Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология тұрақты даму пәні бойынша тест сурақтары

Читайте также:
  1. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  2. C. палеоэкология
  3. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  4. D) Аутэкология, синэкология, демэкология.
  5. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  6. G. Халықтан салынымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе
  7. V1: Экосистемы. Экология сообществ.
  8. Ағзалар бірлестігінде түр арасындағы бәсекелестікті зерттейді:::: синэкология
  9. Ақпараттық технология пәнінің приоритетті бағыттары
  10. Автокөлік құралдарын жөндеу» пәні бойынша емтихан сұрақтары

1. В. В. Амбарцумян, В. Б. Носов, В. И. Тагасов. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. – М.: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 2001.

2. Аксенов И.Я. Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: Транспорт, 2006. – 176с.

3. Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В и др. Автотранспортные потоки и окружающая среда: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 1998 – 408 с.

4. Валова В.Д. Основы экологии: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001.

5. Куров Б.М. Как уменьшить загрязнение окружающей среды автотранспортом? // Россия в окружающем мире. - Аналитический ежегодник. 2000

6.Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-30 c.

Экология тұрақты даму пәні бойынша тест сурақтары

Que: Тірі организмдердің бір-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым:

Ans: анатомия

Ans: нооэкология

Ans: биология

Ans: адам экологиясы

Ans: экология

Corr:5

Pnt:1

 

Que: «Экология» терминін қай ғалымның есімімен байланысты:

Ans: В.И.Вернадский

Ans: Э.Геккель

Ans: Ю.Либих

Ans: К.Мебиус

Ans: В.Н.Сукачев

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Экология ғылымы нені зерттейді:

Ans: адам мен қоршаған ортаның қарым-қатынасын

Ans: адамның табиғатқа тигізетін зиянды әсерін

Ans: тірі ағзалардың өзара бір-бірімен қарым-қатынасын

Ans: тірі ағзалардың өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын

Ans: адам мен қала ортасы арасындағы қарым-қатынасты

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Табиғат пайдаланушылар үнемі басшылыққа алатын экологияның 4 заңдылығын негіздеген ғалым:

Ans: Б.Коммонер

Ans: Э.Леруа

Ans: В.Н.Сукачев

Ans: В.В.Докучаев

Ans: Э.Зюсс

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Аутэкология нені зерттейді:

Ans: тұтастай алғандағы биосфераны

Ans: популяциялардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын

Ans: жеке ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын

Ans: бірлестіктердің қоршаған ортамен қарым-қатынасын

Ans: әртүрлі ұйымдасу деңгейіндегі экожүйелерді

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Қоршаған орта кейін, экожүйе мен биосферада жүретін процестерді ұзақ бақылау жүйесі:

Ans: мониторинг

Ans: моделдеу

Ans: менеджмент

Ans: эксперимент

Ans: модификация

Corr:1

Pnt:1

 

Que: «Жануарлар тарихы» деп аталатын еңбектің авторы:

Ans: Гераклит

Ans: Гипократт

Ans: Т.Эрезийский

Ans: А.Великий

Ans: Аристотель

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Популяцияның мекен ету ортасы:

Ans: биотоп

Ans: ареал

Ans: локус

Ans: генофонд

Ans: экотип

Corr:2

Pnt:1

Que: Популяцияның құрылымы мен динамикасын зерттейді:

Ans: демэкология

Ans: эйдэкология

Ans: аутэкология

Ans: синэкология

Ans: антропоэкология

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Популяциядағы жануарлар мен өсімдіктердің жалпы санын анықтайтын көрсеткіш:

Ans: саны

Ans: тығыздық

Ans: көбею

Ans: өсім

Ans: өлім

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Белгілі бір территорияны мекендейтін, бір түрге жататын ағзалар:

Ans: түр

Ans: бірлестік

Ans: биогеоценоз

Ans: биоценоз

Ans: популяция

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Популяция тығыздығы дегеніміз:

Ans: берілген кеңістіктегі даралардың жалпы саны

Ans: белгілі уақыттағы даралар саны

Ans: популяция алып жатқан аудан немесе көлем бірлігіне шаққандағы даралар саны

Ans: кішкене жердегі әртүрлі даралардың саны

Ans: даралар санының белгілі уақытта өсу жылдамдығы

Corr:3

Pnt:1

Que: Адамдар популяциясын бөледі:

Ans: 4 нәсілге

Ans: 5 нәсілге

Ans: 6 нәсілге

Ans: 3 нәсілге

Ans: 2 нәсілге

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Ағзалардың бір орыннан екінші орынға қоныс аударуы:

Ans: транспирация

Ans: миграция

Ans: интродукция

Ans: акклиматизация

Ans: толеранттылық

Загрузка...

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Биосфера туралы ілімнің негізін салған:

Ans: Вернадский, 1926 ж

Ans: Зюсс, 1875 ж.

Ans: Тенсли, 1935 ж.

Ans: Геккель, 1866 ж.

Ans: Сукачев, 1943 ж.

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Тас көмір-:

Ans: жанама

Ans: биожанама

Ans: радиактивті

Ans: шашыранды атом

Ans: биогенді

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Атмосферадағы азоттың мөлшері:

Ans: 21%

Ans: 0,03%

Ans: 0,93%

Ans: 0,01%

Ans: 78%

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Озон қабаты орналасқан:

Ans: литосферада

Ans: гидросферада

Ans: стратосферада

Ans: педосферада

Ans: тропосферада

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Атмосферадағы оттегінің тірі ағзалар арқылы өтуіне жұмсалатын уақыт:

Ans: 2000 ж.

Ans: 300 ж.

Ans: 2 млн.

Ans: 1 млрд.

Ans: 100 ж.

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Биосферадағы су айналымы өтеді:

Ans: 2 млн.

Ans: 2000 ж.

Ans: 300 ж.

Ans: 1 млрд.

Ans: 100 ж.

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Көмірқышқыл газының айналу уақыты:

Ans: 2 млрд.

Ans: 300 ж.

Ans: 700 ж.

Ans: 5000 ж.

Ans: 100 ж.

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Озон қабатының қалыңдығы:

Ans: 3 мм.

Ans: 10 см.

Ans: 1 см.

Ans: 1 м.

Ans: 3 м.

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Арал экологиялық мәселелерінің негізгі себебі:

Ans: ақаба сулармен ластану

Ans: табиғи тұз мөлшерінің артуы

Ans: радиоактивті ластану

Ans: химиялық ластану

Ans: суармалы жерлерге ағынды су көздерінен су алу

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Ақтау қаласындағы АЭС-ң базасында теңіз суын тұщыландыратын завод қай жылы іске қосылды:

Ans: 1975 ж.

Ans: 1983 ж.

Ans: 1973 ж.

Ans: 1955 ж.

Ans: 1981 ж.

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Рио-де-Жанейродағы Халықаралық конференция қалай аталады:

Ans: «Глобал-2000»

Ans: «Рим клубы»

Ans: «Әлемдік тәртіпті қайта құру»

Ans: «Қоршаған орта және даму»

Ans: «Человек на перепутье»

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Вена қаласындағы озон қабаты туралы келісімге қай жылы қол қойылды:

Ans: 1970 ж.

Ans: 1985 ж.

Ans: 1990 ж.

Ans: 1995 ж.

Ans: 2000 ж.

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні:

Ans: 5 мамыр

Ans: 6 тамыз

Ans: 10 қыркүйек

Ans: 5 маусым

Ans: 10 ақпан

Corr:4

Pnt:1

 

 

Que: БҰҰ-ның қоршаған орта туралы Стокгольм конференциясы қай жылы болды:

Ans: 1992 ж.

Ans: 1972 ж.

Ans: 2002 ж.

Ans: 2005 ж.

Ans: 1982 ж.

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Орнықты даму дегеніміз:

Ans: келешек ұрпақтың қажеттіліктерін шектеместен, бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру

Ans: бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру

Ans: келешек ұрпақтың қажеттіліктерін шектеп, бүгінгі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру

Ans: экономикалық өркендеудің жоғарғы сатысы

Ans: демографиялық, әлеуметтік дамудың жоғары көрсеткіші

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Табиғи ресурстарды кешенді пайдалану:

Ans: басым түрлерді пайдалану

Ans: табиғат ресурстарын қорғау

Ans: ұтымды пайдалану

Ans: барлық түрлерін біркелкі пайдалану

Ans: пайдалы қасиеттерін табиғатқа зиян келтірмей пайдалану

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Итальян теңіз жүргізушісі Христофор Колумб Американы қашан ашты:

Ans: 1492 ж.

Ans: 1495ж

Ans: 1490ж

Ans:1482ж

Ans: 1498ж

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Толеранттылық заңын ашқан кім:

Ans: Ю.Одум

Ans: В.Шельфорд

Ans: Э.Геккель

Ans: В.Радкевич

Ans: Ю.Либих

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Толеранттылық заңы қашан ашылды:

Ans: 1885 ж.

Ans: 1713 ж.

Ans: 1913 ж.

Ans: 1745 ж.

Ans: 1813 ж

Corr:3

Pnt:1

 

Que: "Минимум" заңын ашқан ғалым:

Ans: В.Шельфорд

Ans: Ю.Либих

Ans: Б.Коммонер

Ans: В.Вернадский

Ans: Ч.Элтон

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Тірі ағзаға әсер ететін қоршаған ортаның элементтері:

Ans: экологиялық спектр

Ans: экологиялық орта

Ans: экологиялық жүйе

Ans: экологиялық орын

Ans: экологиялық фактор

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Ағзаға әсер ететін бейорганикалық ортаның жиынтығы:

Ans: биотикалық фактор

Ans: антропогенді фактор

Ans: абиотикалық фактор

Ans: эдафикалық фактор

Ans: биологиялық фактор

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Төзімділігі жоғары ағзалар:

Ans: стенобионт

Ans: атмобионт

Ans: эврибионт

Ans: эдафобионт

Ans: гидробионт

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Тірі ағзалардың денесінен жарық шығару құбылысы:

Ans: симбиоз

Ans: адаптация

Ans: паразитизм

Ans: биолюминесценция

Ans: фотопериодизм

Corr:4

Pnt:1

 

Que: «Биоценоз» терминін енгізген ғалым:

Ans: К.Мебиус

Ans: А.Тенсли

Ans: Ж.Бюффон

Ans: Т.Мальтус

Ans: В.Докучаев

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Жануарлар, өсімдіктер және микроорганизмдер бірлестігі:

Ans: биоценоз

Ans: түр

Ans: популяция

Ans: биогеоценоз

Ans: биосфера

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Биоценоз мекен ететін кеңістік:

Ans: ареал

Ans: локус

Ans: экотип

Ans: экотон

Ans: биотоп

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Белгілі бір уақыт аралығында бір биоценоздың орнын екінші бір биоценоз басуы:

Ans: акклиматизация

Ans: оптимум

Ans: консорция

Ans: сукцессия

Ans: гомеостаз

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Сукцессиялардың нәтижесі қандай:

Ans: бірлестіктің күрделі ішкі құрылымын сақтау

Ans: бірлестіктің қоршаған ортаға бейімделуі

Ans: бір бірлестіктің басқасымен алмасуы

Ans: түрлердің қоршаған ортаға бейімделуі

Ans: түрлердің қоныс аударуы

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Өсімдіктер бірлестігі қалай аталады:

Ans: зооценоз

Ans: фитоценоз

Ans: биоценоз

Ans: биогеоценоз

Ans: микробоценоз

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Жануарлар бірлестігін қалай атайды:

Ans: фитоценоз

Ans: биоценоз

Ans: биогеоценоз

Ans: микробоценоз

Ans: зооценоз

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Планетада кең тараған түрлер:

Ans: космополиттер

Ans: убиквисттер

Ans: реликтілер

Ans: эндемиктер

Ans: виоленттер

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Озонның орналасу биіктігі:

Ans: 22-24 км

Ans: 10-15 км

Ans: 100 км

Ans: 200-230 км

Ans: 30-300 км

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Озон қабатын бұзатын зат:

Ans: аргон

Ans: фреон

Ans: азот тотығы

Ans: күкірттің қос тотығы

Ans: радиактивті зат

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Озон қабаты қорғайды:

Ans: инфрақызыл сәулелерден

Ans: жарық сәулелерінен

Ans: хлор иондарынан

Ans: ультракүлгін сәулелерінен

Ans: тұз қышқылынан

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Атмобионттар - бұлар:

Ans: суда тіршілік ететін ағзалар

Ans: топырақта тіршілік ететін ағзалар

Ans: ауа қабатында тіршілік ететін ағзалар

Ans: су түбінде тіршілік ететін ағзалар

Ans: төзімділігі нашар ағзалар

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Атмосферадағы О2-нің мөлшері:

Ans: 78%

Ans: 0,93%

Ans: 0,03%

Ans: 0,1%

Ans: 21%

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Гидросферада тіршіліктің таралу шегі:

Ans: 4 км

Ans: 11 км

Ans: 25 км

Ans: 15 км

Ans: 30 км

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Литосферада тіршіліктің таралу шегі:

Ans: 4 км

Ans: 11 км

Ans: 24 км

Ans: 15 км

Ans: 18 км

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Табиғаттағы заттардың кіші айналымы:

Ans: биологиялық

Ans: биогенді элементтердің айналымы

Ans: геологиялық

Ans: химиялық айналым

Ans: биогеохимиялық

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Экологиялық ғылымының зерттеу нысаны:

Ans: табиғи ресурстарды пайдалану

Ans: биологиялық және географиялық микро және макрожүйелер мен оның уақыт пен кеңістікке қатысты тіршілік ырғағы

Ans: адамның қоршаған ортамен байланысы

Ans: организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен қарым-қатынасы

Ans: биоценоздағы өзгерістер

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Жануарлардың мінез-құлығын зерттейтін ғылым қалай аталады:

Ans: биология

Ans: экология

Ans: этология

Ans: зоология

Ans: токсикология

Corr:3

Pnt:1

 

Que: Тұрмыста пайдалануда болған сарқынды сулар құрамында мыналар болады:

Ans: фенаминдер, беттік активті заттар (ПАВ), микроорганизмдер, қара және түсті металлургия өнімдері

Ans: сутегі пероксиді

Ans: тас, құм, топырақ

Ans: тұз қышқылы

Ans: жауын-шашын сулары

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Биологиялық тазартуды қандай қондырғылар қолданылады:

Ans: аэратор және дозатор

Ans: экстрактор және электрсезгіш

Ans: вентилятор

Ans: циклонды аппарат

Ans: аэротенктер мен биофильтрлер

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Популяция динамикалық саны қандай факторларға тәуелді:

Ans: жыныс, тығыздығы, жасы

Ans: реттелуі, орын ауыстыруы, өлім-жітімі

Ans: кеңістікте орналасуы

Ans: туылымы, өлім-жітімі, орын ауыстыруы

Ans: көбеюі, жынысы, жасы

Corr:4

Pnt:1

 

Que: Радиациялық, жылулық, жарықтық, электромагниттік, шулық ластанулар ластанудың қай түріне жатады:

Ans: физикалық

Ans: биологиялық

Ans: химиялық

Ans: геологиялық

Ans: географиялық

Corr:1

Pnt:1

 

Que: Өзара пайдалы қарым-қатынас:

Ans: мутуализм

Ans: комменсализм

Ans: аменсализм

Ans: паразитизм

Ans: аллелопатия

Corr:1

Pnt:1

Que: Екі түрге де жағымсыз қарым-қатынас:

Ans: комменсализм

Ans: мутуализм

Ans: паразитизм

Ans: зоохория

Ans: бәсекелестік

Corr:5

Pnt:1

 

Que: Абиотикалық фактор:

Ans: бәсекелестік

Ans: температура

Ans: адамның қызметі

Ans: паразитизм

Ans: симбиоз

Corr:2

Pnt:1

 

Que: Биотикалық фактор:

Ans: комменсализм

Ans: жарық

Ans: радиация

Ans: температура

Ans: сукцессия

Corr:1

Pnt:1

 

 


Que: Табиғатта болатын барлық құбылыстар мен өзгерістер қайда өтеді?


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.069 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав