Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення і класифікація виробничих шкідливостей

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Бюджет загальновиробничих накладних витрат
  3. Вентиляція виробничих приміщень, види вентиляції.
  4. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  5. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  6. Види визначення понять
  7. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  8. Види пам’яті та їхня класифікація
  9. Визначення бази оподаткування
  10. Визначення в тані

Различные стили моделирования конечных дат предоставляют архитектуре гибкость в парадигме запросов и производительности. Гибридный подход вобрал лучшее из обоих миров, позволяя как исторический, так и неисторический захват данных в PIT таблицу. Работа с соединениями важна, в плане наблюдения за задаваемыми условиями и существованием или отсутствием данных в Спутниках. Это важно для выбора соответствующего стиля моделирования конечных дат и поддержки выбранного стиля, в качестве стандарта, при создании Data Vault в организации. Как только стандарт установлен, тогда архитектура становится универсальной – для выполнения доступа, запросов, загрузки, удаление, и обновление.

Как отмечалось выше, создавайте сложные запросы с помощь представлений (view). Если это необходимо, используйте вложенные представления. Стройте представления на основе Хабов и соответствующих им Спутников, Ссылок и их Спутников. Это позволит свести доступ к минимуму и наладить стандарты. Разграничьте доступы к текущей информации и к исторической, чтобы запросы были как можно быстрее. Когда возможно используйте значения NULL в ваших полях с датами – это поможет сохранить истинную природу данных. В следующей статье мы углубимся в таблицы Связей, их объединение и их Спутники.

 

РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЧІ ШКІДЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

Визначення і класифікація виробничих шкідливостей

У трудовій діяльності на працівників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища. Тому умови праці на виробництві значною мірою визначаються наявністю виробничих шкідливостей (шкідливих факторів виробничого середовища). Під виробничими шкідливостями розуміють умови виробничого середовища, трудового та виробничого процесів, які за нераціональної організації праці впливають на стан здоров’я працівників та їх працездатність.

Шкідливі виробничі фактори за характером впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психологічні (табл. 3.1).


Залежно від характеру походження виробничі шкідливості поділяються на три групи:

1. шкідливості, пов’язані з трудовим процесом. Вони зумовлені нераціональною організацією праці (надмірним напруженням нервової системи, напругою органів зору, слуху, великою інтенсивністю праці тощо);

2. шкідливості, пов’язані з виробничим процесом. Вони створюються за рахунок технічних недоліків виробничого устаткування (промислового пилу, шуму, вібрації, шкідливих хімічних речовин, випромінювання). Майже всі вони нормуються шляхом установлення стандартів, санітарних норм і кількісно оцінюються;

3. шкідливості, пов’язані із зовнішніми обставинами праці і виробництва. Вони зумовлені недоліками загальносанітарних умов на робочому місці (нераціональним опаленням виробничих приміщень та ін.).

Численними дослідженнями гігієністів і фізіологів праці встановлено, що виробничі шкідливості несприятливо впливають на працівників, знижують їх дієздатність та погіршують стан здоров’я.

Наслідком дії виробничих шкідливостей можуть бути:

професійні захворювання;

посилення захворювання, яке вже має працівник та зниження опірності його організму відносно зовнішніх чинників, що зумовлюють підвищення загальної захворюваності;

зниження працездатності та продуктивності праці.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав