Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Читайте также:
  1. Методичний посібник для практичної роботи №2
  2. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  3. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  4. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  5. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  6. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  7. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  8. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В.В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.
  9. Монографії, статті, навчальні та практичні посібники
  10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для студентів І курсу денної форми навчання

 

напрямів підготовки 6.020203 «Філологія. Українська мова та література», «Філологія. Мова і література (англійська)», «Філологія. Мова і література (німецька)», 6.040201 «Математика», 6.040302 «Інформатика», 6.040203 «Фізика»,6.010103 «Технологічна освіта (автосправа)», «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)», 6.010104 «Професійне навчання. Технологія обробки дерева та меблевого виробництва», «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості», 6.010201 «Фізичне виховання»

 

 

Полтава – 2014


УДК 504 (072): 37.018–057.875

ББК 28.081р30

Б 53

 

І.С. Беседіна, О.Р. Ханнанова «Основи екології» : Навчально-методичний посібник для студентів І курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.020203 «Філологія. Українська мова та література», «Філологія. Мова і література (англійська)», «Філологія. Мова і література (німецька)», 6.040201 «Математика», 6.040302 «Інформатика», 6.040203 «Фізика», 6.010103 «Технологічна освіта (автосправа)», «Технологічна освіта (технічна та комп’ютерна графіка)», 6.010104 «Професійне навчання. Технологія обробки дерева та меблевого виробництва», «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості», 6.010201 «Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава: Друкарня ФОП Ткалич А.М., 2014. – 72 с.

 

Рецензенти:

Піщаленко Марина Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії.

Гапон Світлана Василівна– доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та методики викладання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

 

Посібник складений за діючою програмою навчальної дисципліни «Основи екології», охоплює всі її розділи, базується на сучасних даних екологічних досліджень, значна увага приділена набуттю практичних вмінь та навичок. У посібнику подані інформаційний матеріал і методичні рекомендації до підготовки практичних занять.

Посібник допоможе засвоїти, систематизувати і узагальнити знання з основ екології та підготуватися до заліку студентам І курсу денної форми навчання.

 

Рекомендовано до друку вченою радою ПНПУ імені В.Г. Короленка протоколом № __ від «__»___________2014 р.

©І.С. Беседіна, О.Р. Ханнанова, 2014

©ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...................................................................................................................... 4

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.............................................................................................. 5

Тема 1. Людство в навколишньому середовищі................................. 5

Тема 2. Екосистема. Біосфера..................................................................... 10

Тема 3. Біосфера і людина............................................................................ 17

Тема 4. Деякі риси екологічної системи «Земля». Атмосфера. Гідросфера. Літосфера............................................................................................................. 21

Тема 5. Раціональне використання живої природи....................... 29

Тема 6. Стратегія і тактика виживання людства............................. 34

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.............................................................................................. 36

Заняття №1. Глобальні екологічні проблеми сучасності та причини їх виникнення. Біосфера як екологічна система.................................... 36

Заняття №2. Екологічні проблеми в біосфері. Проблема забруднення атмосфери та її наслідки............................................................................... 38

Заняття №3. Екологічні проблеми в біосфері. Проблема забруднення гідросфери та її наслідки.............................................................................. 40

Заняття №4. Екологічні проблеми в біосфері. Проблема забруднення літосфери та її наслідки................................................................................ 42

Заняття №5. Галузеві екологічні проблеми..................................... 44

Заняття №6. Біорізноманітність біосфери та її збереження.... 46

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ................ 49

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ................................ 51

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ........................................................... 53

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.......................... 57

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ, ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ...........................................................................................

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ........................................................................................................ 60

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (книжкові ресурси)................................ 62

ДОДАТКИ..........................................................................................................................

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав