Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1: ВСТУП У ЗАГАЛЬНУ БІОЛОГІЮ. ПОНЯТТЯ ПРО ЖИВІ ОРГАНІЗМИ, ЇХ БУДОВУ ТА РОЗВИТОК

Читайте также:
  1. A) добровольность вступления в брак и расторжения брака
  2. I. ВСТУП
  3. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  4. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  5. III. Розвиток пізнавальних процесів
  6. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  7. А) Вступительное слово.
  8. Адміністративні стягнення: поняття та види
  9. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  10. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.

БІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ЖИТТЯ. Предмет вивчення, завдання. Точки зору в оцінці явища життя. Етапи розвитку біології. Ознаки живих систем. Визначення життя. Теорії виникнення життя на Землі.

 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЯ. Клітина – елементарна одиниця життя. Хімічні речовини живих організмів. Взаємозв'язок живих систем з навколишнім середовищем. Поняття про клітинну теорію. Методи вивчення живих об’єктів. Основні рівні організації життя.

 

ОРГАНІЗМ. ВІД ОДНОКЛІТИННОГО ОРГАНІЗМУ ДО БАГАТОКЛІТИННОГО. Клітина-тканини-органи-організм. Поняття про органи біологічних об'єктів. Біологічне значення виникнення органів та функційних систем організму. Поєднання клітин: ценобії, агрегаційні поєднання, колонії. Внутрішнє та зовнішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Від яйцеклітини до багатоклітинного організму: диференціювання (омніпотентність, диференційна експресія генів, детермінація, регулювання розвитку). Поняття про регенерацію. Біологічне старіння. Теорії старіння організму.

 

РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. Форми розмноження організмів. Безстатеве розмноження (поділ, брунькування, фрагментація, спороутворення). Статеве розмноження (гологамія, мерогамія, гермафродитизм). Статеві та соматичні клітини. Гаметогенез (оогенез, сперматогенез). Спорогенез у рослин. Запліднення. Партеногенез. Клонування. Чергування форм розмноження.

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ. Предмет біології індивідуального розвитку (ембріологія). Преформізм та епігенез. Ембріональний розвиток організмів (дробіння, бластуляція, гаструляція). Формування основних закладок. Постембріональний розвиток організмів. Метаморфоз та його біологічне значення. Ембріологічний закон Бера. Поняття про онтогенез та філогенез. Співвідношення між онтогенезом та філогенезом. Біогенетичний закон. Практичні аспекти вивчення розмноження та індивідуального розвитку організмів.

 

ВЧЕННЯ ПРО ІМУНІТЕТ. Розвиток уявлень про захисні механізми організму людини та тварин. Гуморальна та фагоцитарна теорії імунітету. Поняття «імунітет». Види імунітету. Поняття про імунну систему людини. Механізми неспецифічного імунітету. Механізми специфічного імунітету (система лімфоцитів). Клітинні основи імунології.

 

ОСНОВИ ГІСТОЛОГІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО ТКАНИНИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. Визначення поняття «тканини». Зв'язок гістології з іншими біологічними науками. Значення вивчення будови тканин для науки біотехнології. Клітинна диференціація. Класифікація тканин згідно основи їх будови, функцій, онтогенезу, ступеню обновлення та еволюції розвитку.

 

ТКАНИНИ ТВАРИННИХ ОРГАНІЗМІВ. Будова та функції епітеліальних тканин. Сполучні тканини: власно-сполучні тканини, кісткова тканина, хрящова тканина, кров та лімфа. Будова та функції м’язових тканин, види м’язових тканин, механізм скорочення м’язів. Особливості будови та функції нервової тканини. Структура нейрону.

 

ТКАНИНИ РОСЛИН. Будова та функції рослинних тканин: меристематичні, покривні, основні, механічні, провідні, видільні. З’єднання тканин між собою та утворення цілісного організму.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав