Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Людина як соціальна істота

Читайте также:
  1. Громадська (соціальна) екологічна експертиза
  2. До якого елементу системи відносять таке: імідж, соціальна відповідальність, готова продукція, надані послуги?
  3. ЖІНКА — ІСТОТА, ВІДМІННА ВІД ЧОЛОВІКА
  4. Коваленко В.А. Корпоративна соціальна відповідальність в аспекті реалізації стратегії сталого розвитку. – Рукопис.
  5. Кожна людина повинна дбати про культуру свого мовлення.
  6. Лекція. Сім'я як соціальний інститут І мала соціальна група
  7. Міжособиста взаємодія і соціальна роль
  8. Міжособиста взаємодія і соціальна структура: поняття ролі.
  9. Насильство в сім'ї як соціальна проблема

Людина в біосфері Землі нині є новою силою, новим фактором. «Суспільство, – писав В. Вернадський, – стає в біосфері єдиним у своєму роді агентом, могутність якого з часом збільшується із наростаючою швидкістю. Воно одне змінює по-новому й з великою швидкістю структуру самих основ біосфери. Воно стає все більш незалежним від інших форм життя й еволюціонує до нового життєвого прояву... Людина вперше реально зрозуміла, що вона – житель планети й може, повинна мислити й діяти в новому аспекті, не лише в аспекті окремої особи, сім'ї або роду, держав або їх союзів, але й в планетному аспекті».

Нині склалися зовсім нові взаємовідносини в системі людина-біосфера. Земля, що завжди здавалася людині великою, неосяжною, безкраєю, невичерпною, сили якої викликали в неї благоговійний трепет і нагадували про її слабкість, сьогодні так не сприймається.

Хоча природні сили й нині не стали слабкішими й час від часу нагадують про себе руйнівними землетрусами або іншими стихійними лихами, але могутність людини здається просто безмежною. Діяльність людини нині зрівнялася з деякими геологічними силами. Наприклад, за рахунок роботи тисяч радіостанцій, телепередавачів, релейних ліній тощо Земля випромінює енергії в радіодіапазоні (на метрових хвилях) більше, ніж Сонце. Щорічно людство лише в сільському господарстві переміщує, перевертає, перелопачує своїми плугами, тракторами, лущильниками масу ґрунту, в 200 разів більшу, ніж увесь пісок, намул, глина, які виносяться в океан всіма ріками Землі. Ми стали провокувати справжні землетруси – й не лише за рахунок підземних ядерних вибухів, а й завдяки спорудженню в сейсмічних районах великих водосховищ. І це лише деякі з великої кількості фактів.

Людина колосально прискорює переміщення хімічних елементів у біосфері, порушує природні біогеохімічні цикли, що складалися протягом мільйонів років, внаслідок того, що усе добуте з надр Землі розсіює на величезних просторах. Численні корисні копалини та інші природні ресурси, які накопичувались протягом цілих геологічних періодів, людина розтратила за лічені десятиліття. Натомість вона вносить у природу нові, синтетичні сполуки, які ніколи не існували в біосфері і здебільшого шкідливі для неї. На сьогодні таких речовин нараховується вже близько 50 тис. різновидів.

Люди ще не усвідомили повністю очевидного факту: Земля, на якій вони досягли сучасного рівня розвитку, – це маленька планета з обмеженими ресурсами, з дуже вразливим режимом. Вона вимагає до себе тим дбайливішого ставлення, чим ширшими стають можливості людини порушити цей режим.

Така безтурботність людства базується на екологічній неосвіченості й невігластві.Суспільство продовжує застосовувати такі методи одержання потрібного продукту (металу, хліба тощо), які забезпечують вихід у кращому разі 1-2% сировини, а решта в зміненому, екологічно спотвореному стані повертається в біосферу у вигляді відходів. Кількість відходів катастрофічно зростає і для них на планеті вже немає місця. Знівечено й спотворено всю природу. В той же час людина не може жити в інших умовах, ніж ті, в яких вона сформувалася. Вона має дихати чистим повітрям, якого на планеті практично немає ніде. Нам потрібно пити чисту воду, якої на сьогодні теж немає абсолютно чистої, а в численних озерах і річках небезпечно купатися через забрудненість води шкідливими та отруйними речовинами. Нам треба споживати їжу, а родючість ґрунтів знижується через нераціональну меліорацію. Постійне забруднення середовища промисловими викидами погіршує якість отриманої сільськогосподарської продукції.

Оволодівши атомною енергією, людина набула абсурдної руйнівної могутності: вона здатна за допомогою ядерної зброї багаторазово знищити все людство, а можливо й біосферу.

На сьогодні небезпека ядерної війни зменшилася і головною проблемою постала екологічна ситуація на Землі. Загроза руйнування та загибелі біосфери, а отже й самого людства, спричинена його власними діями.


Таким чином, концепція ноосфери (з грец. – сфера розуму), яку розвивав у свій час В.І. Вернадський і за якою розум людини в далекому майбутньому має стати основною керівною силою подальшої еволюції біосфери, виявилася утопічною. Адже сьогодні темпи розвитку техносфери, яка фактично є синонімом ноосфери, загрожує загибеллю людської цивілізації і повним руйнуванням біосфери.

Ще одна особливість штучно створеного людиною середовища (ноосфери чи техносфери) тривожить вчених – штучне середовище починає саморозвиватись. Ноосфера набуває рис, що ніяк не випливають із попередніх уявлень людини. Виявляється, що для такої складної системи, як біосфера, характерні нерівноважні процеси, основною особливістю яких є те, що їх не можливо точно передбачити. Отже, будь-яке, навіть незначне втручання людини в біосферні процеси передбачити ніякими розрахунками неможливо. Крім того, життя показує, що поки-що будь-яка виробнича діяльність людини здатна тільки руйнувати біосферу, зокрема її основні, життєво важливі для існування людства ланки.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав