Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цехові накладні витрати

Читайте также:
  1. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
  2. Витрати
  3. Витрати з перевезення майна;
  4. Витрати на виробництво і зміна собівартості 1 ц кукурудзи на зерно по статтях
  5. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  6. Витрати на збут
  7. Витрати на оплату праці працівників підприємства.
  8. Витрати на покращення умов і охорону праці.
  9. Витрати на проектно-конструкторську документацію
  10. Витрати ® перетворення ® результати

До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю проектує мого підприємства по ТО і Р будівельних машин.

Сума накладних витрат визначається по сумі накладних статей:

а) утримання цехового персоналу;

б) відрахування на соціальне страхування;

в) витрати на охорону праці та ТБ;

г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання;

д) компенсація зносу малоцінних та швидкозношуваних інструментів та приладів;

е) амортизація основних фондів;

ж) витрати на воду для технологічних потреб;

і) витрати на утримання обладнання;

к) витрати на утримання будівель та споруд:

1. витрати на воду для побутових потреб.

2. на освітлення будівель.

3. розрахунок твердого та рідкого палива для опалення будівель.

л) інші витрати.

Розрахунок кожної статті накладних витрат.

Для визначення витрат пов’язаних з утриманням цехового персоналу складається штатний розклад по формі.

 

Таблиця 6.1Штатний розклад.

Посада Кіль-кість Місячний оклад Розмір премій % Сума премій Нараху-вання За місяць Річний фонд оплати праці
Механік по ТО і ПР              
Ст. механік              
Бухгалтер              
Допоміжні робочі Кількість Розряд
Різноробочі              
Всього              

 

 

а) визначаємо величину тарифної оплати допоміжних робочих:

 

ЗТ = Фдр. · Nр · Ч · Кср.т.; грн.

 

Преміальна надбавка допоміжним робітникам дорівнює 50% від тарифної оплати:

 

Пр = Зт · 0,5 ; грн.

 

Величина доплати за роботу в нічний час дорівнює:

 

Дн.ч. = Nр.н. · Rн · К ср.т. · Ч · ,.

Основна заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

 

Зосн = Зт + Пр + Дн.ч. ; грн.

 

Додаткова заробітна плата допоміжним робітникам обчислюється аналогічно ,як і основним робітникам

 

б) Нарахування на заробітну плату допоміжних робітників становить:

 

Нз.п. = 0,37 · (Зосн + Здод) ; грн.

 

Загальний фонд зарплати допоміжних робітників дорівнює:

 

Ззаг = Зосн + Здод + Нз.п. ; грн.

 

в) Витрати на охорону праці і ТБ

Величина цих затрат береться на основі аналізу затрат минулого року підприємства, для розрахунків в розмірі 30-70 грн. на одного робочого, або 4-6% від заробітної плати виробничих робітників:

 

Зтб = N· 50 ; грн.

N- кількість всіх робітників підприємства

 

г) витрати на поточний ремонт будівель і обладнання.

Поточні ремонт основних засобів визначається по спрощеним показникам на будівлі 2%.

Зб = Вб · 0,02; грн.

На обладнання 3-5%:

Зобл = Вобл · 0,04 ; грн.

На пристосування 5%:

Зпр = Впр · 0,05 ; грн.

д) відшкодування малоцінних та швидкозношуючих інструментів та пристосувань.

В цю статтю включаються предмети вартістю менше 100 грн. і строком служби в 1 рік:

Змц = N · 70 ; грн.

 

е) амортизація основних фондів.

Величина затрат на амортизаційні відрахування складає: на будівлі та спороди 2,5-3,5% для обладнання та пристосування тільки на повне їх відшкодування:

обладнання – 6-8%

пристрої – 9-12% їх вартості.

 

Аб = Вб · 2,5% ; грн.

Аобл. = Вобл · 6% ; грн.

Апр = Впр · 9% ; грн.

 

ж) витрати на раціоналізацію і винахідництво:

величина цих витрат складає 20-30 грн. на одного робітника.

 

Врац = N · 20 ; грн.

 

з) витрати на утримання обладнання приймаються у розмірі 5…8% від початкової вартості.

 

Вутр. = Вобл · 3...5% ; грн.

 

і) загальну необхідність в воді на миття машин на технологічні потреби, визначають по трудоємкості ТО і Р приймаючи, що на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води рівні 4,5 м3.

 

QВ= м3

 

Вартість води на технологічні потреби:

 

СВ = QВ · ЦВ ; грн., де

 

ЦВ – вартість 1м3 води

к) витрати на утримання будов та споруд:

1) витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25-35 л

 

QПО = · Nр · (25 - 35), де

Nр – число робочих;

Фдр – дійсний фонд робочого часу;

tз – тривалість зміни.

 

Вв = QПО · ЦВ; грн.

 

2) Вартість електроенергії на освітлення визначається із розрахунку 15 Ват-год на 1 м2 будови з добавкою 5% на чергове освітлення:

 

Вел = n · Be · α · F · Кв · Фдр + 0,05 · n · Be · α · F · Кв · Фдр, де

 

Be – вартість електроенергії;

α – питомі витрати електроенергії – 0,2;

F – площа будівлі;

Кв – коефіцієнт використання – 0,75.

 

3) розрахунок вартості твердого пального для опалення:

 

Впал = , де

 

G – питома теплотворна здатність 1 кг палива 15 кКал

V – об’єм будови

n – ККд установки 0,5÷0,6

В – вартість 1 т. пального

t – кількість годин опалення 3600

q – питома теплота згорання вугілля 9500

 

і) інші витрати 4…6% від Зосн.

 

Вінш = Зосн. · 0,04 ; грн.

 

Всі дані заносяться в кошторис на виробництво. При визначенні повної собівартості необхідно розрахувати кошторис загальнозаводських витрат.

Кошторис загальнозаводських витрат включає в себе затрати на утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортизацію основних засобів загальнозаводського призначення, утримання приміщень та обладнання, техніки безпеки та інше.

 

Для розрахунку накладні загальнозаводські витрати приймаються у розмірі:

- для заводів 45-65%;

- для ЦРМ 40…60%;

- для Р 30…40%

від фонду заробітної плати.

 

Таблиця 6.2-Кошторис витрат

Назва статей Сума витрат, грн.
Основна заробітна плата виробничих робітників  
Додаткова заробітна плата  
Нарахування на заробітну плату  
Вартість основних та допоміжних матеріалів і запчастин  
Прямі витрати  
Заробітна плата ІТР, СКП, МОП  
Допоміжних робітників  
Витрати на охорону праці  
Витрати на поточний ремонт: будівель  
обладнання  
пристосування  
На відшкодування малоцінних інструментів  
Амортизація ОФ: будівлі  
обладнання  
пристосування  
Витрати на раціоналізацію  
Витрати на воду для технології  
Витрати на утримання будови і обладнання  
Інші витрати  
Накладні витрати  
Цехова собівартість  
Заводські витрати  
Заводська собівартість  
Виробничі витрати  
Повна собівартість  

 

Заводські витрати включають в себе витрати збуту та реалізації, а також на утримання вищих організацій, відрахування на освоєння нової техніки, витрати на раціоналізацію. Величина цих витрат може бути прийнята в розмірі 3-5% від заводської собівартості.

Отримані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав