Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення та характеристика надання кредитних послуг

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  7. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  8. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  9. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  10. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення

Основою діяльності будь-якого банку є його клієнтська база. Клієнтська база це кількість клієнтів, які користуються послугами банку. Тому банк веде активну політику по збільшенню клієнтської бази. Він робить це завдяки наданню кредитів.

Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах:строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання, [5].

Строковість кредиту означає, що позики підприємствам видаються на певний строк, по закінченні якого вони повинні бути повернені.

Повернення кредиту означає, що отримані підприємством залучені кошти повинні бути повернені через певний час. Повернення кредиту забезпечується безперервністю кругообігу коштів і переходом їх в завершальній стадії в грошову форму.

Платність кредиту полягає в тому, що кредити банк видає підприємствам за певну плату, яка називається процентом. Розмір процента встановлюється з таким розрахунком, щоб сума отриманих від позичальника відсотків покривала витрати банку по залученню коштів, необхідних для даного кредиту, витрат на ведення банківської справи і забезпечувала одержання певного доходу.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. В банківській практиці найбільш розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава майна, гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором. В свою чергу, кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та

критеріями.

Таким чином призначенням кредитних послуг банку є задоволення різноманітних потреб його клієнтів у грошових ресурсах. Такими потребами можуть бути: формування і збільшення основного й оборотного капіталу; фінансування операцій спекулятивного характеру (наприклад біржових угод); витрати на споживчі потреби (придбання товарів тривалого користування або житла). Іноді кредит видається для загального фінансування діяльності позичальника без зазначення конкретних цілей. У цьому разі банк приймає рішення про надання позики, виходячи із наявних у нього даних про клієнта та рівня довіри до нього.

Видача кредитів фізичним і юридичним особам відбувається шляхом укладання кредитного договору. Кредитний договір – це цивільно – правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між банком і клієнтом з приводу проведення кредитної операції.

Головна вимога до змісту кредитного договору полягає у тому, щоб він містив у собі такі юридичні норми, які б дозволили регулювати весь комплекс взаємовідносин банку з клієнтом.

Кредитні договори вкладаються в письмові формі і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди сторін.

За своєю структурою кредитний договір має включати такі складові:

- преамбулу – в якій зазначаються найменування сторін та їх організаційно – правова форма;

- предмет і сума договору;

- умови забезпечення кредиту вказується конкретно: договір застави, договір поруки (гарантія), цінні папери або інші документи;

- порядок надання і погашення позики;

- зобов'язання банку і позичальника;

- права банку і позичальника;

- санкції у разі невиконання умов;

- строк дії договору;

Розглядаючи кредитну політику банку, як один з елементів банківської політики в цілому, необхідно виходити з того, що основною метою кредитної політики є залучення якомога більшого обсягу клієнтів, але недопущення кредитного ризику.

Лише при наявності довіри до клієнта банк видасть кредит на задоволення його потреб.

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав