Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обґрунтування сучасного наукового стану теми та мети досліджень

Читайте также:
  1. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
  3. Аналіз стану забруднення довкілля.
  4. Аналіз стану кормової бази
  5. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  6. Аналіз фінансового стану позичальника
  7. Атмосфераның автокөліктермен ластану
  8. Введення байта стану одного датчика
  9. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  10. Вибір теми та реалізацій наукового дослідження

Розвиток спиртового і лікеро-горілчаного виробництва є однією з важливих­ галузей промисловості в Україні. Етанол використовують в різних галузях господарства від харчової до хімічної.

Все гостріше перед Українською промисловістю постає питання пошуку надійних, альтернативних, екологічно чистих, відновлюваних джерел енергії і створення енергозберігаючих технологій.

Одним з основних альтернативних видів палива є біоетанол, який вважається основною інноваційною продукцією у спиртовій промисловості.

Ситуація, яка склалася в Україні із забезпеченням її економіки достатніми обсягами енергоносіїв власного видобутку, гостро ставить проблему пошуку альтернативних видів палива. З проблемами сучасної енергетики тісно по’вязані проблеми екологічні. Необхідно розробити наукові методи і технології одержання енергії одночасно з вирішенням питань щодо захисту навколишнього середовища від забруднень. Як перспективне джерело енергії майбутнього розглядають конверсію сонячної енергії. Одним із методів біологічної конверсії є алкогольне бродіння з одержанням етанолу [3].

В Україні для виробництва біоетанолу найбільш перспективно, як свідчать наші дослідження, вирощувати топінамбур та цукрові буряки. Для виробництва біоетанолу потрібно інтенсивніше впроваджувати альтернативні культури, які є потенційною сировиною для переробки на біоетанол і можуть бути конкурентоспроможними. Надзвичайно перспективною сировиною для виробництва етанолу як харчового, так і технічного є топінамбур.

Аналіз літературних джерел дозволив нам сформулювати мету нашого дослідження.

Мета роботи -Дослідити біоконверсію топінамбура для визначення перспективності його як сировини для одержання технічного спирту.

Завдання:

а) опрацювати літературні дані щодо можливості використання етилового спирту як екологічного палива для двигунів внутрішнього згоряння ;

б) здійснити патентний пошук що до способів одержання технічного спирту з топінамбуру;

в) вибрати найбільш придатну методику для одержання спирту з топінамбуру;

г) одержати зразки етанолу з інуліновмісної сировини та оцінити їх фізико-хімічні характеристики ;

д) провести експериментальні дослідження на наявність токсичних домішок у готовому продукті;

е) провести техніко-економічний розрахунок біоетанолу з топінамбуру, запропонована принципова технологічна схема його одержання та здійснений опис даної схеми;

є) розрахувати затрати на весь комплекс науково-дослідних робіт в лабораторних умовах за розробленою методикою;

ж) розглянути питання охорони праці та безпечної експлуатації обладнання під час проведення науково-дослідних робіт.

з) розглянути питання безпеки в надзвичайних ситуаціях та дій під час їх виникнення.

 Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав