Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь. 1. Цілісна система державного регулювання економіки:

Читайте также:
  1. Виберіть правильну відповідь з двох.
  2. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  3. Вправа (Слайд 6).
  4. Вправа 10.
  5. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  6. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  7. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  8. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  9. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь
  10. Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

 

1. Цілісна система державного регулювання економіки:

а) сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності;

б) забезпечення дотримання юридичними ти фізичними особами чинного законодавства;

в) прогнозування та індикативне планування соціально-економічних процесів;

г) оподаткування, фінансування та кредитування суб’єктів господарської діяльності.

 

2. Головна мета державного регулювання ринкової економіки:

а) економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві;

б) вирівнювання економічного циклу;

в) удосконалення галузевої та регіональної структур господарства;

г) охорона навколишнього природного середовища.

 

3. Чим викликана необхідність державного втручання у розвиток національної економіки?

а) потребою досягнення 100% зайнятості населення;

б) необхідністю зведення до мінімальних розмірів ринкового саморегулювання;

в) існуванням проблеми періодичного зниження доходів у приватному секторі;

г) недоліками саморегулювання і необхідністю їх усунення.

 

4. Державне регулювання економіки виникло завдяки теоретичним ідеям:

а) В. Ойкена; б) К. Маркса;

в) Дж. М. Кейнса; г) Ф. Рузвельта.

 

5. Визначіть фактори, які викликають у сучасних умовах необхідність державного втручання в економіку:

а) ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції;

б) неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабільності;

в) ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у виробництві певних товарів та послуг;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

6. Визначіть економічні функції держави:

а) формування правової основи економічної діяльності, захист та розвиток конкуренції, організація виробництва товарів і послуг суспільного користування, перерозподіл доходів, облік побічних ефектів;

б) захист та розвиток конкуренції, регулювання цін на продукцію приватного сектора, організація виробництва товарів і послуг суспільного користування, дослідження навколоземного простору, перерозподіл доходів;

в) антициклічне регулювання економіки, забезпечення доходів певних верств населення, підтримка конкурентного середовища, забезпечення певного мінімуму доходу кожному працездатному члену суспільства, облік побічних ефектів;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

7. За рахунок тільки держбюджету виробляються:

а) засоби виробництва;

б) продукти індивідуального споживання;

в) товари суспільного користування;

г) правильно – пп. а, в.

 

8. Що не є товарами суспільного користування?

а) забезпечення правопорядку; б) ліки від СНІДу;

в) модний одяг; г) освітлення вулиць.

 

10. Чому виробництво суспільних благ здійснюється державою:

а) приватні підприємства не зацікавлені у виробництві суспільних благ;

б) держава отримує значні доходи від виробництва суспільних благ;

в) тільки держава може використовувати ресурси, необхідні для виробництва суспільних благ;

г) виробництво суспільних благ необхідно для зменшення безробіття.

 

11. З наведених ситуацій прикладом негативного зовнішнього ефекту є:

а) фірма витратила значні кошти на озоленення прилеглої території;

б) будівництво багатоповерхового будинку погіршило панораму історичного центру міста;

в) обіди в ресторанах швидкого харчування збільшують кількість хворих на ожиріння;

г) міжнародний конкурс етнічних танців в Україні сприяв зростанню прибутків готелів та туристичних фірм.

 

12. До прикладів прямого державного регулювання економіки не належить запровадження:

а) мінімальної заробітної плати;

б) певних екологічних вимог;

в) порядку реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

г) пільг для суб’єктів господарювання, які займаються певним видом діяльності.

 

13. Які державні витрати вирівнюють доходи населення?

а) трансферти;

б) закупівля ресурсів та продуктів;

в) субсидії підприємствам;

г) заробітна плата працівників державних підприємств.

 

16. До безпосередніх функцій кредитного ринку не належить:

а) мобілізація заощаджень домашніх господарств і тимчасово вільних грошових коштів підприємств;

б) пропозиція грошей підприємствам;

в) переміщення грошей між галузями економіки, територіями;

г) правильна відповідь відсутня.

 

17. Сучасна банківська система України побудована за принципом:

а) однорівневої банківської системи;

б) дворівневої банківської системи;

в) трьохрівневої банківської системи;

г) правильна відповідь відсутня.

 

18. Основними рівнями банківської системиУкраїни є:

а) верхній рівень – Центральний банк, нижній рівень – парабанки;

б) верхній рівень – Центральний банк, нижній рівень – комерційні банки та парабанки;

в) верхній рівень – Центральний банк, проміжний рівень – комерційні банки, нижній рівень – парабанки;

г) верхній рівень – Центральний банк, проміжний рівень – парабанки, нижній рівень – комерційні банки.

 

21. До основних функцій Центрального банку відноситься:

а) визначення нормативів діяльності комерційних банків, кредитно-грошове регулювання, кредитування підприємств, формування та збереження золото-валютних резервів в країні;

б) кредитно-грошове регулювання, контроль діяльності комерційних кредитних установ, кредитно-розрахункове обслуговування уряду, формування та збереження офіційних золотовалютних резервів в країні;

в) проведення грошової емісії, регулювання грошового обігу, визначення нормативів діяльності комерційних банків, формування офіційних золото-валютних резервів країни, кредитно-розрахункове обслуговування уряду;

г) правильно – пп. б, в.

 

22. Основними функціями комерційних банків є:

а) залучення депозитів, видача кредитів, розрахунково-масове обслуговування клієнтів, грошова емісія, обмін валют;

б) залучення вкладів, видача кредитів, проведення платежів, обмін валют;

в) залучення вкладів, видача кредитів проведення платежів, обмін валют, посередницькі операції з цінними паперами, факторинг, трастові операції, консалтинг;

г) правильна відповідь відсутня.

 

23. Сума, яка залишається у розпорядженні комерційних банків і реально може бути використана для проведення кредитних операцій, це:

а) грошова база; б) обов’язкові резерви;

в) надлишкові резерви; г) сукупні резерви.

 

25. Що не впливає на величину ставки відсотку комерційного банку:

а) рівень інфляції;

б) співвідношення попиту та пропозиції грошей;

в) політика центрального банку;

г) правильна відповідь відсутня.

 

26. Що повинен зробити Центральний банк, щоб знизити ставку відсотку:

а) ввести додаткові податки;

б) стимулювати зростання сукупного попиту;

в) збільшити пропозицію грошей;

г) зменшити пропозицію грошей.

 

27. До функцій центрального банку не належить:

а) проведення грошової емісії;

б) регулювання грошового обігу;

в) визначення нормативів діяльності комерційних банків.

г) правильна відповідь відсутня.

 

28. До методів кредитно-грошового регулювання, що здійснюються центральним банком, не належить:

а) зміна обов’язкової резервної норми;

б) зміна облікової ставки;

в) проведення операцій на відкритому ринку;

г) перерозподіл бюджетних коштів держави

 

29. Зміна обов’язкової резервної норми:

а) скорочує кредитні ресурси комерційних банків;

б) не впливає на обсяг реальних кредитних ресурсів комерційних банків;

в) зменшує або збільшує кредитні ресурси комерційних банків;

г) збільшує кредитні ресурси комерційних банків.

 

30. Операції центрального банку на відкритому ринку – це:

а) придбання або продаж державних боргових зобов’язань (у формі цінних паперів);

б) придбання або продаж іноземної валюти;

в) недопущення ненадійних приватних цінних паперів до обігу на фондовій біржі;

г) засіб регулювання ринку вільних капіталів.

 

31. Яку ціль переслідує центральний банк, змінюючи облікову ставку:

а) збільшення доходів державного бюджету;

б) вплив на загальний рівень цін в економіці;

в) стимулювання збільшення кількості комерційних банків;

г) правильна відповідь відсутня.

 

32. Податки - це:

а) грошові суми, що стягуються з кожної працюючої людини;

б) грошові і натуральні платежі, що виплачуються людиною державі;

в) грошові суми, що стягуються державою з прибутку і заробітної плати;

г) обов'язкові платежі домашніх господарств і підприємств до бюджету держави;

 

33. Податки, об'єктом яких є дохід або майно платника – це:

а) непрямі податки; б) прямі податки;

в) специфічні податки; г) правильно – пп. а, в.

 

34. Прямий податок це:

а) податок на додану вартість; б) податок з доходів фізичних осіб;

в) специфічний акцизний збір; г) митний платіж.

 

35. Прикладом непрямого податку є:

а) податок на додану вартість; б) акцизний збір;

в) податок з доходів фізичних осіб; г) правильно – пп. а, б.

 

36. Податкова ставка може бути:

а) адвалерною; б) специфічною;

в) цільовий; г) правильно – пп. а, б.

 

38. Прогресивне оподаткування:

а) податкова ставка росте з ростом величини доходу;

б) податкова ставка знижується з ростом доходу;

в) податкова ставка не пов’язана з доходом;

г) податкова ставка залишається постійною незалежно від доходу.

 

39. Пропорційне оподаткування:

а) податкова ставка росте з ростом величини доходу;

б) податкова ставка знижується з ростом доходу;

в) податкова ставка не пов’язана з доходом;

г) податкова ставка залишається постійною незалежно від доходу.

 

41. Який з перерахованих податків фактично виплачується кінцевим споживачем:

а) земельний податок; б) прибутковий податок;

в) акцизний збір; г) платежі в пенсійний фонд.

 

42. Податок на додану вартість :

а) включається в собівартість товару;

б) включається у витрати підприємства;

в) включається у відпускну ціну товару;

г) правильно – пп. а, б, в.

 

43. До цільових (спеціальних) податків не відносяться:

а) експортні та імпортні мита;

б) платежі у фонд зайнятості;

в) платежі в „чорнобильській фонд”;

г) платежі в пенсійний фонд.

 

44. Фіскальна політика держави – це:

а) вплив на макроекономічне становище за допомогою регулювання податків та державних витрат;

б) вплив на макроекономічне становище за допомогою державного контролю над грошовим обігом у країні;

в) діяльність держави спрямована на скорочення сукупного попиту шляхом підвищення рівня оподаткування;

г) діяльність держави спрямована на досягнення умов повної зайнятості в економіці.

45. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:

а) монетарною політикою;

б) політикою розподілу доходів;

в) фіскальною політикою;

г) політикою, заснованою на кількісній теорії грошей.

 

46. Державний борг – це сума попередніх:

а) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків;

б) бюджетних дефіцитів;

в) державних витрат;

г) бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних дефіцитів.

47. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

а) витрати держави зменшуються;

б) сума податкових надходжень скорочується;

в) сума витрат держави перевищує суму надходжень до бюджету;

г) правильно – пп. а, б.

 

48. Дефіцит державного бюджету може фінансуватись за рахунок:

а) додаткової емісії; б) державних запозичень;

в) зменшення державних витрат; г) усі відповіді правильні.

 

Вправа 3. Визначте яке з положень правильне, а яке помилкове

 

1. Необхідність втручання держави в економічне життя суспільства визначається нездатністю ринку вирішувати ряд економічних проблем.

2. Побічний ефект може бути тільки негативним.

3. Захист конкуренції не відноситься до економічних функцій держави в сучасних умовах.

4. Непряме регулювання економічних відносин державою припускає безпосереднє встановлення визначених законодавчих норм у взаєминах економічних суб’єктів, які вони можуть виконувати або ні.

5. Пряме регулювання економіки державою припускає зміни умов діяльності економічних суб’єктів.

6. Засіб збереження, як функція грошей, являється найбільш вразливою для інфляції.

7. Кредит прискорює кругообіг фондів підприємств.

8. Облікова ставка – це процентна ставка по кредитам, що надаються комерційними банками підприємствам.

9. Резервна норма – це сума коштів, які повинні мати комерційні банки по відношенню до суми прийнятих вкладів на своїх рахунках.

10. Рестриктивна кредитно-грошова політика реалізується шляхом обмеження грошової пропозиції

11. Експансіоністська кредитно-грошова політика здійснюється шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання росту виробництва і зайнятості.

12. Ціллю рестриктивної кредитно-грошової політики є стримування інфляції.

13. Сутність операцій на відкритому ринку полягає в купівлі/продажу державних цінних паперів.

14. Головним джерелом доходів держави є податки.

15. Непрямі податки вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг.

16. Прямі податки – це земельний податок, прибутковий податок з громадян, акцизи і мито.

17. Великий державний борг не може призвести до банкротства держави.

18. Фіскальна політика – це заходи уряду, спрямовані на зниження безробіття та інфляції.

19. Державний бюджет профіцитний коли доходи перевищують видатки.

20. Бюджетна система України – це сукупність бюджетів різних рівнів: державних, обласних, міських, районних, Автономної Республіки Крим.

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав