Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) законодавчі та нормативно-правові акти

Читайте также:
  1. Додаткові нормативно-правові акти, що рекомендуються до вивчення те­м і виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.
  2. Законодавчі акти загального характеру та їх значення для регулювання трудових відносин.
  3. Законодавчі акти спеціального характеру як джерело трудового права.
  4. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві
  5. Змістовий модуль 1. Законодавчі та правові аспекти охорони праці на
  6. Міжнародні та вітчизняні законодавчі акти й угоди у сфері інтелектуальної власності
  7. Нормативно-законодавчі акти, які регулюють дебіторську заборгованість
  8. Нормативно-правові акти
  9. Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141 ; зі змінами від 08.12.2004. – ВВРУ.- 2005. - № 2.

2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.// Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. - № 55/1.

3. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України 16 листопада 2004 року № 1417/2004 // Урядовий кур'єр. - 2004 - № 224. Зі зінами згідно указу Президента № 812/2010 від 12.08.2010 // Урядовий кур'єр. - № 151.

4. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України від 12 серпня 2010 р. № 811/2010 // Урядовий кур'єр. - № 151.

5. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 212.Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010. – 2010. - № 55.

6. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 25. - Ст. 146. Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України - 2010 р. - № 55/1

7. Кримінально- процесуальний кодекс України

8. Про прокуратуру: Закон України від 1991.11.05. із змінами від 2003.05.15 // Відомості Верховної Ради Україні, 1991. - № 53 (31.12.91). - Ст. 793; зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р. - № 55/1.

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. із змін. та доп. від 7 липня 1992 р., 26 січня 1993 р. - 5 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. - № 22. – Ст.303; № 39. – Ст. 572; 1993. - № 11. – Ст.83; 1994. - № 11. – Ст. 52; Офіційний вісник України. –1998. -№ 6. – (Урядовий кур’єр. – 1998. –17 лютого).

10. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. із змінами // Відомості Верховної Ради УРСР, - 1991. - № 4 (22.01.91). - Ст. 20; ВВР. - 1992. - № 36 (08.09.92). - Ст. 526; 1993. - № 11 (16.03.93). - Ст. 83; 1994. - № 26 (28.06.94). - Ст. 216; 1995. - № 15 (11.04.95). - Ст. 102; 1999. - № 4 (29.01.99). - Ст. 35; 2000. - № 10 (10.03.2000). - Ст. 79; 2000. - № 27 (07.07.2000). - Ст. 213; 2001. - № 10 (09.03.2001). - Ст. 44; 2001. - № 40 (05.10.2001). - Ст. 193; 2002. - № 26 (27.06.2002). - Ст. 176. Офіційний вісник України. – 2003. - № 23 (20.06.2003). - Ст. 1021. Урядовий кур'єр вiд 03.08.2010. - № 141.

11. Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 17.10.2000. із змінами від 2003.02.03 // Офіційній вісник України. - 2000. - № 42 (03.11.2000). - Ст. 1774; 2001. - № 52 (11.01.2002). - Ст. 2334; 2002. - № 13 (12.04.2002). - Ст. 654., Офіційний вісник України. – 2003. - № 6 (21.02.2003). - Ст. 223., Офіційний вісник України вiд 16.07.2010. - № 51

12. Про утворення державного департаменту з питань виконання покарань: Указ Президента від 22 квітня 1998 р. // Урядовій кур'єр. -1998. - 30 квітня. Зі змінами згідно Указу Президента від 12.03.99 № 238/99 // Офіційний вісник України вiд 02.04.1999. – 1999. - № 11.

13. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 // ВВР. - 1992. - № 27 (07.07.92). - Ст. 382; 2000. - № 10 (10.03.2000). - Ст. 79; 2001. - № 9 (02.03.2001). - Ст. 38; 2002. - № 17 (26.04.2002). - Ст. 117; Офіційній вісник України, 2002. - № 14 (19.04.2002). - Ст. 710. Офіційний вісник України. - 2008. - № 1.

14. Положення про Міністерство юстиції України // Юридичний вісник України. - 1998. - № 7. - 12-18 лютого. // Урядовий кур'єр вiд 25.03.2009 - № 53.

15. Положення про Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції // Юридичний вісник України. - 1998. - № 26. - 25 червня -1 липня. Зі змін. // Урядовий кур'єр вiд 17.02.2010. - № 30.

16. Про нотаріат: Закон України від 2 березня 1993 р. // ВВР. - 1993. - № 39. - Ст. 383; ВВРУ. - 1998. - № 35. - Ст. 241; 2000. - № 32. - Ст. 257; 2000. - № 50. - Ст. 436; - 2002. - №16 (19.04.2002). - Ст. 114. //Офіційний вісник України вiд 06.08.2010 - 2010 р. - № 57

17. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VI. // Урядовий кур'єр вiд 29.07.2010 - № 138.

18. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // ВВР. -1993. - № 9. - Ст. 62; - 2002. - № 16 (19.04.2002). - Ст. 114 // Голос Україні. – 2002.19.04. - № 74, від 01.10.2008 // ВВРУ. – 2009. - № 13.

19. Господарсько-процесуальний кодекс України від 06 1991г листопаду. з изм. і доп. // ВВРУ. – 1993. - № 33. - Ст. 347; 1995. -№ 14. -Ст.90; 1996. -№ 9. - Ст. 44; 1997. - № 25, - Ст.171; 1999. -№ 42-43. -Ст. 378; 2000. -№ 30. - Ст. 233; 2000. - № 50. - Ст. 436; 2001. - № 10, - Ст. 44; 2001. - № 11. - Ст. 56; 2001. - № 31. - Ст.147; 2001. - № 36. - Ст. 188; 2002. - № 17. - Ст.117; Голос України, 2002 (16.04.2002). - № 71.

1. Судебные и правоохранительные органы Украины. Под ред. Васильева А. С., Стрельцова Е.Л., Х., «Одиссей», 2011.

2. Рекомендовані Інтернет-сайти:


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав