Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АЗІРГІ КЕЗДЕГІ ӘЛЕМДІК ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

Читайте также:
  1. II БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  2. АЗАҚСТАНДАҒЫ НЕКЕГЕ ТҰРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕР ЖӘНЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР.
  3. Азақстан Республикасында банк жүйесінің қазіргі жағдайы
  4. Азіргі заманғы ғаламдық экологиялық және экономикалық проблемалар, олардың Қазақстандағы ерекшеліктері
  5. Азіргі зерттеулерде берілетін темперамент типтері
  6. Азіргі кездегі желілерге қойылатын негізгі талаптар
  7. азіргі кездегі психология ғылымының дамуы жөнінде.Эссе жазыңыз
  8. Асқазан мен 12 елі ішекте ойық жараның пайда болу патогенезіне қазіргі заманғы көзқарас.
  9. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЭК. МӘСЕЛЕЛЕР

Климаттың өзгеруі. «Қызу әсерінің» салдарынан болатын климаттың өзгеруі жалпы әлемдік көлемдегі мәселе болып табылады және қоршаған ортаның жай-күйіне барынша ықтимал қатер төңдіреді. Жыл сайын атмосфераға бірнеше мың тоннадан астам ұлы, иісті газ (CO2), азот тотығы (NO), күкірт (S) шығарылады. Солардың 10 пайызын ғана өсімдіктер сіңіреді. Қос тотықты күкірттің азот тотығында шоғырлануы қышқыл жауын тудырады. Мысалы көмір қышқыл газының (СO2) пайда болған уақытынан бастап осы күнге дейін 20 пайызға, ал жыл сайын оның көбеюі 0,2 пайызға өсуде. Көмір қышқыл газы жанудың нәтижесінде пайда болады. Оның көздері, таратушысы — жылу станциялары, металлургия заводтары, көлік құралдарьі. Осындай күрделі физико-химиялық қоспалар «қызу әсерін тудыра­ды». «Қызу әсері» ауа ыстығының көтерілуіне, ол ауа-райының, климаттың өзгеруіне әкеледі. Әлемдік мұхит суының көтерілуіне, соңғы 100 жылда 10-12 см көтерілсе, «қызу әсері» оны 10 есе күшейтуі мүмкін. Соңғы жылдары атмосфераның жоғары қабатындағы озонның мөлшері кемуі байқалады.Солтүстік жарты шардың орталық және жоғары ендіктерінде бұл кему үш пайызды құрайды.Мәліметтер бойынша озонның бір пайызға кемуі терінің қатерлі ісігімен ауыру деңгейін бес-жеті пайызға арттырады. Қышқыл жаңбыр- негізгі көздерйі күкіртті андрид, азот тотығы, азот қос тотығы.Биоәртүрлілікті сақтау үшін ҚР 1994 ж Биоәртүр-к жөніндегі конвенцияны бекітті, билогиялық әртүрлілікті сақтау және теңгермелі пайдалану жөніндегі ұлттық стратегиямен іс қимыл жоспарын әзірледі. Биоәрт-ті сақтаудың неғұрлым тиімді шарасы- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру болып табылады. Респ-ның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының ауданы 13,5 млн гектарды немесе барлық аумақтың 4,9 %-ын құрайды, бұл биол-қ әртүр-тің экг-қ теңдерімін сақтау үшін тым жеткіліксіз және 10%-ды құрайтын әлемдік стандарттардан төмен. Қаз-да био-қ әртүр-ті сақтау мақсатында биоәртүр-к объектілерінің жай-күйін бағалау және түгендеу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін ұлғайту.

2.ҚАЗІРГІ ТАҢЛАҒЫ ЭКЛ, ҚҰРЫЛЫМЫ оте курдели ол туралы пикир таластар оте коп экл гылымынын казирги курылымын биз белгили экологтар ОдУм НАУМОВ НОЙКОВ РЕЙМЕРС Радкевичтин жиктеуи негизинде беремиз .Аутэкл- жеке организмдер арасындагы карым катынастарды табиги ортасымен байланыстыра отырып зерттейди

Демэкл-бир турге жататын организмдер ягни особьтар тобын ягни популяцияларды онын табиги ортасымен байланыстыра отырып зерттеу жургизеди.ЭЙТЭКЛ- тур мен онын популяцияларын органикалык дуние дамуынын жогары денгейи тургысында карастырады Синэкл –бирлестиктер экл биоценология ретинде ар турли турге жататын популяциялар осимдиктер жануарлар микроорганизмдер жиынтыгыг бир тутуас организм ретинде зерттейди.ГЕОЭКЛ-экл жуйелерди биосфералык денгейде карастырады.курлык пен дуниежузтилик мухиттардагы экожуйелер ондагы карым катынастар мен байланысьтар геогр ландшафтар бойынша экожуйелердин курылымы бирлестиктери турактылыгы кенистиепен уакытка катысты озгеруи экожуйелер онимдилиги агро Жане антропогнгдик экожуйелер олардые практикалык манызы туралы зерттеулер жиынтыгы.галамдык экл-табиги Жане табиги ис арекетинен туындайтын биосфера шегиндеги типтен кун жуйесиндеги алемдик озгеристермен кубылыстарды зерттейди.ААдам экл- ауыл село кала тургындары дуниежузилик халыктарынын андык Жане халыкаралык карым катынастарды уйлестиру копшиликке уздиксиз экл билиммен тарбие беру экл мадениет этика моральдык жагынан парасаттандыру адамдардын экл кукын коргау Жане этноэкл проблемаларды Жан жакты зерттеу .НООэкл Адам табигат когам арасындагы Адами алеуметтик экономикалык жане экл жагдайларды карым катынастарды бир биримен уйлестире зерттей отыррып одан туындайтын проьлемаларды адамнын парасатты акыл ойымен шешуди камтамасыз етеди.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав