Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  4. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  5. VII. Домашнє завдання.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  7. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  8. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  9. Варіант 1.Тестові завдання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Нециклічні коливання економіки .

 

2. Які відомі економісти минулого досліджували проблеми макроекономічної нестабільності? Чи були серед них наші співвітчизники?

 

3. Економічне зростання є інтенсивним, якщо:

а) внаслідок збільшення застосування живої праці підвищується обсяг національного доходу;

б) збільшується заробітна плата найманих працівників;

в) підвищення продуктивності праці випереджає зростання чисельності працівників;

г) підвищується капіталоозброєність живої праці.

Мотивовано визначтесь з цими варіантами відповідей.

 

4. Економічне зростання в країні вимірюється такими показниками (у річному обчисленні):

а) темпом зростання національного доходу;

б) темпом підвищення середньої продуктивності праці;

в) темпом зростання національного доходу на душу населення;

г) темпом зростання капіталовіддачі.

Назвіть правильні відповіді.

 

5. Охарактеризуйте конкретні форми прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання. У чому полягає відмінність між ними.

 

6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання .

 

ТЕМА 10. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  1. ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

Що не належить до основних напрямів державного регулювання економіки?

1. адміністративне управління;

2. антикризове регулювання національної економіки;

3. довгострокове індикативне економічне прогнозування;

4. обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.

 

Що є головною метою державного регулювання ринкової економіки?

1. економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві;

2. вирівнювання економічного циклу;

3. удосконалення галузевої та регіональної структури національної економіки;

4. охорона навколишнього середовища.

 

Що слід вважати цілісною системою державного регулювання економіки?

1. забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами чинного законодавства;

2. прогнозування соціально – економічних процесів;

3. оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів господарської діяльності;

4. сукупність заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру стосовно розвитку економіки.

 

Що не належить до основних функцій держави?

1. безпосередня організація виробництва життєвих благ у мікроекономічних структурах;

2. створення правової бази функціонування суб’єктів ринкової економіки;

3. формування конкурентного середовища і його захист;

4 розподіл і перерозподіл доходів та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав