Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом

Читайте также:
  1. Аналіз сутності та динаміка розвитку людини на різних етапах її життєвого шляху
  2. Біосфера як природне середовище для людини
  3. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  4. Відкритий міжнародний університет розвитку людини
  5. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано підходи до визначення прав людини
  6. Вогневе ураження противника.
  7. Вогнище бактеріологічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення
  8. Вогнище хімічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення
  9. Вогнище ядерного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення
  10. ВОЛЯ І ВОЛЬОВІ ДІЇ ЛЮДИНИ

Усі ці фактори умовно розділені на три групи:

– фактори електричного характеру,

– фактори неелектричного характеру

– фактори довкілля.

Фактори електричного характеру. Головним уражуючим фактором у випадку електротравм вважається електричний струм, що протікає через людину. Від величини (сили) цього струму залежать наслідки ураження.

Виділяють наступні порогові значення сили струму, тобто ті мінімальні значення, що викликають певні дії:

− пороговий відчутний струм – це мінімальна сила струму, яку людина сприймає у вигляді ледь відчутних подразнень; її значення для змінного струму дорівнює 0,7-1,5 мА, для постійного – 5-7 мА;

− пороговий невідпускаючий струм – це мінімальна сила струму, що викликає судомне скорочення м`язів, і людина не може самостійно звільнитися від струмовідних частин; її значення для змінного струму дорівнює 10-15 мА, для постійного – 50-80 мА;

− пороговий фібриляційний струм – це мінімальна сила струму, що викликає фібриляцію серця; її значення для змінного струму дорівнює 100 мА, для постійного – 300 мА.

Допустимі значення сили струму у випадку тривалої дії: для змінного струму промислової частоти – 0,3 мА, для постійного – 1 мА.

Напруга на тілі людинивпливає на тяжкість ураження. Допустима напруга на тілі людини у випадку тривалої дії складає для змінного струму 2 В, для постійного – 8 В.

Опір кола людини. Послідовно з опором тіла людини ″включені″ опори інших елементів: опір одягу, опір взуття і опір опорної поверхні ніг.

Опір одягу залежить від товщини матеріалу та вологості; так, опір сухого одягу сягає 3-5 кОм, вологого – до 1 кОм, а мокрого – 0.

Опір взуття ″включається″ у коло людини, якщо струм проходить через людину і у землю. Високий опір має підошва з гуми, підошва з натуральної шкіри. до 20 кОм.

Опір опорної поверхні ніг – це опір підлоги чи грунту, на яких стоїть людина. Опір опорної поверхні ноги на дерев`яній підлозі сягає 3-5 кОм

Опір тіла людини. Тіло людини являє собою складний комплекс тканин, електричні параметри яких розрізняються у широкому діапазоні. Найбільшу провідність має кров, м`язи, мозок; найменшу – шкіра, кістки, жирова тканина. Прийнята еквівалентна схема електричного опору тіла людини (рис. 3.3, а) складається

Ємність тіла людини C = 0.0425*10-6 Ф = 42,5 пФ. Ємність шкіри залежить від площі контакту і становить близько 0,02 мкФ/дм2.

Опір шкіри залежить від її стану, щільності та площі контактів, прикладеної напруги, величини струму та тривалості протікання цього струму.

а б

Рис. 1.1 Електричний опір тіла людини:

а - еквівалентна електрична схема (Rшк і Сшк – активний опір і ємність шкіри відповідно; Rвн – опір внутрішніх органів);

б – залежність величини опору тіла людини від напруги, прикладеної до людини

Оскільки опір тіла людини електричному струму нелінійний і нестабільний, а вести розрахунки з такими опорами достатньо складно, умовились вважати для наближених розрахунків, що опір тіла людини електричному струму – величина стабільна лінійна активна і складає 1000 Ом. Це відповідає більшості випадків включення людини у електричне коло (близько 150 В).

Вид струму – постійний чи змінний. Вважається, що постійний струм, який проходить через тіло людини, порівняно зі змінним, викликає менш неприємні відчуття.

Частота змінного струму.Небезпечними для людини є струми з частотою 20-200 Гц. Найбільш небезпечним вважається струм з частотою 50-60 Гц (промислові частоти) через те, що деякі внутрішні органи мають власні частоти коливання у цьому діапазоні, і протікання таких струмів може викликати резонансні явища.

Фактори неелектричного характеру.Основними фактораминеелектричного характеру є шлях струму через людину, тривалість протікання струму, індивідуальні особливості, стан організму людини іфактор уваги.

Шлях струмучерез тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і безпосередньо на них впливає. Серед випадків з тяжкими і смертельними наслідками частіше спостерігаються петлі “рука-рука” (40%), “права рука-ноги” (20%), “ліва рука-ноги” (17%).

Опір тіла при шляхах проходження: Петля рука-рука – R = 1360 Ом / 220 В, 1105 ом / 380 В

Петля рука- нога R = 970 Ом /220 В; 650 Ом /380 В

Петля Руки-тело-ноги R = = 670 Ом/220 В; 504 Ом / 380 В

Тривалість дії електричного струму. Вплив цього чинника на тяжкість ураження обумовлений тим, що зі збільшенням тривалості протікання електричного струму зменшується опір тіла людини через зволоження шкіри і величина струму відповідно збільшується, а також виснажуються захисні сили організму, що протистоять електричній енергії.

Загрузка...

Залежність допустимих струмів, що протікають через людину і напруг дотику від тривалості дії наведено у додатку 3.1.

 

Додаток В.1. Залежність допустимих струмів,


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав