Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.

Читайте также:
  1. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  2. Авторизований (фірмовий, офіційний, дилерський, OES – Original Equipment Services) автосервіс
  3. Березневі парламентські вибори 1998 р. та подальша діяльність Верховної Ради України
  4. Виберіть назву найефективнішого комплексного препарату, що містить найбільше необхідних організму макро- і мікроелементів і вітамінів.
  5. Вибори до Верховної Ради 2006 р.
  6. Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.
  7. За підсумком голосів в другому турі виборів 7 лютого 2010 року Янукович Віктор Федорович був обраний Президентом України, набравши майже 49%голосів.
  8. ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання
  9. Засновки — це висловлювання, в яких міститься вихідне, відоме знання.Висновок — це висловлювання, в якому міститься нове знання і яке отримують логічним шляхом із засновків.

Http://www.court.gov.ua/ - офіційний сайт судової влади України

Http://www.kmu.gov.ua/mvs/control - офіційний сайт МВС України

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22

1. Характеристика принципів здійснення правосуддя.

2. Правовий статус, нормативна основа, завдання, принципи діяльності, склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України.

3. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.

 

У першому питанні слід здійснити детальну характеристику системи функціональних принципів правосуддя, а саме: законність; здійснення правосуддя тільки судом; право на судовий захист; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; обов’язковість рішень суду; державна мова судочинства; колегіальний і одноособовий розгляд справ тощо.

У другому питанні слід схарактеризувати Конституційний Суд України – як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, визначивши його місце і роль в системі органів державної влади України. Назвати його завдання, основні принципи та нормативне регулювання діяльності. Далі необхідно визначити склад і порядок призначення суддів Конституційного Суду України та строк їх повноважень. Назвати атрибути Конституційного Суду України.

На закінчення треба окреслити повноваження Конституційного Суду України, їх межі та підстави для визнання правових актів неконституційними.

Відповідь на третє питання слід розпочати з визначення та характеристики системи органів прокуратури. Далі зупинитись на правовому статусі Генерального прокурора України, а саме визначити: порядок його призначення та звільнення з посади; припинення повноважень Генерального прокурора України; його повноваження по керівництву органами прокуратури. У подальшому, слід визначити статус прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районних, міських і прирівняних до них прокуратур, слідчих прокуратури та колегії органів прокуратури.

 

Список нормативних правових актів та спеціальної літератури до теми:
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав