Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття №2.

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
  3. Домашнє завдання до практичного заняття 6
  4. Домашнє завдання до практичного заняття 7
  5. Домашнє завдання до практичного заняття 8
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 1.
  8. Заняття 13. Тема: Різноманітність комах
  9. Заняття 18.
  10. Заняття 19.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема:Екологічні проблеми в біосфері. Проблема забруднення атмосфери та її наслідки

Мета:сформувати поняття про атмосферу як газову оболонку Землі,розкрити суть екологічних проблем атмосфери, з’ясувати основні джерела та наслідки забруднення атмосферного повітря.

Основні терміни та поняття:атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера, парниковий ефект, озоновий шар, «озонові діри», кислотні опади, смог, фотосмог, чорний та білий смог, ядерна ніч, ядерна зима.

Питання для обговорення:

1. Атмосфера як газова оболонка Землі:

а) структура атмосфери, сучасний склад атмосферного повітря;
б) значення для біоти.

2. Основні джерела забруднення атмосфери. Класифікація забруднювачів атмосферного повітря.

3. Наслідки забруднення атмосфери:

а) парниковий ефект,

б) кислотні опади,

в) смог,

г) руйнування озонового шару.

4. Можливі причини виникнення та наслідки ядерної ночі та ядерної зими.

Питання, що винесені на самостійне опрацювання:

1. Екологічний стан атмосферного повітря в Україні, полтавському регіоні.

2. Проблема забруднення повітря в приміщеннях.

3. Шумове та пилове забруднення атмосферного повітря.

Практичні завдання:

Користуючись картою «Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря», охарактеризувати стан забруднення атмосфери Полтавщини. Порівняти з показниками інших регіонів (Донецько-Придніпровського, Карпат, Полісся). Зробити висновок про екологічну ситуацію у нашому регіоні.

Рекомендована література:

Основна:

1. Бабяк О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – Київ, 2001. – С. 81–112, 152–158.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – С. 130–148, 366–371, 335–339, 378–382.

3. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ, 2007. – С. 44–45, 123–145, 170–198, 347–420.

4. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). – Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, 2001. – С. 21–22, 101–117, 201–256.

5. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – Київ, 2006. – С. 107–158, 307–339.

6. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2002. – С. 112–153, 199–241.

7. Мудрак О.В. Екологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, 2006. – С. 26–253.


Додаткова:

8. Андрейцев В.І. та ін. Екологічне право. Особлива частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. В.І. Андрейцева. – Київ, 2001. – 544 с.

9. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – Київ, 2004. – 368 с.

10. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992р.

11. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища України» від 25.06.1991р. (доповнення 1995 р.).

12. Малишко М.І. Екологічне право України : Навчальний посібник. – Київ, 2001. – 392 с.

13. Михайличенко С.І, Михайличенко М.С. Правові засади екологічного контролю. – Полтава, 2005. – 92 с.

14. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. – Київ, 2004. – 376 с.

15. Рідна природа // Наукова-популярний екологічний журнал. – № 4, 5, 6. – 2001. – 84 с.

16. Світ довкілля // Кременчуцький екологічний бюлетень. – Випуск 1-9. – 2004, 2005, 2006, 2007. – 31 с.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав