Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачі № 21 - 30

Читайте также:
  1. IV. Задачі
  2. IV. Задачі
  3. Алгоритм вирішення задачі
  4. Аналіз задачі.
  5. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  6. Використовуючи набуті, знання, розв'яжіть задачі
  7. Вирішити задачі
  8. Вирішити задачі
  9. Вирішити задачі
  10. Вирішити задачі

Задача № 21. Визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці (шт.) типової продукції фірми, якщо відомо: витрати часу кожним робітником на виробництво одиниці (шт.) продукції становили у першій бригаді робітників - 50 хв., у другій - 40 хв., чисельність робітників першої бригади - 10 осіб, другої - 12 осіб. Прокоментуйте отриманий результат.

Задача № 22. Визначити середньорічний темп зростання обсягу продажу продукції фірми, якщо відомо: в 2007 р. обсяг реалізації продукції фірми становив 500 тис. грн., 2008 р. - 840 тис. грн., у 2009 р. - 1400 тис. грн. Навести формули і охарактеризувати основні особливості середньої геометричної (простої й зваженої).

Задача № 23. Визначити спискову чисельність робітників підприємства за перший квартал, якщо на початок місяця чисельність робітників за списком становила: на перше січня - 500 осіб, на перше лютого - 560, на перше березня - 580, на перше квітня - 820. Навести формулу та охарактеризувати основні особливості середньої хронологічної.

Задача № 24. Навести формулу та охарактеризувати основні особливості наступних показників: розмаху варіації та середнього лінійного відхилення. Визначити ці показники для групи студентів, якщо відомо що вік студентів становив: 19 років - 20 осіб, 20 років – 50осіб, 21 рік - 30 осіб.

Задача № 25. Відомо, що персонал фірми отримав за місяць дохід у наступних розмірах: 1500 грн. - 10 осіб, 1600 грн. - 35 осіб., 2000 грн. - 55 осіб. Визначити:

1) середній місячний дохід персоналу підприємства (грн.);

2) розмах варіації доходу;

3) середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення. Прокоментуйте отримані результати.

Задача № 26. Навести формулу і охарактеризувати основні особливості коефіцієнтів варіації, що розраховуються за допомогою середнього лінійного та середнього квадратичного відхилення. Визначити ці коефіцієнти для характеристики варіації у рівні знань студентів (у балах). Вихідні дані: оцінку "5" - отримали 42 студенти, «4» - 24 студ., «3» -29 студ., «2» - 5 студ.

Задача № 27. Охарактеризувати спрощений спосіб вирахування середньої арифметичної зваженої величини шляхом скорочення ваг. Визначити цим способом середню ціну продукції підприємства, якщо відомо:

 

Таблиця 6. - Вихідні дані

Ціна за одиницю продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції в різних регіонах, шт.
   
   
   

 

Задача № 28. Визначити, що означають поняття « ряд динаміки », « інтервальний ряд динаміки », « моментний ряд динаміки ».

Яку формулу треба використовувати для визначення середніх темпів зміни (зростання чи зменшення у %) найважливіших економічних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій та установ (прибутку, обсягу продажу продукції тощо).

Яка відповідь правильна:

1) треба використовувати формулу середньої арифметичної;

2) середньої гармонійної;

3) середньої геометричної;

4) середньої квадратичної.

 

Задача № 29. Проаналізувати стисло склад та визначення основ­них джерел статистичної інформації в Україні: статистичних періодичних видань, статистичної звітності, статистичного моніторингу тощо.

 

Задача № 30. Охарактеризувати стисло організацію статистики в Україні (загальнодержавної статистики, відомчої, регіональної тощо).

 

ЗАВДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав