Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коефіцієнти смертності населення України за статтю та віком

Читайте также:
  1. VII. Антропологічний склад народів України
  2. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  5. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  7. Адвокатура України у радянський період.
  8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  10. Адміністративно-правовий статус Президента України
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Вікова група Чоловіки Жінки
3,77 2,82
0,59 0,35
0,54 0,30
0,70 0,58
1,64 0,73
2,71 0,94
3,62 1,23
5,10 1,80
7,17 2,78
10,47 4,33
14,94 6,51
21,13 9,82
29,18 15,00
39,81 24,02
55,51 39,93
77,78 69,06
112,44 117,39
175,15 219,68

Джерело: Качинський, А. Б. Екологiчна безпека України: системний аналіз перспектив покращення [Текст] / А. Б. Качинський. — К. : НIСД, 2001. — 312 с. http://old.niss.gov.ua/book/Kachin/2-5.htm#a1

Для останньої вікової групи (понад 90 років) можна прийняти чисельність населення такою ж, як у попередньому п’ятиріччі, бо частка цього населення відносно невисока. Результати обчислень наведено в табл.5.


Таблиця 5

Прогнозний розподіл населення м. Львова за статтю та віком

Станом на 2013 рік

 

Вікова група Все населення
від до обидві статі мужчини жінки
Понад 90
Разом

 

Для прогнозу розподілу населення у 2018 році необхідно повторити ці розрахунки, взявши дані табл.5 як початкову інформацію. Результати обчислень наведено в табл.6.

Таблиця 6

Прогнозний розподіл населення м. Львова за статтю та віком

Станом на 2018 рік

 

Вікова група Все населення
від до обидві статі мужчини жінки

Продовження таблиці 6

Понад 90
Разом

 

За отриманими даними визначають співвідношення між працездатним населенням та іншими групами. Враховуючи те, що прогнозування виконується для вікових груп з інтервалом 5 років, доцільно виділити «дитячий діапазон» до 19 років. Якщо опиратися на чинну на сьогодні норму пенсійного віку, то населення понад працездатний вік буде складатися з жінок віком понад 55 років і мужчин віком понад 60 років. На основі цих даних можна розрахувати відповідні значення для 2008, 2013 та 2018 років (табл.7).

Таблиця 7

Співвідношення категорій населення у 2008, 2013 і 2018 роках

Роки
Категорія населення осіб % осіб % осіб %
Віком до 19 років 21,4% 13,7% 19,0%
Від 20 до межі працездатного віку 57,2% 58,1% 55,6%
Старші за працездатний вік 21,4% 28,2% 25,4%
Разом 100,0% 100,0% 100,0%
За окремими категоріями:            
віком 15-19 років 7,8% 4,9% 4,2%
потенційне економічно активне населення (15-70 років) 77,8% 76,9% 75,8%

 

Прогноз показує, що через десять років частка від 20 років до межі працездатного населення у м. Львові зменшиться з 57,2% до 55,6%. Дуже відчутно зменшиться чисельність населення вікової групи 15-19 років (з 7,8% до 4,2%). Це викличе серйозні проблеми, пов’язані з поповненням як робочих місць, так і числа вступників до вищих навчальних закладів. Чисельність потенційного економічно активного населення впродовж 10 прогнозних років зменшиться з 77,8% до 75,8%.

На підставі отриманих результатів необхідно зробити висновок щодо тенденцій у зміні чисельності і структури людських ресурсів району.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав