Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принципова технологічна схема виробництва сучасних комбікормів для собак

Читайте также:
  1. II. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА
  2. RS-триггеры на интегральных микросхемах.
  3. XIV. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в качестве ручной клади
  4. А) Схема
  5. Аминокислоты как класс биологически активных веществ. Триптофан и схема его промышленного синтеза.
  6. Аналіз виробництва культури
  7. Анатомия собаки
  8. БАНКОВСКАЯ СХЕМА
  9. Біотехнологічні способи одержання (виробництва) меду
  10. Блок-схема
Значення ризику Вид ризику Запропоновані заходи
Більш 100×Rп Неприпустимий Зупинити роботу до здійснення заходів щодо зменшення ризику
від100×Rп до 10×Rп Задовільний при введенні особливого режиму контролю Розробити порядок організації робіт, здійснити заходи щодо зменшення ризику протягом трьох місяців.
від10×Rп до 1×Rп Задовільний Розробити заходи щодо зменшення ризику до припустимого рівня
менш Rп Припустимий Дотримуватися існуючого порядку організації робіт

 

За підсумками експертизи робиться висновок про стан охорони праці у приміщенні навчального закладу, те, яких дати рекомендації до покращення стану.

 

 

С ПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Література

1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: [навч. посібник] / В.В. Бєгун, І.М. Науменко -- К., 2004. – 328с.

2. Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник] / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. – К.: Каравела, 2005. – 392 с.

4. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації] / за ред. Є. П. Желібо, В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.

5. Жидецький В.Д. Основи охорони праці: [підручник] / В.Д.Жидецький –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

6. Запорожець О.І. Основи охорони праці: [підручник] / О.І.Запорожець, Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

7. Основи охорони праці: [підручник] / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448. (див. електронний навчально-методичний комплекс з основ охорони праці).

8. Основи охорони праці / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

6. http://www.iacis.ru ‑ Офіційний сайт Межпарламентської Асамблеі держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (МПА СН).

7. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия з охрани і безпеки праці МОТ.

8. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безпечної праці МОТ.

9. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

10. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 

 

Принципова технологічна схема виробництва сучасних комбікормів для собак

Технологія приготування комбікормів для собак передбачає подвійне екструдування компонентів. Спочатку екструдують тільки зернову сировину з метою підвищення засвоєності її тваринами. Для поліпшення процесу екструдування зерно подрібнюють на дробарках із ситами з отворами Ø 3 мм. Обробку в екструдерах проводять із зволоженням парою або водою у пропарювачі перед екструдером при тиску 0,1-0,3 МПа, що забезпечує вологість продукту до 17-18%. Екструдування пропареного зерна відбувається при температурі 120-130 0С. Гарячий екструдат охолоджують, подрібнюють на дробарках з ситами Ø 5-6 мм. Підготовлені компоненти накопичують в над дозаторних бункерах, потім дозують згідно рецепту і змішують у змішувачі, в який можна додавати рідкі компоненти згідно рецепту.

Підготовлений розсипний комбікорм обробляють додатково також в екструдері з пропарювачем з метою гігієнічної обробки борошнистих компонентів і формування продукції в гранули визначених розмірів – екструдат. Температура екструдування не повинна перебільшувати 100 0С, при цьому забезпечується збереження вітамінів і одержання продукту у вигляді гранул. Гранули, що одержані із екструдера, охолоджують, просіюють на сепараторі, дрібну частину відокремлюють і повертають знову на екструдування.

Готові гранули мають здуту структуру і такі розміри:

· діаметр 5-10 мм;

· довжина – 15-30 мм;

Екструдований корм для собак розфасовують в пакети масою 1-5 кг.

Принципова технологічна схема виробництва комбікормів для собак наведена на рис. 1.

 

Рис. 1. Технологічна схема виробництва екструдованих комбікормів для собак

1- бункери над дозаторні; 2 – живителі; 3 – дозатори; 4 – змішувач;

5 – екструдери; 6 – охолодники; 7 – дробарка; 8 – просіювальна машина;

9 – затарювальна машина.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 22 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав