Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Страхові резерви, їх склад

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. O Максимальное использование складских мощностей
  3. VII. Антропологічний склад народів України
  4. X. Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк
  5. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  6. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  7. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  8. Аналіз структури та динаміки грошової маси. Купюрний склад грошової маси.
  9. Анімація як складова екскурсії
  10. Антиклинальные и синклинальные складки

Розглянемо методи розрахунку РНП.

Метод 1/365 – розрахунок використовується за кожним договором страхування окремо, визначається як добуток страхової премії та частки від ділення строку (у днях) дії договору страхування, який ще не закінчився, до всього строку дії договору страхування (у днях):

, (9.2)

де, РНПi – сума за i-м договором;

ПБi – страхова премія за i-м договором страхування;

n – строк дії i-го договору страхування;

m – число днів, що минули з моменту, коли i-ий договір страхування набрав чинності, до звітної дати.

Метод 1/4; 1/8; 1/12; 1/24 – так звані “ паушальні методи ”.

Принцип цього методу – у роздробленні страхової премії на півріччя, квартали, місяці, декади, щоб розділити зароблену премію від незаробленої в звітний період, коли терміни договорів страхування починаються до початку звітного періоду.

Згідно з Законом України “Про страхування”, українські страховики використовують єдиний спрощений метод розрахунку резерву незаробленої премії – метод “ плаваючих кварталів ”, який виконується на основі брутто-премії. Береться до уваги, що витрати на ведення справи становлять 20-28%, а всі дати укладання договорів страхування вважаються укладеними у середині року. Звідси половина брутто-ставки буде дорівнювати 40% ÷ 36%.

Резерви збитків поділяються на:

1) резерв заявлених, але неврегульованих збитків (РЗЗ) - утворюються страховиком для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування, невиконаним або виконаним не повністю на звітну дату. Величина розміру РЗЗ відповідає сумі заявлених збитків за звітний період, збільшеній на суму неврегульованих збитків за періоди, попередні звітному, і зменшеному на вже оплачені протягом звітного періоду збитки плюс витрати по урегулюванню збитку. Якщо збиток заявлений, але розмір збитку не встановлений, то для розрахунку приймається максимально можлива величина збитку, що не перевищує страхову суму;

2) резерви що відбулися, але незаявлених збитків (РВНЗУ) - формуються в зв'язку з страховими випадками, що відбулися, по факту настання яких страховикові не було заявлено у встановленому договором страхування порядку на звітну дату. Величина РВНЗ обчислюється в розмірі 10 % від суми страхової премії, що поступила в звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік.

Резерви по страхуванню життя поділяються на: 1) резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви); 2) резерви належних виплат страхових сум.

 
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав