Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теми практичних занять. .

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
  4. Важливо дотримуватись вказівок ортопеда щодо пози дитини під час сну, приймання їжі, ігор та занять.
  5. Виконання практичних завдань.
  6. Відповідно до вимог статуту ХУПС, під час навчальних занять (на парах) викладач є начальником для с
  7. Вплив занять фізичними вправами на організм школярів
  8. До виконання практичних занять
  9. До семінарських занять з історії педагогіки
  10. занять на І навчально-екзаменаційну сесію слухачів та студентів 1 курсу Волинського
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма заочна, заочна скорочена форма
Тема 1. Класифікація будівель і споруд. Вимоги до промислових будівель харчових підприємств.
1.1 Практичне заняття 1.Ескізні розробки плану безкаркасної будівлі. 0,25
  Ознайомлення із поставленим завданням, огляд макетів безкаркасної будівлі (розріз макета багатоповерхової будівлі безкаркасного типу з дахом, з горищем і фундаментом стрічкової конструкції із бетонних блоків і залізобетонною плитою під капітальні зовнішні й внутрішні цегляні стіни), навчально-технічних планшетів промислових будівель. Вибір маштабу. Графічне виконання завдання відповідно до ЄСКД у будівництві, правил прив'язки конструктивних елементів до повздовжніх і поперечних розбивочних (координаційних осей). Оформлення проекції плану будівлі: позначення координаційних осей, ширини та довжини, умовного рівня підлоги проектованого поверху та ін.    
Тема 2. Типізація й уніфікація в промисловому будівництві.
2.1 Практичне заняття 1. Ескізні розробки розрізу безкаркасної будівлі. 0,25
  Ознайомлення із поставленим завданням, огляд макетів безкаркасної будівлі, навчально-технічних планшетів промислових будівель. Графічне виконання завдання відповідно до ЄСКД у будівництві, на основі вивчених габаритних схем промислових будівель. Оформлення розрізу будівлі: позначення координаційних осей, розмірів, висотних відміток.    
Тема 3. Основні види будівельних матеріалів.
3.1 Практичне заняття 1.Ознайомлення із зразками будівельних матеріалів. 0,25
  Ознайомлення з основними видами будівельних матеріалів та їх використання в сучасному будівництві, візуальне визначення, вивчення основних властивостей.    
Тема 4. Архітектурно-будівельне проектування будівель та споруд харчових підприємств.
4.1 Практичне заняття 1Проектування плану першого поверху одноповерхової та багатоповерхової промислової будівлі. 0,25
  Ознайомлення із поставленим завданням, огляд макетів виробничих будівель, навчально-технічних планшетів промислових будівель. Графічне виконання завдання відповідно до ЄСКД у будівництві, дотримання правил прив'язки конструктивних елементів (стін, колон) промислової будівлі до повздовжніх і поперечних розбивочних (координаційних осей). Оформлення проекції плану будівлі дотримуючись Єдиної модульної системи у будівництві промислових об'єктів: зазначити ширину прогонів цеху, рок колон, довжину і ширину будівлі; відповідного позначення координаційних осей окремого цеху чи промислової будівлі в цілому; умовного рівня підлоги проектованого поверху та ін.    
Закінчення таблиці 4.1
Тема 5. Конструктивні елементи промислових будівель харчових підприємств.
5.1 Практичне заняття 1Проектування поперечного розрізу одноповерхової промислової будівлі. 0,25
  Ознайомлення з різними типами одноповерхових промислових будівель по макетам (макет одноповерхової будівлі в сталевому та залізобетонному каркасі). Вивчення основих конструктивних елементів одноповерхових промислових будівель. Умовне позначення конструктивних елементів будівлі й умовно-графічне позначення будівельних матеріалів в розрізі згідно з ЄСКД у будівництві. Прив'язка стін та колон до координаційних осей будівлі. Проектна градація висоти поверху. Визначення рівня підлоги запроектованого поверху. Основна номенклатура збірних типових залізобетонних та сталевих конструкцій одноповерхових будівель.    
5.2 Практичне заняття 2.Проектування поперечного розрізу двоповерхової промислової будівлі. 0,25
  Ознайомлення з макетом промислової будівлі (лабораторний макет збірно-розбірного будівельного тренажера каркасної двоповерхової промислової будівлі каркасного типу із пристінними залізобетонними колонами і колонами середнього ряду, стовпчастою конструкцією фундаментів, двосхилою балкою для покриття і залізобетонними ригелями для влаштування міжповерхового перекриття) та навчально-технічними плакатами відповідно до теми заняття. Визначення рівня підлоги запроектованих поверхів. Основна номенклатура збірних типових залізобетонних конструкцій багатоповерхових будівель. Проектування сходових клітин (залежно від висоти поверху).    
5.3 Практичне заняття 3.Проектування повздовжнього розрізу одноповерхової промислової будівлі. 0,25
  Ознайомлення з макетом промислової будівлі (лабораторний макет головного корпусу заводу з повним каркасом будівлі і металевими пристінними колонами, навісними залізобетонними панелями і стовпчастою конструкцією фундаментів під колони, покриття з двома світлоаераційними ліхтарями, спирання яких запроектовано на металевих фермах полігонального типу) та навчально-технічними плакатами відповідно до теми заняття. Визначення висоти цеху, розміру кроку колон, рівня підлоги, позначення координаційних осей відповідно до конструктивної схеми промислової будівлі.    
5.4 Практичне заняття 4Проектування повздовжнього розрізу двоповерхової промислової будівлі. 0,25
  Ознайомлення з макетом промислової будівлі (лабораторний макет багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним каркасом і навісними стіновими панелями, пристінними колонами та колонами середнього ряду першого й другого поверхів, балочною конструкцією міжповерхового перекриття і сумісним покриттям (дахом без горища), з фундаментами під колони стовпчастої конструкції та фундаментною балкою під стіни) та навчально-технічними плакатами відповідно до теми заняття. Визначення висоти цеху, розміру кроку колон, рівня підлоги, позначення координаційних осей відповідно до конструктивної схеми промислової будівлі.    
Тема 6. Основи санітарної техніки. Санітарно-технічне устаткування будівель і споруд підприємств харчової промисловості.
6.1 Практичне заняття 5.Санітарно-технічне обладнання промислових будівель (опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація). -
  Ознайомлення з елементами обладнання, розрахунок та дослідження.  
  Разом
               

5. Самостійна робота студентів

Таблиця 5.1

Самостійна робота

№ з/п Види самостійної роботи Кількість годин
денна форма заочна форма заочна скорочена форма
1. Тема 1. Класифікація будівель і споруд. Вимоги до промислових будівель харчових підприємств.
2. Тема 2 Типізація й уніфікація в промисловому будівництві.
3. Тема 3. Основні види будівельних матеріалів.
4. Тема 4. Архітектурно-будівельне проектування будівель та споруд харчових підприємств.
5. Тема 5. Конструктивні елементи промислових будівель харчових підприємств.
6. Тема 6. Генеральні плани підприємств харчових підприємств.
7. Тема 7. Ремонт і реконструкція будівель.
8. Тема 8. Основи санітарної техніки. Санітарно-технічне устаткування будівель і споруд підприємств харчової промисловості.
9. Всього годин

6. Індивідуальні завдання

Таблиця 6.1

Індивідуальні завдання

Вид індивідуальних завдань Тематика індивідуальних завдань Всього годин  
 
Контрольні роботи (заочної форми навчання) Проектування плану та розрізів промислової будівлі  
Всього    

 


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав