Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Таким чином, формування у кожної людини раціональної екологічної свідомості є першочерговим завданням для спасіння всього людства.

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Аналітична обробка матеріалів екологічної експертизи.
  3. Бифуркация состояния социальных и человекомашинных систем таким образом есть не только объективный факт, но и продукт мыслительной деятельности конкретных личностей.
  4. Біосфера як природне середовище для людини
  5. В.О.Сухомлинський про формування гуманної особистості
  6. Введення аналогових сигналів і формування дискретних статичних сигналів
  7. Велике значення для розуміння природи психіки має висвітлення закономірностей її становлення в процесі еволюції живого світу та суспільно-історичного розвитку людства.
  8. Вибори- це встановлена законодавством процедура формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування безпосередньо виборцями шляхом голосування.
  9. Види екологічної безпеки
  10. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 4. Деякі риси екологічної системи «Земля». Атмосфера. Гідросфера. Літосфера

План

1. Стан атмосфери та раціональне використання повітря.

2. Раціональне використання води.

2. Раціональне використання суходолу.

1. Стан атмосфери та раціональне використання повітря

Внаслідок надмірного забруднення атмосфери людиною нині виникає можливість розвитку в біосфері явищ, які відзначаються загрозою реальної небезпеки навіть для самого існування життя на Землі. Ці явища розглядаються нижче.

Парниковий ефект. Останнім часом в результаті збільшення в атмосфері концентрації вуглекислого газу, закису азоту, метану, фреонів та водяної пари розвивається так званий парниковий ефект. Він полягає в поступовому розігріванні поверхні нашої планети. Справа в тому, що повітря, до складу якого входять перелічені гази, набуває властивостей парникового скла: сонячне світло пропускає, але затримує тепло розігрітої Сонцем поверхні Землі у приземному шарі атмосфери.

Небезпечність цього явища полягає, перш за все, у тому, що воно збільшить посушливість клімату в середніх широтах, які є основними зерновими регіонами планети (Україна, чорноземна зона в Росії, Кубані, «зернові штати» США). Крім того, парниковий ефект спричинить танення льодовиків Гренландії, Антарктиди, Арктики й в горах, внаслідок чого рівень Світового океану підвищиться на 6-10 метрів, стане причиною затоплення значної території суходолу в прибережній зоні (близько 20%) і навіть деяких країн, наприклад, Бангладеш.

Глобальне підвищення температури на поверхні Землі спричинюється не лише парниковим ефектом, а й безпосереднім підігріванням атмосфери внаслідок спалювання людиною величезної кількості палива в котельнях, на теплових електростанціях, а також в результаті експлуатації атомних електростанцій.

Деяке уявлення про парниковий ефект в масштабах планети може дати клімат на Венері. Її щільна атмосфера, що на 98% складається з вуглекислого газу, розжарена до 500°С, коли залізо стає червоним.

Кислотні опади. Оксиди сірки і азоту, які потрапляють в атмосферу внаслідок роботи теплоелектростанцій і автотранспорту, сполучаються з атмосферною вологою, утворюють сірчану та азотну кислоти. Ці кислоти у складі атмосферних опадів попадають на поверхню Землі.

Такі опади, особливо дощі, вкрай шкідливо діють на довкілля:

знижується врожайність більшості сільськогосподарських культур внаслідок ушкодження листя кислотами;

вимиваються з ґрунту кальцій, калій і магній, що викликає деградацію флори та фауни;

гинуть ліси (у першу чергу чутливі до кислотних дощів кедр, бук і тис);

отруюється вода озер і ставків, де гине риба, зникають комахи;

зникають водоплавні птахи й тварини, що живляться комахами;

гинуть ліси у гірських районах (наприклад, у Карпатах), що викликає гірські зсуви й грязєві потоки;

прискорюється руйнування пам'ятників архітектури й житлових будинків, особливо тих, що оздоблені мармуром і вапняком;

збільшується кількість захворювання людей та тварин (подразнення очей, хвороби дихальних шляхів тощо).


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав