Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 13. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Читайте также:
  1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
  3. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ
  4. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  5. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  6. IV. Контрольная работа №1.
  7. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ
  8. IV. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  9. IV. Программно-методическое обеспечение и контроль по физике
  10. IX. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 

Дайте визначення наступним термінам: мито, ввізне мито, вивізне мито, спеціальне мито, сезонне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, митна вартість, митна територія України, митний збір, зони митного контролю, декларація митної вартості, митний контроль, митний режим, митні правила, митні процедури, митна служба України, митні органи.

Тести

1. Залежно від напрямку руху товарів мито буває:

а) адвалерне, специфічне, комбіноване;

б) ввізне, вивізне, транзитне;

в) антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне;

г) сезонне, ввізне, вивізне.

 

2. За призначенням мито поділяють на:

а) ввізне;

б) антидемпінгове;

в) сезонне;

г) сезонне, компенсаційне, спеціальне, антидемпінгове

 

3. Адвалерне мито нараховується:

а) у відсотках до митної вартості товарів,

б) у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом;

в) у євро;

г) у доларах.

 

4. Компенсаційне мито використовується:

а) при ввезені товарів;

б) на товари, що експортуються;

в) при ввезенні на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику;

г) при компенсації девальвації гривні.

 

5. Специфічне мито нараховується:

а) у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом;

б) нараховується у відсотках до митної вартості товарів;

в) при ввезені на митну територію України товарів за ціною, яка є суттєво нижчою за їхню конкуренту ціну;

г) на термін, не більше місяця.

 

6. Антидемпінгове мито використовується:

а) при ввозі товарів;

б) при вивозі товарів;

в) при ввезені на митну територію України товарів за ціною, яка є суттєво нижчою за їхню конкуренту ціну;

г) при ввезені чи вивезені товарів, під час виробництва яких використовувалася субсидія.

 

7. Спеціальне мито використовується:

а) як захисний засіб, якщо товари ввозяться на митну територію України на таких умовах, які можуть задати збитку вітчизняним виробникам;

б) при ввезені на митну територію України товарів, під час виробництва яких використовувалася субсидія;

в) при вивезені товарів за ціною нижчою за їхню конкуренту ціну;

г) на окремі товари критичного імпорту.

 

8. Сезонне мито встановлюється на окремі товари:

а) на термін не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня встановлення сезонного мита;

б) на термін не менше трьох місяців;

в) на місяць;

г) на рік.

 

9. Митна вартість товарів, що є об’єктом оподаткування визначається:

а) в гривнях;

б) в євро;

в) в доларах;

г) в будь-якій іноземній валюті.

10. Особливістю справляння мита є те, що контроль за правильністю та своєчасністю мита до бюджету здійснюють:

а) податкові органи;

б) митні органи;

в) фінансові органи;

г) органи Держказначейства.

 

11. Основним документом при митному декларуванні є:

а) митна декларація;

б) податкова накладна;

в) рахунок-фактура;

г) декларація про податок на прибуток.

 

12. Платниками мита є:

а) юридичні особи при ввезені товарів більш ніж на 10000 євро;

б) фізичні особи при ввезені товарів більш ніж на 1000 євро;

в) юридичні особи – суб’єкти малого бізнесу;

г) особа, яка ввозить товари на митну територію України чи вивозить товари з митної території України у порядку та на умовах, встановлених Митним Кодексом.

 

13. Об'єктами оподаткування митом є:

а) товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами;

б) товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами;

в) товари, транспортні засоби комерційного призначення;

г) усі відповіді вірні.

 

14. При ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються:

а) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;

б) товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

в) архівні документи, придбані з метою внесення їх до Національного архівного фонду;

г) усі відповіді вірні.

 

15. Обов'язок із сплати митних платежів у разі ввезення товарів на митну територію України виникає:

а) з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України;

б) протягом 10 днів після дня ввезення товарів на митну територію України;

в) протягом 2 днів після дня ввезення товарів на митну територію України;

г) за рішенням платника мита.

16. Залежно від країни походження товару можуть бути застосовані такі ставки:

а) преференціальні та повні;

б) пільгові та повні;

в) преференціальні, пільгові та повні;

г) адвалерні, специфічні, сезонні.

 

17. Преференціальні ставки мита:

а) встановлюються щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі;

б) застосовуються до товарів, що походять із країн СНД;

в) до товарів, що надходять з інших країн;

г) до товарів критичного імпорту.

 

18. Пільгові ставки мита:

а) передбачають часткове звільнення від оподаткування товарів;

б) застосовуються до товарів, що походять з України або з держав - членів СОТ, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння;

в) до товарів критичного імпорту;

г) до товарів, що надходять з країн СНД.

 

19. У якому вигляді допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України:

а) звільнення від оподаткування ввізним митом;

б) зниження ставок ввізного мита;

в) встановлення тарифних квот відповідно до законодавства України та для ввезення товарів, що походять з держав, з якими укладено відповідні міжнародні договори;

г) усі відповіді вірні.

 

20. Усі види мита, спрямованих на захист вітчизняного товаровиробника встановлюються:

а) Кабінетом міністрів України;

б) міністерством фінансів;

в) місцевими радами;

г) Верховною Радою України.

 

21. Залежно від країни походження товару можуть бути застосовані такі ставки мита:

а) преференціальні;

б) пільгові;

в) повні;

г) всі відповіді вірні.

 

22. Преференціальні ставки мита:

а) передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування товарів, предметів із країн, які утворили з Україною митні союзи або спеціальні митні зони;

б) застосовуються до товарів, що походять із країн, які користуються в Україні режимом найбільшого економічного сприяння;

в) застосовуються до товарів, які походять з інших країн;

г) всі відповіді вірні.

 

23. Пільгові ставки мита:

а) передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування товарів, предметів із країн, які утворили з Україною митні союзи або спеціальні митні зони;

б) застосовуються до товарів, що походять із країн, які користуються в Україні режимом найбільшого економічного сприяння;

в) застосовуються до товарів, які походять з інших країн;

г) всі відповіді вірні.

 

24. Нарахування сум митних платежів здійснюється:

а) в іноземній валюті;

б) у валюті України;

в) як в іноземній валюті, так і у валюті України;

г) вибір валюти, у якій здійснюється нарахування сум митних платежів здійснюється відповідно до рішення платника мита.

 

25.Обмеження щодо застосування сезонного мита:

а) вводиться щодо окремих товарів та інших предметів;

б) вводяться не більше ніж чотири місяці з моменту встановлення;

в) вірно а) и б);

г) вірної відповіді немає.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав