Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  4. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  5. VII. Домашнє завдання.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  7. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  8. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  9. Варіант 1.Тестові завдання

1. Нециклічні коливання економіки.

 

2. Які відомі економісти минулого досліджували проблеми макроекономічної нестабільності? Чи були серед них наші співвітчизники?

 

3. Економічне зростання є інтенсивним, якщо:

а) внаслідок збільшення застосування живої праці підвищується обсяг національного доходу;

б) збільшується заробітна плата найманих працівників;

в) підвищення продуктивності праці випереджає зростання чисельності працівників;

г) підвищується капіталоозброєність живої праці.

Мотивовано визначтесь з цими варіантами відповідей.

 

4. Економічне зростання в країні вимірюється такими показниками (у річному обчисленні):

а) темпом зростання національного доходу;

б) темпом підвищення середньої продуктивності праці;

в) темпом зростання національного доходу на душу населення;

г) темпом зростання капіталовіддачі.

Назвіть правильні відповіді.

 

5. Охарактеризуйте конкретні форми прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання. У чому полягає відмінність між ними.

 

6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання.

 

ТЕМА 10. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  1. ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Що не належить до основних напрямів державного регулювання економіки?

1. адміністративне управління;

2. антикризове регулювання національної економіки;

3. довгострокове індикативне економічне прогнозування;

4. обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.

 

Що є головною метою державного регулювання ринкової економіки?

1. економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві;

2. вирівнювання економічного циклу;

3. удосконалення галузевої та регіональної структури національної економіки;

4. охорона навколишнього середовища.

 

Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?

1. забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства;

2. прогнозування соціально – економічних процесів;

3. оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів господарської діяльності;

4. сукупність заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру стосовно розвитку економіки.

 

Що не належить до основних функцій держави?

1. безпосередня організація виробництва життєвих благ у мікроекономічних структурах;

2. створення правової бази функціонування суб’єктів ринкової економіки;

3. формування конкурентного середовища і його захист;

4 розподіл і перерозподіл доходів та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 102 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав