Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інвестиційний потенціал підприємства

Читайте также:
  1. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  2. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  3. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз небезпеки підприємства
  5. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  6. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  7. Аналіз ресурсно-рекреаційного потенціалу.
  8. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  9. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  10. В залежності від виду підприємства та рівнів ієрархії, з яких воно складається, можуть застосовувати різні види стратегій.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

учебно-практическое пособие

 

 

Подписано к печати:

Тираж:

Заказ №

 

 

Тема 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

План лекції

1. Інвестиційний потенціал підприємства

2. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів.

3. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів і готових об’єктів

Самостійна робота

1. Комплектування об’єктів будівництва обладнанням.

2. Мета, види і напрями моніторингу.

 

Інвестиційний потенціал підприємства

Інвестиційний потенціал представляє собою здатність суб’єктів господарювання реалізувати сукупність інвестиційних можливостей щодо генерування додаткових потоків капіталу завдяки мобілізації наявних ресурсів з метою підвищення вартості об’єкту інвестування.

Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових інвестиційних можливостей, що можуть бути реалізовані шляхом мобілізації внутрішніх або залучення зовнішніх ресурсів. У реальних економічних умовах інвестиційні можливості не можуть бути реалізовані миттєво через об’єктивні причини та мають властивість накопичуватись, формуючи інвестиційний потенціал. При цьому, формування інвестиційного потенціалу відбувається під впливом продуктивних та лімітуючи факторів, що поділяються на внутрішні й зовнішні. Залежно від співвідношення впливу різних груп факторів визначається тип інвестиційного потенціалу та приймається рішення про доцільність інвестування.

У сучасній економічній літературі відсутнє однозначне трактування поняття «інвестиційний потенціал підприємства» (табл. 12.1).

Таблиця 12.1.

Трактування поняття «інвестиційний потенціал»

Автор, джерело Визначення
1. Бандура А.В., Шахманов Ф.І. Належним чином упорядкована сукупність інвестиційних ресурсів, за допомогою яких можна досягти ефекту синергізму при їх використанні
2. Бережна І.Ю. Відповідним чином організована динамічна, взаємопов'язана сукупність інвестиційних ресурсів власне підприємства та інвестиційних ресурсів, залучених ззовні, що перебувають у його розпорядженні та можуть бути за певних умов задіяні в інвестиційній діяльності задля досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства у майбутньому, враховуючи при цьому стан і характеристики макроекономічного середовища, в якому безпосередньо функціонує підприємство
3. Іванов С.В. Сукупність ресурсів, факторів та умов для інвестування
4. Кадирова Г.М. Та частина наявного у суб'єкта майна (у грошовій та інших формах), яка може бути направлена на інвестиційні цілі без шкоди для задоволення поточних потреб в довгостроковій перспективі
5. Киперман Г.Я. Сукупність засобів і умов, необхідних для фінансування простого і розширеного відтворення у виробничій та невиробничій сферах
6. Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. Організована сукупність внутрішніх і зовнішніх економічних можливостей, які створюють умови для розвитку та реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері інвестиційної діяльності; сукупність необхідних ресурсів і можливостей для здійснення інвестиційної діяльності й досягнення цілей розвитку підприємства
7. Мягких І.М. Показує можливості щодо формування та відновлення основних фондів з метою забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції та послуг
8. Назаров М.Г. Здатність здійснення витрат на виробництво, накопичення засобів виробництва, збільшення запасів капіталу на підприємстві
9. Нечитайло У.П. Здатність досягти бажаного результату через реалізацію та управління інвестиційними можливостями, що містяться в інвестиційних ресурсах
10. Сєров В.М. Сукупність грошових коштів, ліквідних нематеріальних активів, матеріальних активів, що можуть бути спрямовані підприємствами на інвестиційні цілі
11. Стеченко Д.М. Сукупність ресурсів, віднесених до інвестиційних за критерієм можливого їх вкладення в статутний капітал підприємства

 

Більшість авторів визначають інвестиційний потенціал як сукупність інвестиційних ресурсів.

На основі аналізу наведених визначень інвестиційного потенціалу підприємства можна стверджувати, що його характеризують як:

- сукупність інвестиційних ресурсів, що за певних умов можуть бути трансформовані в інвестиції при здійсненні інвестиційної діяльності;

- комплекс ресурсів та можливостей їхнього ефективного використання;

- сукупність засобів та умов здійснення інвестиційної діяльності.

Поєднання таких напрямків сучасних уявлень сутності та змісту інвестиційного потенціалу підприємства дозволяє його визначати як комплекс інвестиційних ресурсів у поєднанні з можливостями, засобами та умовами їхнього залучення й використання в інвестиційній діяльності підприємства.

Сутність та взаємозв’язок понять «потенціал підприємства», «інвестиції», «інвестиційний потенціал підприємства», «інвестиційна діяльність», «інвестиційні ресурси» наведені на рис. 12.1.

 

Рис. 12.1. Концептуалізація поняття «інвестиційний потенціал підприємства»

Формування інвестиційного потенціалу відбувається під впливом двох груп факторів - позитивних та негативних (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав