Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C)& зиянды, қауіпті, аса қауіпті

Читайте также:
  1. C)& иықтың үш басты бұлшыќ еті, шынтаќ
  2. Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері
  3. Жай зат түрінде тірі организмге зиянды,ал қосылыс түрінде адам ж/е жануар тіршілігіне қажет екі хим-қ элемент*натрий ж/е хлор
  4. Ндірістегі қауіпті объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» ҚР заңы.
  5. Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар
  6. Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар

 

Институт менеджмента

 

 

Кафедра общего менеджмента и предпринимательства

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

 

по дисциплине «_____________________________________»

на тему: ____________________________________________

 

 

Выполнил(а):

студент(ка) ___ курса

группы _____

ФИО _________

Научный руководитель:

 

 

Москва 20__ г.

 


[1] Пример оформления сноски.

Инженерлік экология

формуласындағы m дегеніміз-

E) &газды ауалы ортаның тастанды көзінен шығу шартын ескеретін коэффициент

1886 жылы Экология терминін ұсынған ғалым

B) &Геккель

90-жылдардың басында 1350-14000С-та термиялық қайта өңдеу үшін қандай металлургиялық пештер ұсынылды A)& Ванюков пештері

ААААА

Абсорбция әдісінің тиімділігі D)& 80-90 %

Абсорбция әдісінің тиімділігіA)& 80-95%

Автомобиль газдарында қанша химиялық заттар барланған C)& 40-тан астам

Ағын суларының әсерінен болатын ластанулар. Химиялық ластау қанша пайызды құрайды %

A)& 17%

Адам ағзасына жалпы уландырғыш концерогендік және мутогендік заттардың әсерін хабарлау мақсатында орнатылатын концентрация

A)& орташа тәуліктік ШЖК

Адамның оны қоршаған ортаға әсері қандай әрекеттері кезінде ерекше байқалады

D)+ келтірілген жауаптардың барлығы

Азон қабатының антропогендік ластануына өндіріс орындарының жылдар бойы ластауы әсер етіп отыр. Энергетикалық ластау қанша пайызды құрайды A) +27%

Азон қабатының антропогендік ластануына өндіріс орындарының жылдар бойы ластауы әсер етіп отыр. Қара металлургия саласының ластауы қанша пайызды құрайды A) +15%

Ақыл-ойдын сферасы C) &ноосфера

Анаэробты тәсілмен биоыдырайтын заттар

B)& спирттер, альдегидтер, алифаттық және ароматты қатардағы қышқылдар

Антропогендік өндірістік факторлар әсері бойынша қандай түрде болады

C)& зиянды, қауіпті, аса қауіпті

Атмосфера ауасын ластайтын әрбір зат үшін қандай көрсеткіштер орнатылады

А) +максималды реттік ШЖК, орташа тәуліктік ШЖК

Атмосфера ауасын өнеркәсіп шаңдары мен тұмандардан қорғау әдістерінде әртүрлі шаң аулағыш қондырғылар қолдану және жұмыс істеу принципіне байланысты бөлінеді:

E)+ барлық жауап дұрыс

Атмосфера ауасында зиянды заттар кандай күйде кездеседі A)& бу және аэрозоль

Атмосфера ауасында зиянды заттардың қатар бірігіп болуы қалай аталады С)& зиянды заттар

Атмосферадағы ауаның адамға тікелей және жанама зиянды және қолайсыз әсер етпейтін, патологиялық өзгерулер мен аурулар туғызбайтын ластанудың концентрациясы A)& шектеулі жол берілген концентрация (ШЖК)

Атмосфералық ауаны, Жердiң озон қабатын, жер бетiндегi және жер астындағы суларды, жердi, жер қойнауын, жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, сондай-ақ осылардың өзара әрекетiнен туындайтын климатты қоса алғанда, табиғи және жасанды объектiлердiң жиынтығы B) &қоршаған орта

Атмосфералық ластанулардың аз уақыты әсері кезіндегі адамда рефлекторлы реакцияларды хабарлау үшін орнатылатын ШЖК


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав