ-ның қарамағындағы ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization - UNESCO) «Адам және биосфера» (МАБ) деп аталатын ғаламдық деңгейдегі ғылыми-экологиялық бағдарлама қабылдап, Жер ғаламшарының әртүрлі географиялық табиғи белдемдерінде бұрыннан ұйымдастырылған ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында (ЕҚТА), яғни мемлекеттік табиғи қорықтар мен ұлттық табиғи саябақтарға биосфералық резерваттар мәртебесін беруге шешім қабылдаған болатын.

Биосфералық резерваттар негізінен табиғат пен қоғам арасындағы тепе-теңдікті сақтау және қоршаған табиғи ортаның тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылады. Сонымен қатар, әлемдік биосфералық резерваттар жүйесіне тіркеліп, халықаралық деңгейде бірлесе отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді, өзара тәжірибе алмасады және табиғатта болып жатқан түрлі өзгерістерге алдын ала болжам жасап, қоғам мен табиғат арасындағы келеңсіз жағдайларды болдырмау үшін тиімді шаралар қабылдап отырады.

1995 жылы биосфералық резерваттар стратегиясы (ЮНЕСКО в Севилье (Испания) с 20 по 25 марта 1995 г) мен ережелері қабылданып, Әлемдік биосфералық қорықтар жүйесін дамыту мәселелері жан-жақты талқыланды. Соңғы жылдары дүниежүзі бойынша биосфералық резерваттар ұйымдастыру шаралары қарқынды түрде қолға алынды. Биосфералық резерваттарды ұйымдастырудағы негізгі мақсат – биологиялық алуантүрлілікті (гендік, түрлік, экожүйелік) сақтап қалу, оларды қорғау және қалпына келтіру болып табылады.

Биосфералық резерваттардың аумағы негізінен 3 белдемге бөлінеді. Оның біріншісі орталық (ядролық) белдем деп аталады. Бұл белдемде тек қана ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ешқандай шаруашылық жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді, яғни бұл белдемнің барлық табиғат байлықтары қатаң түрде қорғалады.

Биосфералық резерваттардың екінші белдемі буферлік белдем деп аталады. Бұл белдем орталық белдемді қоршай орналасады да, онда табиғат байлықтарына жағымсыз әсер етпейтін туризмді дамыту, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу және экологиялық білім мен тәрбие жұмыстарын жүргізу шараларына ерекше көңіл бөлінеді.

Биосфералық резерваттардың үшінші белдемі шектеулі шаруашылық белдемі деп аталып, онда елді мекендер орналасады және табиғат қорғау жұмыстарына жағымсыз әсер етпейтін кейбір шаруашылық жұмыстары жүргізіледі.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав