Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Біологічні фактори небезпеки
  4. Вентиляція виробничих приміщень, види вентиляції.
  5. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  6. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  7. Види пам’яті та їхня класифікація
  8. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
  9. Визначення складу приміщень у готелі
  10. Визначення та класифікація адміністративних методів.

В загальному обсягу травм електротравми становлять близько 2,4%, однак по тяжкості наслідків випереджають усі інші (летальність близько 80%).

Електричний струм проходячи скрізь тіло людини викликає термічну, хімічну, біологічну та механічну дії. Термічна дія виявляється в вигляді місцевих опіків.

Дія електричного струму має особистості:

-раптовість;

- рефлекторність (біологічна та хімічна дія розповсюджується на весь організм людини, а не тільки по шляху проходження струму);

-прихованість: 2/3 площі опіків припадає на внутрішні тканини; виникає явище "відстроченої смерті ( через добу може виникати отек легень або нирок);

-дистанційність: враження електричною дугою, кроковою напругою;

-наслідки травми залежать від співвідношення швидкості, яка подавляє функції організму та швидкість реакції людини.

За тяжкістю електротравми поділяють на такі ступені:

I ступінь - без втрати свідомості ( опіки, електричний удар);

II ступінь - зі коротчасною втратою свідомості ( дихання та робота серця
не порушуються);

III ступінь — порушується серцева діяльність ( фиброляція), дихання не порушується;

IV ступінь - електрошок: зупинка роботи серця та дихання ( смерть).

Тяжкість електротравм залежить в кінцевому від кількості енергії, яка виділилась при проходженні електричного струму ( це сила струму, напруга потоку, електричний опір тіла людини та ас дії), а також від індивідуальних особистостей людини, шляху проходження струму, умов навколишнього середовища) умов, які сприяють виникненню замкнутого кола: джерело -людина - земля або інше джерело струму.

На тяжкість враження впливають фактори, які зніжують загальну опірність організму: втома, хвороба, алкоголь, наркотичні речовини та інші. Поряд з цим очикувається можливість враження струмом зменшує наслідки елетротравм.

Дослідження показали, що для людини більшої маси тяжкість враження є меншою, в порівнянні з небезпекою для жінок і підлітків, для яких струм є більше небезпечним.

Суттєво впливають на силу струму умови довкілля. В загальному випадку до електричного опору людини слід додавати опір контактів: джерело напруги - шкіра ( контактний опір та опір одягу) та опір шкіра - заземлювач (опір взуття, одягу, підлоги, інших конструкцій, які з'єднані з землею). Відчутний вплив на ці опори надають також параметри мікроклімату, особливо підвищена температура, вологість повітря, наявність електричних полів та агресивних середовищ. У залежності від наявності перерахованих факторів всі приміщення розрізняють на приміщення без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою та особливо небезпечні (табл. 1).

Таблиця 1
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав