Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклади діяльності соціальних служб

Читайте также:
  1. I. История возникновения службы телефонной помощи населению.
  2. II. Особенности службы и контингента ТД.
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. Аварійно-рятувальні служби
  5. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  8. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  9. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  10. Археология Евразии на службе политики
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Досить успішним є досвід роботи центрів «Жінка для жінки», створених у семи містах України (Житомир, Рівне, Чернівці, Херсон, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів) за сприяння міжнародної організації «Вінрок Інтернешнл». їх діяльність спрямована на дівчат і жінок віком 12-30 років та зосереджується на двох програмах - програмі навчання фа­хових навичок та програмі попередження кризових ситуацій. Програма навчання фахових навичок пропонує:

- навчання безробітних та частково зайнятих жінок фа­хових знань та навичок, необхідних для працевлашту­вання або започаткування нової справи;

- надання інформації про можливості працевлаштування, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- юридичні консультації з працевлаштування, прав жі­нок на робочому місці, підприємницької діяльності;

- користування бібліотекою, призначеною для практичної допомоги тим, хто працює у малому бізнесі, хоче від­крити приватне підприємство або підвищити рівень своїх економічних та юридичних знань;

Програма попередження кризових ситуацій передбачає:

- консультативну допомогу жінкам, що опинилися в кризовій ситуації;

- проведення інформаційних та освітніх кампаній з по­передження насильства й торгівлі жінками, підвищен­ня правової культури;

- телефонну інформаційну лінію підтримки (ТІЛП) для жінок у кризовому стані;

- юридичні консультації із захисту прав потерпілої від насильства та торгівлі людьми;

- видання та розповсюдження інформаційних брошур, буклетів, листівок;

- користування бібліотекою із загальнолюдських прав, попередження насильства й торгівлі людьми, охорони здоров'я;

соціальну адаптацію жінок, які постраждали від на­сильства, у групах взаємодопомоги;

- навчання на курсах самозахисту [26].

Створюються й інші соціальні служби, де жінки або діти, що зазнали насильства, можуть отримати кваліфіковану до­помогу.

Прикладом такої служби є Спеціалізована соціальна служба допомоги сім'ї, молоді та жінці «Родина» Тернопіль­ського обласного центру соціальних служб для молоді, яка надає як психологічну, так і соціальну допомогу потерпі­лим, забезпечує соціально-правовий захист (рис. 7.1) [27].

Рис. 7.1. Допомога молоді та жінкам, що зазнали насильства в сім'ї, в службі «Родина»

1. Насильство в родині розглядають як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економіч­ного характеру одного члена сім'ї відносно іншого, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному та психічному здоров'ю. Виділяють такі різновиди насильства в сім'ї як фізичне, сексуальне, психологічне, економічне.

2. Серед різних теорій і пояснень чинників насильства найчастіше виділяють психологічні та соціальні. Прибіч­ники психологічних теорій зосереджують увагу на пси­хологічних чинниках ризику - передовсім схильності до насильства у кривдників та особливостях потерпілих. Теорії соціальної причинності розглядають зовнішні чин­ники, що впливають на появу насильства, а саме: куль­турні норми, бідність, безробіття, соціальну ізоляцію, низький освітній рівень тощо.

3. Метою соціальної роботи є надання допомоги членам сім'ї, які зазнали насильства чи були свідками цих дій, у попередженні фактів насильства над ними та подоланні наслідків насильницької поведінки шляхом наснаження та підтримки, використання інтервенційних та консульта­тивних стратегій, організації безпечного середовища, створення служб мережі підтримки та формування не­насильницької культури взаємовідносин у сім'ї.

4. Методи і методики соціальної роботи з людьми, які зазнали насильства, варіюються залежно від віку клієнта, його самостійності в розв'язанні власних проблем, виду насильства, яке він чи вона зазнають, тощо. Захист від насильства має передбачати наявність різнопланових послуг, зокрема у притулках та кризових центрах, а також створення ефективної адміністративно-правової системи захисту права людини на безпечне середовище.

 

Запитання та завдання до теми

 

1. Які види насильства вам відомі? У чому вони можуть виявлятися?

2. У чому, на вашу думку, полягають соціальні наслідки

насильства?

3. Які теорії та пояснення насильства ви знаєте? Яка з них вам видається такою, що найкраще пояснює при­ роду насильства?

4. У чому полягає особливість консультативної роботи з жінками, які зазнали насильства?

5. В який спосіб можна запобігти випадкам насильства в сім'ї?

6. Якщо до вас як до соціального працівника звернулась дитина, котра повідомила про знущання над нею в родині, яким чином ви діятимете?

7. Яку допомогу можуть надати соціальні працівники, виявивши факт насильства над людиною похилого віку?

8. Які соціальні служби доцільно створювати для розв'я­зання проблеми насильства над людьми в сім'ях?

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав