Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття №5.

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
  3. Домашнє завдання до практичного заняття 6
  4. Домашнє завдання до практичного заняття 7
  5. Домашнє завдання до практичного заняття 8
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 1.
  8. Заняття 13. Тема: Різноманітність комах
  9. Заняття 18.
  10. Заняття 19.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема:Галузеві екологічні проблеми

Мета:розкрити суть сучасних галузевих екологічних проблем та порівняти екологічний стан природного середовища Карпат, Донецько-Придніпровського регіону, Полісся , Криму та Полтавщини, проаналізувати вплив екологічного стану навколишнього середовища на здоров’я людини.

Основні терміни та поняття:відновні та невідновні джерела енергії, альтернативні джерела енергії, демографічний вибух, демографічна криза, екологічно чисті продукти харчування, медична екологія.

Питання для обговорення:

1. Проблема енергетичних ресурсів. Альтернативні джерела енергії.

2. Демографічна ситуація у світі та в Україні.

3. Проблема накопичення та утилізації відходів.

4. Вплив сільського господарства на природне середовище. Проблема харчових ресурсів. Шляхи отримання екологічно чистих продуктів харчування.

5. Медичні аспекти екології.

6. Вплив військової діяльності на екологічний стан в Україні.

Питання, що винесені на самостійне опрацювання:

1. Атомна енергетика: позитивні та негативні аспекти. Стан атомної енергетики в Україні. Шляхи вирішення проблеми.

2. Альтернативне ведення сільського господарства.

3. Стан визначених проблем у полтавському регіоні та шляхи їх розв’язання.

Практичні завдання:

1. Користуючись даними карти «Україна. Екологічна небезпека», «Україна. Стійкість природного середовища», «Україна. Технічна небезпека», «Україна. Еколого-економічне зонування території», «Україна. Еколого-економічне забезпечення території», «Україна. Медико-демографічні проблеми», «Україна. Радіаційна небезпека», «Україна. Екологічна небезпека», охарактеризувати сучасний екологічний стан України.

2. Опрацювати підбірку матеріалів «Альтернативні джерела енергії», з’ясувати перспективні альтернативні джерела для України.

3. Опрацювати підбірку повідомлень періодичних видань «Проблема утилізації побутового сміття». З’ясувати стан проблеми та окреслити шляхи її вирішення в м. Полтава і м. Кременчук, вашому регіоні.

Рекомендована література:

Основна:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник – К.: Либідь, 2004. – С.190-237, 307-327.

2. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. – Київ, 2006. – С. 230-245.

3. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ, 2002. – С. 111-125.

Додаткова:

4. Агроекологія: Теорія і практика. – Полтава: «ІнтерГрафіка», 2003. – 318 с.

5. Вишневський І., Давидовський В., Трофименко А. Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, екологічний, соціальний, політичний аспекти // Вісник НАНУ. – 2001. – №9. – С. 12-29.

6. Милованов Є. Тенденції розвитку ринку української органічної продукції / Є. Милованов// Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції: М-ли наук.-практ. семінару. – Львів, 2004. – С.37-42.

7. Романов Г.А. Генетическая инженерия растений и пути решения проблемы биобезопасности // Физиол. растений. – 2000. – 47, №3. – С. 343-353.

8. Тітко Ричард, Калініченко Володимир. Відновлювальні джерела енергії. – Варшава-Краків-Полтава, 2010. – 533 с.

9. Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні / В.О. Шлапак // Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції: М-ли наук.-практ. семінару. – Львів, 2004. – С.30-33.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав