Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI. Історичний розвиток органічного світу.

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. Взаємозв’язок бізнесу і моралі: історичний аспект.
  3. Виникнення і розвиток адвокатської інституції в Україні до XIX ст.
  4. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні
  5. Виникнення і розвиток письма. Історичний екскурс.
  6. Виникнення і розвиток психології оперативно-розшукової діяльності
  7. Виникнення слов’янських племен: історичний екскурс
  8. Виникнення та розвиток буржуазного права в новий час
  9. Виникнення та розвиток готельного господарства

92. Який серед поданих чинників не є еволюційним?

А природний добір Б боротьба за існування В популяційні хвилі

Г спадкова мінливість

93. Позначте правильну послідовність основних таксономічних одиниць царства Рослини сучасної системи органічного світу, починаючи з нижчої.

А тип – клас – порядок – родина – рід – вид

Б вид – рід – родина – порядок – клас – відділ

В відділ – клас – ряд – родина – рід – вид

Г вид – рід – родина – ряд – клас – тип

94. Укажіть систематичне положення лисиці звичайної:

А царство Тварини – підцарство Багатоклітинні тварини – тип Хордові –підтип Хребетні – клас Ссавці – родина Вовчі – ряд Хижі

Б царство Тварини – підцарство Багатоклітинні тварини – тип Хордові –підтип Хребетні – клас Ссавці – ряд Хижі – родина Вовчі

В царство Тварини – підцарство Багатоклітинні тварини – тип Хордові –підтип Хребетні – клас Ссавці – ряд Хижі – родина Котячі

Г царство Тварини – підцарство Багатоклітинні тварини – тип Хордові –підтип Хребетні – клас Ссавці – родина Котячі – ряд Хижі

95. Позначте правильну послідовність основних таксономічних одиниць царства Тварини сучасної системи органічного світу, починаючи від нижчої.

А тип – клас – порядок – родина – рід – вид

Б вид – рід – родина – порядок – клас – відділ

В відділ – клас – ряд – родина – рід – вид

Г вид – рід – родина – ряд – клас – тип

Питання до іспиту з курсу «Основи загальної біології»

1. Біологія – наука про життя. Предмет вивчення, завдання біології.

2. Проблеми сучасної біології.

3. Ознаки живих систем. Визначення життя.

4. Теорії виникнення життя на Землі. Сутність теорії О.І.Опаріна про біохімічну еволюцію.

5. Основні методи дослідження, які використовуються у біології.

6. Зв’язок біології з іншими науками.

7. Підрозділ біології на окремі науки. Положення науки біотехнології у системі біологічних наук.

8. Вміст хімічних елементів у клітині. Відзнака живої та неживої природи за хімічним складом.

9. Вода – універсальне дисперсійне середовище живих організмів. Біологічні функції води.

10. Мінеральні речовини клітин. Біологічні функції неорганічних іонів.

11. Органічні речовини живих організмів. Біологічні функції білків, ліпідів, вуглеводів та нуклеїнових кислот.

12. Сутність клітинної теорії Т.Шванна.

13. Поняття про тваринні тканини. Види тваринних тканин.

14. Будова та функції епітеліальної тканини.

15. Будова та функції сполучної тканини.

16. Будова та функції еритроцитів.

17. Будова та функції лейкоцитів.

18. Будова та функції тромбоцитів.

19. Будова та функції кісткової тканини.

20. Будова та функції м'язових тканин.

21. Будова та функції нервової тканини.

22. Типи рослинних тканин та їх функції.

23. Види розмноження організмів. Нестатеве розмноження організмів.

24. Види розмноження організмів. Статеве розмноження організмів.

25. Види та будова статевих клітин.

26. Гаметогенез – сутність та значення процесу.

27. Спорогенез. Біологічне значення.

28. Запліднення у тваринних організмів.

29. Подвійне запліднення рослин.

30. Ембріональний розвиток організмів (бластуляція, гаструляція).

31. Постембріональний розвиток організмів (прямий, непрямий).

32. Метаморфоз та його біологічне значення.

33. Внесок К.Ліннея у класифікацію живих систем. Сучасна класифікація живих систем.

34. Загальна характеристика Царства тварин. Значення тварин для природи і людини.

35. Загальна характеристика Царства грибів. Корисні та шкідливі представники. Значення грибів для біотехнології.

36. Загальна характеристика нижчих рослин (водорості та лишайники), природниче та господарське значення.

37. Загальна характеристика вищих спорових рослин (мохи, хвощі, плауни, папороті), природниче та господарське значення.

38. Загальна характеристика голонасінних рослин, природниче та господарське значення.

39. Загальна характеристика квіткових рослин, причини їх розповсюдження у природі.

40. Значення бактерій у природі та для господарської діяльності людини.

41. Методи селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. Значення селекції для біотехнології.

 

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав