Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Для цього необхідним є вирішення наступних першочергових завдань.

Читайте также:
  1. Oslash; На ранньому постнатальному і наступних етапах життя дитини
  2. А) Пакетної обробки завдань.
  3. Алгоритм вирішення задачі
  4. Варіанти індивідуальних завдань.
  5. Виконання практичних завдань.
  6. ВОПРОС N 40. Які з наступних визначень належать Фомі Аквінському?
  7. завдань.
  8. Конфліктні ситуації та їх вирішення
  9. Лекція 11. Вирішення господарських спорів у суді першій інстанції.

 

1. Динамічне нарощування обсягів перевезень вантажів і пасажирів залізничним транспортом відповідно до потреб соціально-економічного розвитку країни шляхом організаційної, технічної і технологічної модернізації залізничної галузі. Для цього необхідно:

- КМУ прийняти Постанову „Про утворення ПАТ „Українська залізниця”, що сприятиме створенню нової моделі управління залізничним транспортом;

- КМУ, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури України передбачити виділення коштів на оновлення пасажирського рухомого складу;

- Мінінфраструктури, Укрзалізниці розробити та затвердити „Правила рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту”, що дозволить суб’єктам господарювання здійснювати діяльність із перевезень вантажів і пасажирів на конкурентних засадах;

- Мінінфраструктури, Укрзалізниці продовжити розвиток мережі прискореного руху пасажирських поїздів на залізницях України як за рахунок побудови відповідної інфраструктури та вирішення проблеми розподілу мережі на лінії з переважно вантажним і переважно пасажирським рухом, так і шляхом придбання швидкісних поїздів, врахувавши при цьому попередній негативний досвід.

 

2. Розбудова сучасної мережі автомобільних доріг, утримання їх в належному експлуатаційному стані та зниження рівня аварійності на дорогах. З цією метою доцільними будуть такі заходи:

- КМУ затвердити „Державну цільову програму безпеки дорожнього руху” з метою підвищення безпеки перевезень транспортом загального користування;

- схвалити та передати до ВРУ проекти Законів України:

- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування”, в якому передбачити розподілення функцій управління дорожнім господарством між Мінінфраструктури, Укравтодором та Укртрансінспекцією, а також між центральними та місцевими органам влади;

- „Про внесення змін до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” з метою створення законодавчого підґрунтя для передачі місцевим органам влади повноважень із будівництва та утримання автомобільних доріг місцевого значення із відповідним бюджетним фінансуванням;

- затвердити „Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2015–2018 рр.”;

- Мінінфраструктури, Укртрансінспекції розробити з урахуванням практики Європейського Союзу щодо регулювання у сфері автомобільного транспорту проект Закону України „Про автомобільний транспорт” у новій редакції, що повинно створити законодавче підґрунтя для забезпечення справедливої конкуренції на ринку автоперевезень, підвищення безпеки перевезень.

 

3. Розвиток авіаційного транспорту та впровадження європейських стандартів щодо гарантування безпеки авіації та захисту прав вантажовласників і пасажирів. З цією метою:

- КМУ, Мініфраструктури, Державіаслужбі створити правові основи для укладання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, реалізації міжнародних вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та норм нового Повітряного кодексу;

- Мініфраструктури, Державіаслужбі розробити „Програму безпеки польотів на 2015-2018 р.” з метою посилення нагляду і контролю за приватною авіацією;

- КМУ, Мініфраструктури, Державіаслужбі затвердити „Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 р.” з метою забезпечення розвитку сучасного аеропортового господарства, модернізації аеронавігаційної системи України, аеродромних будівель і споруд, злітно-посадкових смуг, пасажирських термінальних комплексів, обладнання тощо.

4. Формування ефективної, технологічної та конкурентоспроможної інфраструктури водного транспорту, забезпечення комплексного розвитку морських торговельних портів з урахуванням глобальної ринкової кон’юнктури та переорієнтації вантажопотоків, розвиток судноплавства внутрішніми водними шляхами. Для цього необхідним є реалізація наступних заходів:

- КМУ прийняти Постанову „Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються в портах України”, звільнивши від державного регулювання конкурентні сектори транспортних послуг;

-Мініфраструктури розробити і внести на розгляд КМУ:

- проект Закону України „Про внутрішній водний транспорт”, в якому визначити порядок експлуатації внутрішніх водних шляхів, реєстрації суден і права плавання під Державним прапором, закріпити норми з безпеки судноплавства, регулювання руху суден, організації перевезень вантажів, пасажирів і багажу;

- „Стратегію розвитку морських портів України”, що сприятиме модернізації організаційно-економічних засад функціонування морських портів, забезпеченню належного утримання, ефективного управління та використання об’єктів портової інфраструктури державної власності, рівних умов для здійснення господарської діяльності в морських портах.

 

5. Підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України, забезпечення подальшої інтеграції національної транспортно-транзитної системи у світову транспортну мережу. Для реалізації цих напрямів Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Міністерству доходів і зборів розробити і внести на розгляд КМУ:

- „Стратегію розвитку транзиту територією України до 2025 р.” на основі прогнозування вантажопотоків, в якій передбачити спрощення правил перевезення вантажів територією України, у т.ч. відповідно до норм та положень спільної транзитної процедури, що діє в країнах Європейського Союзу, спрощення та модернізацію митних і прикордонних процедур на кордонах з ЄС, скорочення кількості документів, необхідних при перетинанні кордону тощо;

- „Державну цільову програму розвитку національної мережі транспортних шляхів (коридорів)” з метою розбудови інфраструктури шляхів згідно з перспективними напрямами транзитних вантажопотоків, інтеграції національних транспортних шляхів у Транс-Європейську TEN-T (Trans-European Transport Network) та Євро-Азійську транспортні мережі;

- „Державну програму розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень”, що дозволить забезпечити залучення для роботи в Україні провідних логістичних операторів, які зможуть реалізувати ефективні рішення у сфері логістики та інтермодальних перевезень.

 

Державна політика реформування та розвитку водного транспорту спрямована на:

* забезпечення конкурентоспроможності морських торговельних портів, розвиток судноплавства внутрішніми водними як альтернативного екологічного виду перевезень

 

розвиток мультимодальних та інтермодальних перевезень

 

спрощення та модернізацію митних і прикордонних процедур на кордонах з ЄС

 
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 80 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав