Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

Читайте также:
  1. Виберіть правильну відповідь з двох.
  2. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  3. Вправа (Слайд 6).
  4. Вправа 10.
  5. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  6. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  7. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  8. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  9. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь

 

1. Знайдіть правильний перелік факторів виробництва:

а) земля, капітал, підприємницькі здібності, гроші;

б) природні ресурси, трудові ресурси, підприємницькі здібності, земля;

в) земля, праця, підприємницькі здібності, капітал;

г) праця, гроші, капітал, рента.

 

2. До засобів виробництва відносяться:

а) сировина; б) знаряддя праці;

в) люди з їхньою здатністю до праці; г) правильно – пп. а, б.

 

3. До предметів праці відноситься:

а) сировина; б) знаряддя праці;

в) гроші; г) правильно – пп. а, б.

 

4. Праця – це:

а) доцільна, усвідомлена діяльність людей, спрямована на виробництво матеріальних і нематеріальних благ;

б) сукупність духовних і фізичних сил, що можуть бути використані у виробництві;

в) уміння і навички людей;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Під робочою силою розуміється:

а) сама людина;

б) людина, що володіє професією;

в) сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє людина і які вона направляє на виробництво матеріальних і духовних благ;

г) людина у працездатному віці.

 

6. До природних ресурсів виробництва не відноситься:

а) земля, ліси; б) мінеральні ресурси;

в) водяні ресурси; г) інструменти.

 

7. Фізичний капітал:

а) гроші на рахунку у комерційному банку;

б) створені засоби виробництва;

в) гроші та створені засоби праці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

8. Підприємницькі здібності – це здатність:

а) розуміти технологію виробництва, удосконалювати її;

б) ефективно організовувати економічні сили в єдиний процес виробництва;

в) залучати необхідний фізичний капітал для виробництва будь-яких товарів;

г) використовувати у своїй діяльності знання з економіки.

 

9. Поділ праці - це:

а) історично сформована практика торгівлі визначеними товарами у визначених місцях;

б) значною мірою застаріла традиція, коли здійснюється натуральний обмін результатами праці;

в) стійке виконання окремих видів господарської діяльності визначеними економічними суб'єктами;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

10. Прикладом горизонтального поділу праці може бути розподіл функцій між:

а) директором підприємства та начальниками цехів;

б) загальними зборами акціонерного товариства та спостережною радою;

в) бухгалтерією та відділом маркетингу на підприємстві;

г) правильна відповідь відсутня.

 

11 Прикладом вертикального поділу праці може бути розподіл функцій між:

а) заготівельним цехом та механічним цехом;

б) начальником цеху та начальниками дільниць;

в) підприємствами однієї галузі;

г) підприємствами різних галузей.

 

12. До характерних рис натурального господарства не належить:

а) украй повільні організаційні, технічні і технологічні зміни;

б) участь у суспільному поділі праці;

в) відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими структурами;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

13. Укажіть невірне твердження в умовах натурального виробництва:

а) продукти виробляються для внутрішньогосподарського споживання;

б) використовується суспільний поділ праці;

в) не існує економічних зв’язків з іншими економічними суб’єктами;

г) використовується, як правило, примітивні техніка і технологія.

 

14. Причина виникнення товарного виробництва:

а) поява грошей; б) обмеженість ресурсів виробництва;

в) суспільний поділ праці; г) інтенсифікація праці.

 

15. Із зазначених рис виділіть характерну лише для товарного виробництва:

а) обмеженість масштабів виробництва;

б) виробництво продуктів для обміну;

в) використання засобів виробництва;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

16. Знайдіть правильне визначення категорії «товар»:

а) продукт праці, що задовольняє потреби людини;

б) продукт праці, що задовольняє потреби людини і зроблений для обміну на ринку;

в) продукт, створений для споживання іншими;

г) правильна відповідь відсутня.

 

17. Споживна вартість товару:

а) сукупність його корисних властивостей;

б) пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;

в) втілена у ньому праця;

г) здатність до обігу.

 

18. Натуральний обмін – це коли відбувається:

а) обмін результатами праці між натуральними господарствами;

б) прямий обмін продуктами праці;

в) обмін, здійснюваний за формулою Т–Г–Т.

г) правильно – пп. а, б.

 

19. Згідно з еволюційною концепцією поява грошей обумовлена тим, що:

а) люди домовилися про їхню необхідність;

б) цього вимагали умови обміну товарами;

в) краще користуватися грошима, аніж їх сурогатами;

г) гроші додають обміну регулярного характеру.

 

20. Товар-еквівалент необхідний тому, що:

а) обмінювати товари безпосередньо при розвиненому товарному виробництві незручно;

б) він є засобом виміру вартості обмінюваних товарів;

в) забезпечує справедливість обміну;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

21. Гроші, як економічна категорія:

а) будь-який товар, що приймається на сплату за всі інші товари та послуги;

б) особливі паперові та металеві товари, що випускає держава як гроші;

в) особливі паперові та металеві товари, прийняті у тій чи іншій країні та у певний час як загальний засіб обміну;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

22. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

а) Англія; б) Греція;

в) Китай; г) Франція.

 

23. Виражаючи вартість товару у формі ціни, гроші виконують функцію:

а) міри вартості; б) засобу обігу;

в) засобу платежу; г) засобу нагромадження.

 

24. При купівлі хліба гроші виконують функцію:

а) засобу обігу; б) засобу нагромадження;

в) засобу платежу; г) міри вартості.

 

25. Гроші виконують функцію засобу обігу, коли слугують:

а) посередником в обміні товарів;

б) знаряддям погашення боргового зобов'язання;

в) для виявлення цінності інших товарів;

г) засобом збереження цінності.

 

26. Гроші виконують функцію засобу платежу, якщо стають:

а) посередником в обміні товарів;

б) знаряддям погашення боргового зобов'язання;

в) виявом цінності інших товарів;

г) засобом збереження цінності.

 

27. За умови продажу товарів у кредит гроші виступають як функція:

а) засобу платежу; б) засобу обігу;

в) міри вартості; г) засобу нагромадження.

 

28. При безпосередній оплаті сировини виробниками гроші виконують функцію:

а) міри вартості; б) засобу обігу;

в) засобу платежу; г) засобу нагромадження.

 

29. Функція грошей, найуразливіша для інфляції:

а) засіб обігу; б) міра вартості;

в) засіб нагромадження; г) правильна відповідь відсутня.

 

30. Інфляція викликає:

а) спад реальної цінності грошей;

б) зростання реальної цінності грошей;

в) не впливає на реальну цінність грошей;

г) правильна відповідь відсутня.

 

31. Максимально можливий обсяг виробництва благ та послуг за умови повного та ефективного використання наявних ресурсів – це:

а) економічне зростання; б) виробничі можливості;

в) виробництво; г) ефективність економіки.

 

32. Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу кількість будь-якого продукту?

а) можуть виробити тільки приватні підприємці;

б) можна виробити тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших товарів;

в) може виробити тільки державний сектор економіки;

г) не можна виробити взагалі.

 

33. За якої умови не відбудеться зсуву кривої виробничих можливостей тепличного комбінату, який вирощує перець і помідори?

а) у теплицях висадили нові сорти високоурожайних помідорів;

б) на комбінаті скоротили посаду агронома по захисту рослин від шкідників;

в) зростання доходів населення збільшило попит на овочі;

г) на комбінаті введено в експлуатацію новий тепличний павільйон.

 

34. Якщо в Україні збільшиться кількість працездатного населення, то за інших незмінних умов, крива виробничих можливостей:

а) не змінить свого положення на графіку;

б) зрушиться вправо;

в) змінить кут нахилу;

г) зрушиться вліво і збільшить кут нахилу.

 

35. Екстенсивний шлях розширення виробництва передбачає:

а) збільшення обсягів виробництва високими темпами;

б) розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів;

в) зростання обсягів виробництва за рахунок залучення додаткових ресурсів;

г) освоєння нових видів продукції.

 

36. Екстенсивний тип економічного зростання не забезпечує:

а) підвищення ефективності суспільного виробництва;

б) збільшення обсягів виробництва;

в) збільшення кількості зайнятих в економіці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

37. Ефективність виробництва визначається як співвідношення між:

а) ціною і середніми загальними витратами;

б) ціною і граничними витратами;

в) витратами виробництва та витратами обігу;

г) результатами виробництва та витратами ресурсів.

 

38. Інтенсивний шлях розширення виробництва передбачає:

а) нарощування обсягів виробництва високими темпами;

б) розширення виробництва за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів;

в) високі темпи зростання за рахунок залучення додаткових ресурсів;

г) освоєння нових видів продукції.

 

39. До факторів інтенсивного економічного зростання належить:

а) поліпшення організації виробництва;

б) збільшення чисельності зайнятих;

в) залучення у господарський обіг додаткових природних ресурсів;

г) правильно – пп. а, в.

 

40. Прикладом інтенсивного шляху розвитку тваринництва в Україні є:

а) збільшення площі посівів кормових культур;

б) збільшення поголів’я худоби;

в) здешевлення кредитів фермерам на закупівлю паливно–мастильних матеріалів;

г) закупівля худоби нових високопродуктивних порід.

 
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав