Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Тақырыбы: Бас пен тұлға сүйектерінің қосылыстары: құрылысы және қызметі.

Читайте также:
  1. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  2. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
  3. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  4. D) ертикальды және горизонтальды
  5. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  6. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  7. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
  8. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
  9. I. Сабақ тақырыбы: Мисауыт сүйектерінің құрылысы.
  10. I. Тақырыбы: Қол сүйектерінің буындары

II. Тақырыптың мақсаты: Сүйектердің аралығындағы қосылыстардың жалпы сиппаттамасын, буындардың элементтерін және қосалқыларын білу керек. Қабырғалар мен омыртқалардың және төстің аралығындағы қосылыстардың; омыртқа бағанасының иілімдерінің, кеуде торының, шықшыт буыны мен шүйде-ауыз омыртқа буындарының құрылысын білу.

 

III Оқу міндеттері: Студент білу кажет: скелеттен, ылғалы препараттардан қабырғалар мен омыртқалардың және төстің аралығындағы қосылыстардың; омыртқа бағанасының иілімдерінің, кеуде торының, шықшыт буыны мен шүйде-ауыз омыртқа буындарының табу және көрсете білу керек

 

ІV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қосылыстардың жіктелуі.

2. Үздіксіз қосылыстардың түрлері.

3. Үздікті қосылыстардың түрлері.

4. Буындардың қосымша элементтері.

6. Омыртқа бағанасының жалпы сиппаттамасы.

7. Кеуде торының жалпы сиппаттамасы.

8. Бассүйек сүйектерінің өзара қосылыстары.

9. Шықшыт буынының құрылысы, қызметі.

10. Шүйде сүйегі мен ауыз омыртқаның аралығындағы буынның құрылысы, қызметі

11. Ауыз омыртқа мен біліктік омыртқаның аралығындағы буынның құрылысы, қызметі.

 

V. Оқыту және сабақ беру әдістері: топтар, тестер, рефераттар және ылғал препараттар.

 

VІ. Әдебиеттер: Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І том

 

VІІ. Бақылау:

1. Сүйектер қосылыстарының түрлері.

2. Үздіксіз қосылыстардың түрлері.

3. Дәнекер тіндіқосылыстардыңтүрлері: байламдар, сүйекаралықжарғақтар, жіктер.

4. Сүйекаралықшеміршектікқосылыстар.

5. Сүйектіктінарқылықосылыстар.

6. Үздіктібайланыстар(диартроздар).

7. Буындардың элементтері: буындықбеттер, буынқапшығы, буынқуысы.

8. Омыртқа аралық қосылыстар.

9. Омыртқа бағанасыныңжалпысиппаттамасы.

10. Қабырғалар мен омыртқалардың аралығындағы қосылыстар.

11. Кеудеторыныңқұрылысы.

12. Бассүйек сүйектерінің аралығындағы қосылыстар.

13. I- мойыномыртқа мен II – мойыномыртқаныңаралығындағықосылыстар.

14. Шықшыт буынының құрылысы және қызметі.

15. Ауызомыртқа-шүйдебуыны.

Тест:

1. Буындар қандай анатомиялық элементтерден тұрады?

а) буын беттері;

b) буын қапшығы:

с) байламдар;

d) буынқуысы

2. Пішіні бойынша қандай буындар бір білікті буындарға жатады?

а) цилиндр тәрізді буындар;

b) шығыршық тәрізді буындар;

с) шартәрізді буындар;

d) жалпақ буындар.

3. Екі білікті буындарға қандай буындар жатады?

а) эллипстәрізді;

b) шығыршықтәрізді;

с) шартәрізді;

d) жалпақбуындар.

4. Екі білікті буындарды көрсетіңіз

а) кәріжілік-білезік буыны;

b) бас бармақтың білезік-алақан буыны;

с) тоқпан-кәрі жілік буыны;

d) иық буыны.

5. Орталық ауыз омыртқа-білік буыны пішіні бойынша қандай буындарға жатады?

а) шығыршықтәрізді буынға;

b) цилиндртәрізді буынға;

с) шартәрізді буынға:

d) жалпақ буынға.

6. Латералдық ауыз омыртқа-білік буыны қандай буындарға жатады?

а) кешенді буынға;

b) қарапайым буынға;

с) күрделі буынға;

d) үйлесімді буынға.

7.Омыртқа бағанасының қозғалмалы бөлігі қай жерде орналасқан?

а) омыртқа бағанасының жоғарғы кеуделік бөлігінде;

b) омыртқа бағанасының төменгі кеуделік бөлігінде.

с) мойындық бөлігінде;

d) сегізкөздікбөлігінде.

8.Омыртқа бағанасының қызметін белгілеңіздер?

а) тіректік;

b) біліктік;

с) қорғаныштық;

d) рычагтық

 

Құрастырған: доцент Ахмад Н.С.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 232 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав