Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВАРІАНТ 1

Читайте также:
  1. I варіант.
  2. I варіант.
  3. II варіант.
  4. II. Варіант
  5. Анкілозивний спондилоартрит. Варіант 1
  6. Варіант
  7. Варіант
  8. Варіант 1
  9. Варіант 1
  10. Варіант 1

1. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи України.

2. Характеристика принципів здійснення правосуддя.

3. Кадри органів прокуратури.

 

1.

1. АРІАНТ 1

1. ЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1.

Відповідь на перше питання слід розпочати з визначення поняття правоохоронної діяльності, назвати та схарактеризувати її головні ознаки. Далі необхідно назвати та розкрити зміст головних правоохоронних функції (профілактична; захисна; охорона громадського порядку, громадської безпеки і власності; оперативно-розшукова; розслідування злочинів; судовий розгляд справ; розгляд справ про адміністративні правопорушення; виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і досудового слідства та прокурорів), а також другорядних та допоміжних правоохоронні функції (контрольна (наглядова); дозвільна; правороз’яснювальна; аналітична та методична; інформаційна; нормотворча; координаційна).

У другій частині першого питання слід сформулювати поняття правоохоронного органу та назвати його ознаки. Визначити систему правоохоронних органів: (відповідно до статті 2 Закону України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23.12.1993 року) органи прокуратури; органи внутрішніх справ; органи служби безпеки; митні органи; органи охорони державного кордону; органи державної податкової служби; органи і установи виконання покарань; органи контрольно-ревізійної служби; органи рибоохорони; органи державної лісової охорони; - інші органи, які здійснюють правозастосовчі або правоохоронні функції: органи та установи юстиції (Міністерство юстиції, нотаріат, відділи реєстрації актів цивільного стану); адвокатура.

У другому питанні слід здійснити детальну характеристику системи функціональних принципів правосуддя, а саме: законність; здійснення правосуддя тільки судом; право на судовий захист; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; обов’язковість рішень суду; державна мова судочинства; колегіальний і одноособовий розгляд справ тощо.

Відповідаючи на третє питання слід назвати склад кадрів органів прокуратури. Визначити вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. Встановити особливості статусу кадрів органів військової прокуратури. Назвати класні чини працівників органів прокуратури; види заохочень, що застосовуються до прокурорів і слідчих та їх відповідальність.

 

Список нормативних правових актів та спеціальної літератури до теми:
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав