Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология және тұрақты даму пәнәнен студенттерге арналған базалық сұрақтар

Читайте также:
  1. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
  2. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  3. C. палеоэкология
  4. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  5. D) Аутэкология, синэкология, демэкология.
  6. D) ертикальды және горизонтальды
  7. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  8. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  9. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
  10. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін

1.ҚР тұрақты даму бағдарламасы және жетістіктері.

2.Демография, қоршаған орта және өндіріс

3. Биотикалық және абиотикалық факторлар

4. Табиғатты қорғау және тұрақты даму.

5. Экожүйенің трофтық құрылымы. Экологиялық пирамида.

6. Әскери -өнеркәсіптік кешен және қоршаған орта.

7. Факторлар әсерлерінің жалпы заңдылықтары. Бейімделудің активтілік жолдары.

8. Популяциялардың, қауымдастықтардың және экожүйелер, олардың арақатынасын зерттейтін экология бөлімі

9. Гетеротрофты және афтотрофты ағзалардің тіршілік ерекшелігі

10. Жерүсті суларының ластануының негізігі себептері

11. Консументтердің түрлері мен маңыздылығы

12. Экология ғылымының және тұрақты даму ұғымының қалыптасу тарихы мен заң негіздері.

13.Экологияның функциональды бөлігі – экожүйе мен биогеоценоз

14. Топырақтың жел және су эрозиясына шалдығу себептерін атаңыз. Олардан қорғану үшін қандай іс-шаралар жүргізу қажет

15. Өздерінің күнелтуі үшін бейорганикалық және органикалық заттарды пайдаланатын ағзалар

16. Экологияның тұрақты даму бағытының ғалами бастамалары (Рим клубы, Киота хаттамасы, БҰҰ-ның конференциялары)

17. ҚР қорықтары мен қорықшалары

18. Қазіргі заманғы экологиялық, әлеуметтік проблемалар

19. Биосфера туралы ілімнің негізі және оның тұрақтылығы.

20. БҰҰ қоршаған ортаға қатысты конференциялары

21. Бір ағзаның екіншісінің өміріне әсерлерінің жиынтығы

22. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі

23. Ғаламшар ретінде жердің экологиялық мәселелерімен айналысатын ғылым.

24. Экологиялық фактор түсінігі. Факторларды топтастыру

25. ҚР ландшафты аймақтары және топырақтың фазалық құрамы

26. ҚР су сапасының мемлекеттік стандарты және суды ластаушылар

27. Құрамында ағза немесе дарақ болатын тірі ағзалар жүйесінің қоршаған орта ерекшеліктері

28. Ақпарат тарату және зат пен энергия айналымы заңдылықтары

29. Табиғи қорларды тиімді пайдалану және қалдықсыз технология

30. Атмосфера дегеніміз не? Оның құрамын көрсетіңіз

31. Тірі ағзалар тобынан биомасса түзетіндері

32. Топырақтың эрозияға шалдығуының зиянын сипаттаңыз

33. Температура мәні бойынша толеранттықтың тар аумағымен шектелген жағдайды қажет ететін ағзалар

34. Экологиялық валенттілік. Шелфордтың төзімділік заңы. Ю.Либихтың минимум ережесі

35. БҰҰ Рио-де-Жанейрео конференциясы.

36. ҚР ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, резерваттар

37. Әралуан түрлер арасындағы теріс арақатынастар

38. Ыдратушылардың биосфераның зат айналымында алатын орны

39. Еліміздің топырақ жамылғысының экологиялық өзекті мәселелері.

40. ҚР экологиялық тұрақты даму бағдарламасы

41. Ноосфера және техносфера түсінігі.

42. Әлеуметтік – экологиялық дағдарыс және тұрақты даму

43. Табиғатты ұтымды пайдалануға бағытталған ережелер және табиғи саяабақтар

44. Адамдарды ауыруға ұшырататын заттардың жіктелуі

45. Популяцияның негізгі динамикалық көрсеткіштері болып келетін папуляция ерекшеліктері

46. Аумағында бір түр шексіз ұзақ күнелте алатын орта факторлары мәні.

47. Литосфера, астеносфера және топрықтың химиялық элементтері

48. Экологиялық валенттілік. Шелфордтың төзімділік заңы. Ю.Либихтың минимум ережесі

Загрузка...

49. Түрдің орта жағдайының әралуандығына икемделу қасиетін сипаттайтын көрсеткіштер

50. Факторлар әсерлерінің жалпы заңдылықтары. Бейімделудің активтілік жолдары

51. Ас қорыту мен тыныс алудың энергетикалық деңгейі

52. Қызыл кітап және оның биологиялық әралуандылықты сақтаудағы рөлі.

53. Биотоп және биокостық зат.

54. Аутэкология және оның мазмұны

55. ҚР тұрақты дамуға көшу бағдарламасы

56. Қоршаған ортаны қорғаудың ұстанымдары мен әдістері

57. Орта ұғымы және оның ағзамен байланысы

58. Популяция және оның негізгі қасиеттері.

59. Оптимум және пессимум заңдары.

60. ҚР ұлттық саябақтар мен қорықтар және қызыл кітап

61. Синэкологияның негізгі зерттейтін мазмұны

62. Атмасфералық ауа қабаттары және олардың маңызы.

63. Гидросфераның маңызы және биосферада алатын орыны

64. Экология ғылымының басқа ғылым жүйелерімен байланысы.

65. ҚР қоршаған ортаны қорғауда қабылданған заңдар

66. Демэкология және оның мақсаты мен мазмұны.

67. Кең ауқымды температурада өмір сүретін ағзалар

68. Қауымдастықтың жалпы биомассасын құрлымы мен құрамы

69. Халықаралық ұйымдар: үкіметаралық экологиялық ұйымдар

70. Биосферадағы заттар айналымы

71. Тірі заттардың дене құрылыстарының деңгейі

72. Экотоп пен биогеоценоз қатынастары.

73. ҚР емдік сауықтыру жерлері және табиғи ескерткіштер.

 

74. ҚР экологиялық тұрақты даму бағыттары.

75. Табиғи қорлардың жіктелуі.

76. Заманауи ғаламдық экологиялық мәселелер

77. Жер бетіндегі су ресурстары

78. Экологиядағы ағза және популяциялық көзқарас.

79. Экожүйенің трофтық құрылымы. Экологиялық пирамида

80. Экологияның бөлімдері.

81. Әлемнің биохимиялық циклдері.

82. Табиғи қорлар және олардың маңызы

83. Атмосфералық ауаның ластану себептері мен салдары

84. Халықаралық ұйымдар, үкіметаралық экологиялық ұйымдар

85. Жердің табиғи қорларының сипаттамасы

86. Қазақстанның шөлейттену қаупі бар жерлері.

87. Биосферадағы заттар айналымы

88. Жер биотасы құрлымы

89. Биоценоз тірі құрауыштары бірге күнелту үрдісіндегі әралуан байланыстар мен қатынастар.

90. Түрлердің қоршаған ортамен жеке байланыстарын зерттейтін экология бөлімінің құрлымы

91. Экологиялық апаттың себептері

92. Гетеротрофты ағзалардың биосферадағы орны мен ролі

93. Экологиялық білім және экологиялық сауаттылық

94. Биогеоценоздың құрамы

95. Атмосфералық ауаның құрамы мен маңызы

96. Экожүйе және оның қасиеттері

97.Популяция және оның негізгі қасиеттері.

98.Биоценоз және оның құрамы.

99.Экологияның функциональды бөлігі – экожүйе мен биогеоценоз

100.Бір ағзаның екіншісінің өміріне әсерлерінің жиынтығы.

101. Экологиялық валенттілік. Шелфордтың төзімділік заңы. Ю.Либихтың минимум ережесі.

102.ҚР қорықтары, резерваттары және қорықшалары

103.Топырақтың құрамы мен құнарлығы.

104.Бірге тіршілік ететін әралуан ағзалар түрлері мен олардың күнелту жағдайларының жиынтығы заңдылықтары.

105.В.И. Вернадскийдің ноосфера туралы ілімі.

106.Табиғи қорлардың жіктелуі

107.Атмосфералық ауаның ластану көздері және оларды шешу жолдары.

108.В.И. Вернадскийдің тірі зат тұжырымдасы.

109.Ағзалар тіршілігінің абиотикалық жағдайларының жиынтығы

110.Топырақты ластайтын кең таралған заттарды атаңыз

111.Табиғи ресурстардың жіктелуі.

112.Тұрақты даму тұжырымдамасы.

113.Экологиялық жүйе, популяциялар саны.

114.Популяция туралы ілім.

115.Даралардың кеңістікте таралуы және популяция тығыздығы

116.Атмосфераның ластануының ғаламдық салдары.

117.Биосферадағы зат айналым құрылымы.

118.Тұрақты даму тұжырымдамасы.

119.Популяцияның статикалық көрсеткіштері.

120.Сумен қамтатамассыз ету және оны пайдалану.

121.ҚР тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы.

122.Табиғи қорлар және олардың маңызы.

123.Автотрофты ағзалардың экожүйе зат айналымындағы орны.

124.Экологияның тұрақты даму бағытының ғалами бастамалары (Рим клубы, Киота хаттамасы, БҰҰ-ның конференциялары)

125.Продуценттерын биохимиялық өндірісі.

126.Табиғи қорларды тиімді пайдалану және қалдықсыз технология

127.Қазіргі заманның әлемдік экологиялық проблемалары.

128.Атмосфераның ластануының ғаламдық салдары.

129.Ағзалар тіршілігінің абиотикалық жағдайларының жиынтығы.

130.ҚР жер қорларының экологиялық жағдайлары.

131.Ерекше қорғалатын табиғи территориялар.

132.Биосферадағы заттар айналымы

133.Жер бетіндегі су ресурстары.

134.Топырақты ластайтын кең таралған заттар.

135.Биосфераның құрамы және оның шегі.

136.Тұрақты даму факторлары.

137.Жер қорларының ластануы және құнарсыздануы.

138.Демография және оның сапалық көрсеткіштерінің өзгеруі.

139.ҚР экологиялық тұрақты даму бағыттары.

140.Экология пәні, оның мазмұны.

141.Судың ластану көздері.

142.В.И. Вернадскийдің ноосфера туралы ілімі.

143.Табиғи қорлар және олардың маңызы.

144.Қоректік тізбектегі әрбір буынның орны.

145.Киото хаттамасының жетістіктері, Рим клубы.

146.Экологиялық дағдарыс және тұрақты даму.

147.ҚР жер қорларының экологиялық жағдайы.

148.Ғаламдық экологиялық мәселелер.

149.Экожүйенің трофтық құрылымы. Экологиялық пирамида

150.Популяция туралы ілімі

151.ҚР Экологиялық кодексі және оның маңызы


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав