Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗРАХУНОК ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Читайте также:
  1. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  2. Аналіз загальних показників організації праці
  3. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  4. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  5. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  6. Аналіз показників ділової активності
  7. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  8. Аналіз показників ліквідності
  9. Аналіз показників рентабельності
  10. В результаті порівняння показників одержуємо абсолютне відхилення, яке умовно позначається як

 

Дисципліна “Основи економічної теорії” забезпечується наступними методичними розробками кафедри та навчальними посібниками:

 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посібник.-К.: Знання, 2006.-263с.

2. Баликоев В. С. Общая экономическая теория. Учебное пособие. – Новосибирск: ТОО «ЮКЭА», НПК «Модус», 1996. – 342 с.

3. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки.– К. : “Либідь”, 1995. – 215 с.

4. Войтов А. Г. Экономика. Общий курс: Учебник. – М.: Информ. внедр. центр «Маркетинг», 2000.–582с.

5. Гальчинський А. С. та ін. Основи економічної теорії: Підручник – К. : Вища школа, 1995.–471с.

6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: “Основи”, 1994. – 333с.

7. Економічна теорія: Навчальний посібник / М. М. Баб’як, Л. А. Пешенкова, А. В.Рибчук. – Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр навчальної літератури, 2005.–200 с.

8. Економічна теорія: Підручник / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко.-К.: Кондор, 2007.-492с.

9. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.: Знання, 2006.-632с.

10. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. Учеб. пособие. – К.: Вища школа – Знання, 1998. – 478с.

11. Каменецкий В.А., Патрикеев В.П. Основы экономической теории. Курс теории. Курс лекций – СПб. -2000.-150с.

12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів неекономічних спеціальностей очної форми навчання Укладачі: Нікєєнко Т. В., Черкавська Т. М. Дніпропетровськ: НГУ, 2004 – 24 с.

13. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник . – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 304с.

14. Основи економічної теорії. Підручник: У 2 кн. Кн.1: / за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: Либідь, 1998.

15. Основи економічної теорії. Підручник: У 2 кн. Кн.1: / за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. – 272с.

16. Основи економічної теорії. Підручник: У 2 кн. Кн.2: / за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. – 272с.

17. Основи економічної теорії. Тестові завдання для студентів. Упорядники: Задоя А. О., Петруня Ю. Є. Дніпропетровськ НГА України, 1998 – 82 с.

18. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 605 с.

19. Основы экономической теории: Учеб. пособие / Под ред И.П. Николаевой – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 231 с.

20. Основы экономической теории: Учебник. / Под ред. С.В.Мочерного. – К.: В-во “Знання”, КОО, 2000. – 607 с.

21. Петруня Ю. Е. Основы экономической теории: Учебное пособие / Ю. Е. Петруня, А.А.Задоя.– К.: Знання, 2008.–420 с.

22. Экономическая теория. Учебник. / Камаев В. Д. и колл. авт – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 640с.

 

Группа

  Ф.И.О  
Рыбко Александр Михайлович МОУ Гимназия № 1
Болдырева Дарья Евгеньевна
Гриша Дарья Владимировна
Никитина Валентина Олеговна
Карасик Дарья Михайловна
Борис Кристина Андреевна
Бабич Валерия Вадимовна
Чукарина Анастасия Евгеньевна
Крупская Анастасия Романовна
Солнцев Кирилл Викторович
Косицкий Семен Сергеевич МБОУ Лицей №1
Марцинкевич Светлана Сергеевна
Сумина Алина Ивановна
Комогорцева Ксения Викторовна
Палшакова Регина Александровна
Прашутинская Елена Ивановна
Жилякова Алена Андреевна
Демьяненко Карина Александровна
Кадук Артем Сергеевич
Якунина Кристина Денисовна
Дрокина Елизавета Александровна МОУ СОШ п. Снежный
Коваль Юлия Александровна МОУ СОШ № 32
Тарантон Никита Андреевич МОУ СОШ № 34
Самсонов Егор Сергеевич
Гревцова Александра Юрьевна
Ивашова Софья Сергеевна
Серкова Валерия Вячеславовна
Царакова Софья Фидаровна
Никитина Валентина Олеговна МОУ СОШ с УИОП № 16

 

РОЗРАХУНОК ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 

№ з/п Найменування сировини Маса нетто, г Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал
Моно- , дицукри Крохмаль
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  Вихід страви **          
Разом у страві * Сухі речовини, г (порції)  
Втрати при тепловій обробці   5-10 10-30 10-40 5-10  
Разом після втрат **          
Разом 100 г Б, % Ж, % Вуглеводи, %   ккал (100 г)
Разом 100% Сухі речовини, %  
                 

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав