Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4. Страхова організація

Читайте также:
  1. A) страхования;
  2. V. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ.
  3. Абсолютные и относительные показатели колеблемости рисков. Их использование в страховании.
  4. Автомобиль застрахован по системе первого риска на сумму 1 млн. руб.
  5. Агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества (судов и грузов), принимаемого на страхование - это __________ .
  6. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  7. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  8. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  9. Вид страхования жизни, при котором страхователь имеет право конвертировать полис страхования жизни на срок в бессрочный - это ______________страхование жизни
  10. Виды и формы договоров перестрахования

Метою лекції є дослідження організаційної структури страхової компанії та етапи її вдосконалення, детальне вивчення розгляд Органи управління страховою компанією та їх функції.

План

1. Організаційні форми страховиків.

2. Структура страхових компаній.

3. Об'єднання страховиків та їхні функції.

Основні поняття і терміни: страхова компанія, акціонерне страхове товариство, страхове товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство, кептивні страхові компанії, товариства взаємного страхування, філія страховика, представництво страховика, агентства страховика, організаційна структура страхової компанії, об'єднання страховиків

Література: [6], [13], [14], [18], [20]

Унікальною формою об'єднання приватних індивідуальних страховиків виступає англійська корпорація "Ллойд". Виникла ще у XVII ст. Сьогодні "Ллойд" налічує понад 26 000 членів, об'єднаних майже в 400 синдикатів. Синдикат "Ллойда" має свій порядковий номер і переважно назву одного із провідних членів синдикату - агента-керуючого. Кожен страховик називається в практиці "Ллойда" андеррайтером. Він безпосередньо здійснює страхову діяльність "на свій ризик", виходячи із власних фінансових можливостей, несе пропорційну відповідальність індивідуально і не відповідає за інших членів. Синдикат не є юридичною особою. Це форма об'єднання членів для спільного ведення справ по страхуванню і перестрахуванню. В "Ллойді" переважно сконцентровані чотири основні види страхування: морських, неморських, авіаційних і автомобільних ризиків. Створення страховиків такого типу значного поширення не набуло.

Співвідношення між державними і приватними формами страховиків залежить від суспільного устрою країни та економічної політики держави. Так, у колишньому СРСР до поч. 90-х років існувала монополія держави у страховій галузі. Усі страхові операції здійснювала єдина державна організація - Держстрах СРСР, а в Україні - Укрдержстрах, які підпорядковувались Міністерству фінансів. Така монополія існувала в свій час і в Царській Росії. Сьогодні в деяких країнах з ринковою економікою ще зберігається монополія на страхову справу (Ірландська Республіка, Індонезія). У Франції більшість страхових організацій створені на основі приватного капіталу окремих фізичних та юридичних осіб.

У зв'язку з переходом до ринкової економіки в Україні змінилась загальна соціально-економічна ситуація, розширився попит на страхові послуги, що призвело до активної перебудови організації страхування, демонополізації страхової справи, створення комерційних страхових компаній. Укрдержстрах на поч. 90-х рр. був реорганізований спочатку в Українську комерційну страхову компанію "Укрдержстрах", а пізніше (в 1994 р.) на його базі була створена Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) "Оранта".

Організаційна структура страховика є динамічною. Вона може змінюватися: ускладнюватися, спрощуватися, що в свою чергу сприяє її вдосконаленню.

У практиці управління страховими компаніями набула поширення система «керівництво у співвідношенні із співробітництвом». Особливості цієї системи полягають у тому, що вона будується на принципах лінійного, функціонального та лінійно-штабного підпорядкування (рис. 4.1)

 

 
 

 


Рис. 4.1. Форми організаційної структури страхової компанії

 

Рис. 4.1. Форми організаційної структури страхової компанії

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть страхові організації які діють на території України.

2. Хто має право в Україні заснувати страхову компанію?

3. Якої форми власності можуть бути страхові компанії?

4. Як будується структура страхової компанії?

5. Які функції має виконувати правління страхової компанії?

6. Хто може стати засновником страхової компанії?

7. Які зміни настали в страховому ринку України з введенням в дію закону України “Про страхування”.

8. Які питання узгоджуються в договорі про страхування?

9. Пояснити роль страхової біржі як ринкового регулятора в умовах страхового ринку України.

10. Які ринкові господарчі форми застосовуються для управління страховим ринком?
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 46 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав