Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Читайте также:
  1. II.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  5. IV. Контрольная работа №1.
  6. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  7. XV. Аналітична робота.
  8. Административная контрольная работа по физике в 8 классе
  9. Административная контрольная работа по физике в 8 классе
  10. Административная контрольная работа по физике в 8 классе

 

1. Поняття, завдання та правова основа діяльності адвокатури України.

2. Предмет дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” її система та співвідношення з іншими юридичними дисциплінами.

3. Поняття правосуддя та його ознаки. Відмінність правосуддя від інших форм державної діяльності. Правосуддя та правоохоронна діяльність.

В першому питанні треба визначити, що в сучасних демократичних та правових державах важливу роль у системі правового захисту прав та свобод людини і громадянина, законних прав і інтересів фізичних осіб виконує адвокатура. Тому обов’язково треба визначити поняття, завдання адвокатури та обозначити, що правовою основою діяльності адвокатури в Україні є Конституція України, Закон України “Про адвокатуру”, Кримінально-процесуальний, Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний кодекси, Кодекс адміністративного судочинства, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти.

У другому питанні важливо сформулювати поняття предмету дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та визначити коло відомостей, що входять до нього. Розкрити зміст поняття навчальної дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” та визначити її систему. Схарактеризувати взаємозв’язок даної дисципліни з іншими навчальними дисциплінами: Конституційне право України; Адміністративне право України; Кримінально-процесуальне право України; Цивільно-процесуальне право України; Теорія держави та права; Історія держави та права України; Державне право зарубіжних країн тощо.

У третьому питанні необхідно сформулювати поняття судової влади, визначити місце та роль судової влади в системі органів державної влади в Україні (відповідно до принципу її розподілу). Коротко розповісти про становлення судової влади в сучасній Україні. Історія здійснення в Україні судово-правової реформи (сьогодення та перспективи здійснення). Більш детально зупинитися на повноваженнях судової влади, а саме: здійснення правосуддя; конституційний контроль; контроль за додержанням законності та обґрунтованості рішень і дій державних органів та посадових осіб; формування органів суддівського самоврядування; роз’яснення судам загальної юрисдикції актів застосування законодавства; утворення державної судової адміністрації.

Далі слід сформулювати поняття правосуддя та назвати його ознаки: правосуддя в Україні здійснюється виключно судами; судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства; розгляд і вирішення у судових засіданнях цивільних, кримінальних та інших справ ґрунтуються на конституційних засадах; правосуддя здійснюється на основі закону і у точній відповідності до нього; правосуддя здійснюється в особливому, передбаченому законом процесуальному порядку; судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України; у результаті здійснення правосуддя у конкретній справі суд застосовує державний примус. Окремо слід визначити завдання суду.

 

Список нормативних правових актів та спеціальної літератури до теми:
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав