Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види моніторингу суб'єктів інвестиційного процесу

Суб'єкт інвестиційної діяльності Вид моніторингу  
    маркетинговий фінансовий технічний
Інвестори + + +
Замовник (дирекція підприємст­ва, яке будується) + + +
Генеральний підрядник +   +
Субпідрядні організації +   +
Постачальники обладнання +   +
Генеральний проектувальник +   +
Інші проектувальники     +
Фірма-девелопер + + +
Управляючий проектом +   +
Інжинірингова фірма     +
Фінансуючий банк   +  
Страхова та перестрахова компанії   +  
Іпотечний банк, інвестиційний кон­сорціум або промислово-фінансова група + + +
Аудитори   +  
Міністерства та інші центральні та місцеві органи влади (по дер­жавних проектах) + + +

Маркетинговий моніторинг, який проводиться з метою забезпечення своєчасних поставок на об’єкт матеріально-технічних ресурсів, і його здійснюють ті учасники, на які несуть обов'язки за контрактами матеріально-технічного забезпечення;

Фінансовий моніторинг, який проводиться інвестором, замовником, фірмою-девелопером за його дорученням, а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій (проектування та будівництво) за такими показниками, як загальний обсяг інвестицій за проектом, витрати на земельну ділянку, витрати на проектно-дослідницькі роботи, вартість будівельне-монтажних робіт (договірна ціна), контрактова вартість обладнання, інструментів; джерела фінансування проекту; власний капітал, акціонерний капітал та інші залучені кошти; запозичені кошти, кредити банку та інші боргові зобов'язання; лізинг та інші запозичені кошти; мобілізація внутрішніх ресурсів тощо. Постійному нагляду підлягає річна програма завершення (продовження) інвестиційного процесу, відстежуються місячні планові та фактичні обсяги інвестицій, будівельно-монтажних робіт, витрати на обладнання. Аналізується рівень використання власного капіталу, залучених та запозичених коштів, виявляються відхилення, обґрунтовується необхідність мобілізації внутрішніх ресурсів та використання інших джерел фінансування. На цьому етапі в процесі фінансового моніторингу вже можна робити оцінку поточних показників ефективності інвестицій, розраховувати динамічну норму ефективності і порівнювати її з внутрішньою, визначати можливий очікуваний строк окупності інвестицій за умовами року експлуатації підприємства, який підлягає фінансовому моніторингу.

Технічний моніторинг, який крім інвестора та його представників, здійснюють звичайно, генеральний проектувальник та інші проектувальники — у межах авторського нагляду. Технічний моніторинг проводиться з метою забезпечення відповідності об'ємно-планувальних та конструктивних рішень, прийнятих у будівельній та технологічній частинах проекту, вимогам ДБН, Держстандартів та технічних умов.

У випадку, коли інвестиційний проект фінансується за рахунок кредитів банку, то має місце банківський моніторинг інвестиційного проекту, при якому особлива увага приділяється своєчасності погашення боргу та сплати позичальником відсотків за користуванням інвестиційним кредитом. Оскільки по кожній позичці існує ризик неповернення борту внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати інвестиційні кредити найбільш надійним клієнтам. Однак він не повинен втрачати можливості розвивати свої позикові операції і за рахунок надання позик, що пов'язані з підвищеним ризиком, оскільки вони приносять більш високий доход. Тому він має ретельно Контролювати позичальника протягом усього процесу банківського кредитування інвестиційного проекту.

Механізм проведення такого контролю прийнято називати моніторингом інвестиційного кредиту. Основна мета, яку ставить банк при здійсненні моніторингу, полягає у налагодженні ефективної організації процесу інвестиційного кредитування та пошуку досконаліших механізмів кредитування інвестиційних проектів.

Специфікою моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні є те, що він включає в себе основний та додатковий моніторинг, зокрема, організація основного моніторингу має здійснюватися за такими напрямками:

1. обов'язкове дотримання принципів кредитування;

2. контроль за виконанням умов кредитної угоди;

3. виявлення проблем у використанні інвестиційних кредитів і розробка заходів з їх, ліквідації;

4. аналіз балансу та фінансового стану позичальника протягом усього строку кредитування;

5. контроль за збереженням застави.

Виходячи з вище перелічених напрямків, банківський моніторинг при інвестиційному кредитуванні має базуватися на таких принципах:

1. періодична перевірка інвестиційних кредитів (наприклад, кожні 30, 60, 90 днів, якщо кредит ризикований, та частіше);

2. ретельна розробка етапів перевірки кредитів, щоб забезпечити перевірку усіх найважливіших умов по кожному кредитному договору, в тому числі реального графіку платежів позичальника, якості та стану забезпечення оцінку змін фінансового стану, оцінку відповідності виданого кредиту кредитній політиці банку;

3. найбільш часта перевірка проблемних інвестиційних кредитів, тобто збільшення кількості перевірок в міру росту проблем пов'язаних із конкретним кредитом;

4. найбільш часта перевірка найбільших інвестиційних кредитів, оскільки невиконання позичальником своїх зобов'язань може серйозно вплинути на фінансовий стан банку;

5. найбільш часті перевірки в умовах економічного спаду та при появі значних проблем в тих галузях, де банк вклав значну частину своїх ресурсів.

Додатковий моніторинг проводиться банком у два етапи: на стадії освоєння інвестицій (проектування та будівництво) та після введення об'єкту в експлуатацію.

На першому етапі банківський моніторинг проводиться в розрізі використання джерел фінансування проекту (власних та позички банку). У процесі такого моніторингу виявляються відхилення від програми реалізації інвестиційного проекту, приймаються рішення про мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів або про припинення чи заморожування фінансування.

Після введення об'єкту в експлуатацію, підприємство починає виготовляти продукцію, таким чином, утворюється грошовий потік, кошти якого йдуть на відшкодування власних витрат та на погашення кредиту з відсотками. Тому, на цьому етапі банки мають проводити оцінку поточних показників ефективності інвестицій та порівнювати їх із плановими. Наприклад, у випадку зниження внутрішньої норми доходності проекту та збільшення строку окупності банк повинен вживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення повного й своєчасного погашення позички. Якщо вжиті заходи не дають необхідного ефекту, то банкові залишається вимагати від позичальника погашення боргу за рішенням судових органів.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав