Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. 1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

Читайте также:
  1. Виберіть правильну відповідь з двох.
  2. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  3. Вправа (Слайд 6).
  4. Вправа 10.
  5. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  6. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  7. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  8. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  9. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  10. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

 

1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) чистий ринок, змішану економіку, централізовано-планову економіку;

б) товарне виробництво, чистий ринок, змішану економіку;

в) натуральне господарство, товарне господарство, централізовано-планову економіку;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2. Три типи економічних систем – це:

а) змішана, ринкова, централізовано-планова;

б) демократична, анархічна, тоталітарна;

в) феодальна, капіталістична, комуністична;

г) змішана, капіталістична, ринкова.

 

3. Наявність приватної власності, вільного підприємництва, вільної конкуренції і мінімального державного втручання характерно для:

а) чистого ринку; б) змішаної економіки;

в) централізовано-планової економіки; г) правильно – пп. б, в.

 

4. «Невидима рука» А. Сміта - це:

а) прагнення до максимізації прибутку;

б) малопомітна роль держави в економіці;

в) науково-технічна революція;

г) ринкове регулювання.

 

5. Що не відноситься до ознак чистого ринку:

а) приватна власність;

б) вільна конкуренція;

в) суспільний інтерес, як основний мотив поведінки;

г) обмежена роль держави.

 

6. За умов ринкової економіки домінуючою формою власності є:

а) приватна; б) колективна;

в) державна; г) комунальна.

 

7. Характерною рисою ринкової економічної системи є:

а) антимонопольне регулювання економіки;

б) приватна власність і свобода вибору;

в) натуральна форма виробництва;

г) розподіл благ на основі сталих норм життя.

 

8. Яка з перерахованих рис не характеризує централізовано-планову економіку?

а) абсолютизація державної власності;

б) тверда централізація у розподілі ресурсів і результатів діяльності;

в) вільна конкуренція;

г) правильно – пп. а, б.

 

9. Відмінною рисою централізовано-планової економіки є:

а) директивне визначення державою основних параметрів економіки;

б) планування господарської діяльності підприємств;

в) здійснення державного регулювання економіки;

г) правильно – п. а, б, в.

 

10. Недоліками централізовано–планової економіки не є:

а) обмеження вільного підприємництва;

б) стримування зростання ефективності виробництва;

в) досягнення передових позицій в окремих напрямках економічної діяльності;

г) обмеження приватної власності на економічні ресурси.

 

11. Централізований розподіл товарів та ресурсів – характерна риса економічної системи:

а) традиційної; б) ринкової;

в) централізовано-планової; г) змішаної.

 

12. Змішана економіка:

а) мінімальне втручання держави в економічне життя суспільства;

б) сукупність різних укладів господарювання;

в) співіснування великих і малих підприємств;

г) поєднання механізмів саморегулювання економіки з координуючою роллю держави.

 

13. Коли економічні проблеми частково вирішуються ринком, а частково державою, то економіка:

а) командна; б) змішана;

в) ринкова; г) натуральна.

 

14. Система змішаної економіки переважно сформувалася у:

а) XVIII ст.; б) XIX ст.;

в) XVIII-XIX ст.; г) XX ст.

 

15. Основною рисою сучасної змішаної економіки є:

а) поєднання натурального і товарного виробництва.

б) наявність приватного і державного секторів економіки без суттєвої переваги одного з них.

в) існування натурального виробництва, що доповнює товарне.

г) правильна відповідь відсутня.

 

16. Для змішаної економіки не є характерним:

а) вільна (чиста) конкуренція;

б) ринкове регулювання;

в) державне регулювання економіки;

г) планування на мікрорівні.

 

17. Економічна система, у якій здійснюється макроекономічне регулювання державою:

а) централізовано-планова економіка; б) змішана економіка;

в) ринкова економіка; г) правильно – пп. а, б.

 

18. Для економіки розвинутих країн світу характерним в сучасних умовах є:

а) незначна роль держави;

б) пошук оптимального поєднання ринкового та державного регулювання економіки;

в) істотне зростання економічної ролі держави;

г) досить швидке просування до економічної моделі класичного типу.

 

19. До економічної форми реалізації власності не відноситься:

а) керування об’єктом власності;

б) присвоєння корисного ефекту від використання власності;

в) вирішення питання про продаж об’єкта власності;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20. Відносини власності впливають на економічне життя суспільства в такий спосіб:

а) визначають у чиїх інтересах ведеться виробництво;

б) формують силу зацікавленості в ефективному використанні економічних ресурсів;

в) правильно – пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

21. Чи справедливе твердження «Власність – це завжди відчуження»?

а) так; б) ні;

в) певною мірою; г) за обмежених умов.

 

22. Привласнення результатів праці залежить від:

а) існуючих технологій;

б) процесу взаємодії людини з природою;

в) виробничих відносин між членами суспільства;

г) чинного законодавства.

 

23. Відносини користування передбачають:

а) право привласнення корисного ефекту від використання блага;

б) право самостійного вирішення долі певного об’єкта або делегування такого права іншим суб’єктам;

в) право виняткового фізичного контролю над об'єктом;

г) право використовувати об'єкт будь-яким бажаним чином.

 

24. Відносини володіння:

а) право привласнення корисного ефекту від використання блага;

б) право самостійного вирішення долі певного об’єкта або делегування такого права іншим суб’єктам;

в) право виняткового фізичного контролю над благом;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25. В якій сфері суспільного виробництва розвиваються відносини економічної власності?

а) у сфері безпосереднього виробництва;

б) у сфері розподілу;

в) у всіх сферах суспільного відтворення;

г) у сфері обміну та споживання.

 

26. Суб'єктом відносин власності не може бути:

а) населення; б) галузь економіки;

в) держава; г) окремий підприємець.

 

27. З наведеного нижче не можуть виступати суб'єктом власності:

а) працівники заводу “Електрон”, які вийшли на пенсію;

б) пральний комбінат;

в) акціонерне товариство;

г) правильна відповідь відсутня.

 

28. З переліченого нижче не можуть виступати об’єктом власності:

а) органи управління; б) земля та її надра;

в) інформація; г) унікальні витвори мистецтва.

 

29. Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним:

а) силою; б) звичаями, традиціями;

в) моральними установками; г) юридичними нормами.

 

30. Що з переліченого не можна вважати способом закріплення прав власності за певними суб’єктами:

а) силою; б) досягнутою домовленістю;

в) правовими нормами; г) правильна відповідь відсутня.

 

31. Найбільш ефективна форма власності:

а) приватна; б) акціонерна;

в) державна; г) правильна відповідь відсутня.

 

32. Безпосередня мета діяльності підприємства визначається:

а) державою; б) власником засобів виробництва;

в) працівником; г) все перераховане вірно.

 

33. Ринок вимагає, щоб спрямованість господарської діяльності директора заводу повинна насамперед відповідати:

а) особистим інтересам;

б) інтересам власника заводу;

в) інтересам трудового колективу;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

34. Оренда підприємства обов’язково приводить до:

а) зміни його власника; б) зміни в технології виробництва;

в) зміни його користувача; г) правильно – пп. а, б, в.

 

35. Хто має найбільшу свободу в керуванні власністю?

а) користувач; б) розпорядник;

в) власник; г) правильно – пп. а, б.

 

36. Пансионат «Зоря» галузевої профспілки працівників освіти – це власність:

а) індивідуальна; б) паєва;

в) громадських організацій; г) акціонерна.

 

37. Парк відпочинку ім Т.Г. Шевченко в м. Дніпропетровську – це власність:

а) громадських організацій; б) загальнодержавна;

в) акціонерна; г) комунальна.

 

38. Реальні права власника як правило:

а) менше потенційних; б) більше потенційних;

в) дорівнюють потенційним; г) правильно – пп. б, в.

 

39. Потенційні права власника можуть обмежуватися:

а) державою; б) місцевими органами влади;

в) самим власником; г) державою і самим власником.

 

40. Приватизація – це:

а) зміна власника;

б) передача майна в оренду з правом наступного викупу;

в) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб;

г) відчуження державної власності на користь приватних осіб.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав