Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття №3.

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
  3. Домашнє завдання до практичного заняття 6
  4. Домашнє завдання до практичного заняття 7
  5. Домашнє завдання до практичного заняття 8
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 1.
  8. Заняття 13. Тема: Різноманітність комах
  9. Заняття 18.
  10. Заняття 19.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема:Екологічні проблеми в біосфері. Проблема забруднення гідросфери та її наслідки

Мета:сформувати поняття про гідросферу та літосферу як геосфери Землі,з’ясувати основні джерела та наслідки їх забруднення,розкрити суть проблеми раціонального використання природних ресурсів.

Основні терміни та поняття:гідросфера, поверхневі та підземні води, річковий стік, «цвітіння води», самоочищення та евтрофікація вод, стічні води, водоспоживання, водокористування, нормування якості води, літосфера, надра, корисні копалини, педосфера, ґрунт, ерозія, вітрова та водна ерозія, меліорація, рекультивація, агроценоз.

Питання для обговорення:

1. Поняття гідросфери як водної оболонки Землі. Водні ресурси, їх розподіл на планеті, в Україні, на Полтавщині.

2. Основні джерела забруднення гідросфери. Класифікація забруднювачів.

3. Основні екологічні проблеми гідросфери: порушення водних екосистем (проблема водосховищ, проблема деградації шельфової зони морів і океанів, збіднення біологічних ресурсів водойм, обміління річок та ін.) та їх забруднення.


 

4. Шляхи раціонального використання гідрологічних природних ресурсів та їх охорона.

Питання, що винесені на самостійне опрацювання:

1. Екологічний стан водного басейну Полтавщини (проблеми малих річок, водосховищ та ін.).

2. Сучасні методи очищення води і методики підготовки її до вживання людиною, використання у побуті і промисловості.

 

Практичні завдання:

Користуючись картою «Україна. Екологічні проблеми природних вод», «Україна. Екологічна ситуація та стан питних вод», охарактеризувати стан забруднення водних джерел Полтавщини. Порівняти з показниками інших регіонів (Донецько-Придніпровського, Карпат, Полісся).

Рекомендована література:

Основна:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник – К.: Либідь, 2004. – С. 130–170, 366–371, 335–339, 378–382.

2. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ, 2007. – С. 45–50, 146–170, 198–346.

3. Джигерей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). – Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, 2001. – С. 22–29, 67–101, 123–201.

4. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – Київ, 2006. – С. 158–230, 264–279.

5. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2002. – С. 88–111, 154–198.

6. Мудрак О.В. Екологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, 2006. – С. 254–341.

Додаткова:

7. Водний кодекс України від 06.06.1995р., №213/95-ВР.

8. Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Випуск 11 (13). – Збірник наукових матеріалів. – Харків-Кременчук, 2005. – 172 с.

9. Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник. – Київ, 2001. – 392 с.

10. Михайличенко С.І, Михайличенко М.С. Правові засади екологічного контролю. – Полтава, 2005. – 92 с.

11. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. – Київ, 2004. – 376 с.

12. Рідна природа // Наукова-популярний екологічний журнал. – № 4, 5, 6. – 2001. – 84 с.

13. Світ довкілля // Кременчуцький екологічний бюлетень. – Випуск 1-9. – 2004, 2005, 2006, 2007. – 31 с.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав