Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок комутаційних систем

Читайте также:
  1. A) Закрытую систему
  2. A) Схватив окно за заголовок левой кнопкой мыши или через системное меню
  3. Amp;C) популяционные и экосистемы.
  4. B. Симпато-адреналової системи
  5. CAD/CAM-системы в ТПП
  6. CALS-технологий и единая интегрированной системы управления вуза
  7. E) экономические законы и развитие экономических систем
  8. ERP — информационная система масштаба предприятия
  9. GPS-системи
  10. I Операционная система ОС Unix

Розрахунок числа приладів ліній в пучку залежить від трьох основних факторів: навантаження в ЧНН (Y), заданих втрат сполучень (Р) і величини доступності (D).

V = f (Y,P,D)

Пучки ліній в напрямах бувають повнодоступні і неповнодоступні. Повнодоступний пучок - це коли будь – який вхід можна з’єднати з будь яким виходом.

Неповнодоступна комутаційна система – це система з таким включенням виходів, при якому кожному входу доступні не всі, а лише частина виходів, хоча в сукупності всі входи можуть використовувати всі виходи.

Розрахунок повнодоступних КС (І формула Ерл. для проектуючого пучка з явними втратами)

Якщо на неблокуючу повнодоступну комутаційну систему (КС) з втратами надходить простіший потік викликів, та якість обслуговування викликів такою системою описується першою формулою Ерланга; яка визначає ймовірність втрат (EV (Y)) повнодоступного пучка із V ліній на який поступає інтенсивність навантаження Y від простішого потоку викликів.

EV (Y) =

Простіший потік – це потік викликів, який одночасно володіє трьома властивостями:

- Стаціонарність – незмінність процесу поступлення викликів в часі;

- Ординарність - практична неможливість групового поступлення викликів;

- Відсутність післядії.

Функція EV(Y) табульована. Таблиці першої формули Ерланга побудовані так, що за числом ліній V і інтенсивністю навантаження, що поступає, можна знайти втрати EV(Y). Ці таблиці дозволяють по двох будь-яких величинах V, Y чи EV(Y) знайти третю.

 

Друга формула Ерланга (для простішого пучка з очікуванням)

Комутаційна система з очікуванням – це система, для якої виклик, що надійшов на вхід комутаційної системи під час заняття всіх з’єднувальних шляхів, ставиться на очікування і обслуговується по мірі звільнення з’єднувальних шляхів.

Інтенсивність очікування обслуговування – це інтенсивність того, що виклик, який поступив не буде обмежений негайно, а буде очікувати початку обслуговування протягом часу більше нуля ().

Ця імовірність визначається за другою формулою Ерланга, яка визначає імовірність очікування при обслуговування виклику пучком із V ліній, на який поступає простіший потік викликів з навантаженням Y­ Ерл.

DV (Y) = EV (Y) ІІ формула

де EV (Y) втрати повнодоступного пучка з V ліній, на який поступає навантаження Y від простішого потоку викликів (визначається за першою формулою Ерланга).
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 100 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав