Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. а) система коопераційних зв’язків, що склалася у результаті суспільного поділу праці;

Читайте также:
  1. Виберіть правильну відповідь з двох.
  2. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  3. Вправа (Слайд 6).
  4. Вправа 10.
  5. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  6. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  7. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  8. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  9. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  10. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

 

1. Ринок це:

а) система коопераційних зв’язків, що склалася у результаті суспільного поділу праці;

б) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва;

в) спосіб узгоджування дій економічних суб’єктів на основі цінової системи і конкуренції;

г) визначена територія, на якій регулярно здійснюється масовий обмін визначених товарів.

 

2. Основним мотивом поведінки суб’єктів ринку є:

а) задоволення суспільних потреб; б) особиста економічна вигода;

в) правильно – пп. а, б; г) правильна відповідь відсутня.

 

3. Необхідна умова функціонування ринку:

а) вільне підприємництво; б) наявність готівки;

в) низькі податки; г) відсутність криз в економіці.

 

4. До функцій ринку не відноситься:

а) доведення товару до споживача;

б) оптимізація економічних зв’язків;

в) соціальний захист населення;

г) узгодження інтересів економічних суб’єктів..

 

5. Механізм функціонування ринку включає:

а) попит, пропозицію, інфраструктуру;

б) попит, пропозицію, ціну;

в) попит, ціну, конкуренцію;

г) пропозицію, ціну, вільне підприємництво.

 

6. Попит – це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт;

б) гроші, які має суб’єкт;

в) кількість товару, яка може бути придбана при тих чи інших цінах за його одиницю;

г) правильна відповідь відсутня.

 

7. Яким чином попит пов’язаний з потребами?

а) в попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта;

б) в попиті відображаються найнагальніші потреби;

в) в попиті відображаються потреби, співрозмірні з можливостями;

г) попит відображає потреби, але у деяких випадках він може виходити за їх межі.

 

8. Закон попиту відображає:

а) зворотний зв'язок між ціною і кількістю товару, що купується;

б) прямий зв'язок між ціною і кількістю товару, що купується;

в) міру еластичності кожного товару;

г) незалежність кількості придбаного товару від ціни за його одиницю.

 

9. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту:

а) попит скорочується; б) величина попиту скорочується;

в) попит зростає; г) величина попиту зростає.

 

10. До безпосередніх факторів зміни попиту не відноситься:

а) зміна цін на комплементарні товари;

б) зміна доходів покупців;

в) зміна цін на товари-субститути;

г) зміна цін на ресурси.

 

11. Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту:

а) смаків і переваг споживачів; б) ціни товару;

в) ціни товару-субституту; г) правильна відповідь відсутня.

 

12. Як графічно проявляються зміни в попиті?

а) пересування по кривій попиту вгору або вниз;

б) зміщення кривої попиту вправо або вліво;

в) зміна куту нахилу кривої попиту;

г) правильна відповідь відсутня.

 

13. У якому твердженні слово “попит” слід замінити висловлюванням “величина попиту”?

а) після підвищення ціни на авіаквитки попит на проїзд залізничим транспортом виріс;

б) влітку 2009р. очікуване збільшення ціни на хліб викликало різке збільшення попиту на макаронні вироби;

в) влітку попит на сонцезахисні окуляри виріс;

г) після підвищення ціни на авіаквитки попит на послуги “Аеросвіту” впав.

 

14. Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного приведе до:

а) зростання величини попиту на інший;

б) зростання попиту на інший;

в) скорочення попиту на інший;

г) скорочення величини попиту на інший.

 

15. Очікування майбутньої зміни цін:

а) не впливають на поточний попит;

б) здатні змінити величину попиту;

в) можуть змінити поточний попит;

г) правильна відповідь відсутня.

 

16. Який з чинників безпосередньо не вплине на ринковий попит на молочні йогурти з фруктами?

а) зростання доходів споживачів;

б) підвищення закупівельних цін на молоко;

в) зниження цін на сиркові десерти;

г) збільшення чисельності населення.

 

17. Еластичність попиту за ціною - це:

а) час реакції зміни обсягу покупок на зміну ціни;

б) межі зміни обсягу покупок при зміні ціни;

в) ступінь зміни обсягу покупок від зміни ціни;

г) правильна відповідь відсутня.

 

18. До прикладів абсолютно нееластичного попиту можна віднести попит на:

а) шоколадні цукерки;

б) життєво необхідні медичні препарати;

в) відвідування дискотеки;

г) правильна відповідь відсутня.

 

19. До прикладів еластичного попиту можна віднести попит на:

а) тютюнові вироби; б) послуги ритуальної служби;

в) комунальні послуги; г) ювелірні прикраси.

 

20. Ціна на хліб зросла з 3 гривень до 3,6 гривень. При цьому величина попиту знизилася на 20 %. Можна сказати, що в середньому в даному інтервалі цін попит:

а) еластичний за ціною;

б) нееластичний за ціною;

в) має еластичність, рівну одиниці;

г) даних не досить, щоб зробити якісь висновки про еластичність попиту.

 

21. Якщо, за умови відсутності замінників, збільшаться ціни на окуляри для зору, то:

а) попит на них буде збільшуватись;

б) попит на них буде знижуватись;

в) попит залишиться незмінним;

г) правильна відповідь відсутня.

 

22. Пропозиція це:

а) кількість виробленого товару;

б) кількість товару, здатна задовольнити наявні потреби, з урахуванням ціни за його одиницю;

в) кількість товару, що може бути вироблена і запропонована до продажу за визначеними цінами за його одиницю у певний період часу;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

23. Кількість конкретного продукту, що виробник взмозі і хоче виробити і продати тепер за даною ціною – це:

а) закон пропозиції; б) крива пропозиції;

в) пропозиція; г) правильна відповідь відсутня.

 

24. Закон пропозиції виражає:

а) зворотний зв'язок між ціною і кількістю запропонованого товару;

б) прямий зв'язок між ціною і кількістю запропонованого товару;

в) зв'язок між еластичними і нееластичними товарами;

г) міру еластичності кожного товару.

 

25. Безпосереднім фактором зміни величини пропозиції товару є:

а) витрати виробника; б) мода на товар;

в) ціна товару; г) правильно – пп. а, б.

 

26. Зміна величини пропозиції означає:

а) зсув кривої пропозиції вправо або вліво;

б) переміщення по кривій пропозиції вгору або вниз;

в) правильно – пп. а, б;

г) правильна відповідь відсутня.

 

27. Збільшення пропозиції означає:

а) зсув всієї кривої пропозиції вправо;

б) зсув всієї кривої пропозиції вліво;

в) переміщення по кривій пропозиції вгору;

г) переміщення по кривій пропозиції вниз.

 

28. Зі зниженням цін на ресурси, що застосовуються у виробництві певного товару, крива пропозиції:

а) зміститься ліворуч;

б) зміститься праворуч;

в) залишиться незмінною;

г) пропозиція не залежить від цін на ресурси.

 

29. Підвищення ефективності виробництва призведе до:

а) зміщення кривої пропозиції вправо;

б) зміщення кривої пропозиції вліво;

в) пересування по кривій пропозиції вправо;

г) пересування по кривій пропозиції вліво.

 

30. Які фактори не впливають на пропозицію відповідного товару:

а) витрати виробництва; б) цінові очікування продавців;

в) зміна цін на інші товари; г) правильна відповідь відсутня.

 

31. Які зміни в пропозиції відбудуться, якщо підняти заробітну плату працівникам підприємства?

а) пропозиція зросте;

б) пропозиція залишиться незмінним;

в) пропозиція може зменшитися;

г) між цими явищами немає ніякого зв'язку.

 

32. Якщо у серпні уряд зробив заяву про підвищення закупівельних цін на цукор з 1 вересня, то:

а) пропозиція цукру у серпні буде зростати;

б) пропозиція цукру у серпні залишиться незмінним;

в) пропозиція цукру у вересні буде зростати;

г) правильна відповідь відсутня.

 

33. Еластичність пропозиції за ціною це:

а) швидкість реагування виробника на те, як змінюються доходи споживача;

б) можливості виробника у зміні об’ємів виробництва при зміні ціни;

в) ступінь зміни об’єму запропонованого товару від зміни ціни;

г) правильно – пп. а, б.

 

34. Ринкова рівновага – це ситуація на ринку, коли:

а) ціна знаходиться в рівновазі протягом довгого періоду;

б) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;

в) держава не втручається в діяльність ринку;

г) всі відповіді вірні.

 

35. Припустимо, що влада, намагаючись підтримати ціни на сільськогосподарські продукти на високому рівні, вводить преміювання фермерів за скорочення посівних площ. Як це вплине на положення кривої попиту та кривої пропозиції сільськогосподарських продуктів?

а) зсуне криві попиту та пропозиції вліво;

б) зсуне криву пропозиції вправо, а криву попиту залишиться без змін;

в) крива попиту і крива пропозиції зсунуться вправо;

г) крива попиту залишиться без змін, а крива пропозиції зсунеться вліво.

 

36. Як вплине подорожчання пального на ціну рівноваги картоплі на ринку?

а) вона залишиться незмінною;

б) вона зросте, оскільки підвищиться попит через зменшення доставки;

в) вона знизиться через переключення попиту на інші товари;

г) вона зросте через зменшення пропозиції даного товару на ринку при незмінному попиті.

 

37. Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як інші:

а) зросла ціна яловичини;

б) зросло число любителів свинини;

в) різко зросли ціни на корми для худоби;

г) лікарі не рекомендують вживати багато свинини

 

38. Якщо ринкова ціна вища рівноважної, то:

а) з’являється надлишок товарів; б) виникає дефіцит товарів;

в) споживачі купують менше товарів; г) падає ціна ресурсів.

 

39. Ціна рівноваги на ринку відповідає:

а) рівновазі доходів і витрат товаровиробників;

б) рівності цін на фактори і результати виробництва;

в) рівності величин попиту та пропозиції;

г) правильна відповідь відсутня.

 

40. Інфраструктура ринку:

а) характеристика якісних показників товарів;

б) характеристика попиту, пропозиції та ціни на окремому ринку товарів;

в) сукупність організаційних структур, що забезпечують обіг товарів та послуг;

г) сукупність структурних елементів ринку.

 

41. Продукт інфраструктури ринку:

а) матеріальні блага; б) транспортні послуги;

в) посередницькі послуги; г) реєстрація підприємств.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав