Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачі № 51 - 60

Читайте также:
  1. IV. Задачі
  2. IV. Задачі
  3. Алгоритм вирішення задачі
  4. Аналіз задачі.
  5. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  6. Використовуючи набуті, знання, розв'яжіть задачі
  7. Вирішити задачі
  8. Вирішити задачі
  9. Вирішити задачі
  10. Вирішити задачі

У кожній з цих задач необхідно визначити індекси, що є найбільш вживаними в усіх країнах світу:

1) індивідуальні (часткові) індекси фізичного обсягу продукції, цін та вартості продукції;

2) загальні (зведені) індекси фізичного обсягу всієї продукції, цін та сукупної вартості двох видів продукції.

Обчислені індекси необхідно записати в їх системі взаємозв'язку (індексній системі). Прокоментувати отримані результати.

 

Таблиця 9 - Вихідні дані для задач № 51 - 55

 

 

Номер завдання Види продукції Одиниця виміру Фізичний обсяг продукції Ціна за одиницю продукції, грн.
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
  А Б шт. м3 5000 10000 5500 12000 200,0 100,0 211,6 110,0
  В Г т м3 500 1500 600 2000 300 150 270 123
  Д Е шт. т 750 1800 800 2000 400 500 400 434
  Ж З м2 т 1000 2000 1000 2400 200 400 360 600
  И К шт. т 1000 2000 2000 3000 300 200 540 200

Задача № 56. Наведіть формули й охарактеризуйте основні особливості загальних (зведених) агрегатного і середньоарифметичного індексів фізичного обсягу продукції. Визначити зростання чи зменшення у відсотках (%) вартості продукції, якщо кількість (фізичний обсяг) продукції збільшилась на 40 %, а ціни знизилась на 20 %.

Як змінився фізичний обсяг продукції підприємства, якщо відпо­відний індекс склав 0,95? Яку відповідь слід вважати правильною:

1) обсяг збільшився на 1,95 %;

2) збільшився на 5 %;

3) зменшився на 5 %;

4) збільшився на 0,95 %;

5) зменшився на 0,05 %.

Задача № 57. Наведіть формули й охарактеризуйте основні особливості загальних (зведених) агрегатного та середньоарифметичного індексів фізичного обсягу та цін. Побудуйте індексну систему, якщо загальний індекс цін продукції склав 1,1, а загальний індекс її фізичного обсягу 1,3. Як змінились ціни на продукцію підприємства, якщо індекс цін склав 0,9? Яку відповідь слід вважати правильною:

1) ціни збільшились на 0.9%;

2) збільшились на 90%;

3) зменшились на 0,1%;

4) зменшились на 10%;

5) збільшились на 10%.

Задача № 58. Вихідні дані: за минулий рік фірма продала 10 тис. шт. стандартних виробів, а за звітний рік - 12 тис. шт. В минулому році ціна одиниці (шт.) продукції складала 100 грн., а в звітному - 110 грн. Треба визначити: 1) індекс фізичного обсягу продукції; 2) індекс цін за одиницю продукції; 3) індекс вартості продукції; 4) розмір збільшення (чи зменшення) вартості продукції фірми за рахунок двох основних факторів комерційного успіху: росту кількості (фізичного обсягу) проданої продукції і цін на цю продукцію. Обчислені індекси необхідно представити у вигляді індексної системи. Прокоментувати отримані результати.

Задача № 59. Визначити, на скільки зросла за рік загальна вартість двох видів товарів за рахунок двох основних факторів комерційного успіху:

1) зростання фізичного обсягу (кількості) проданих товарів;

2) зміни цін на товари.

 

Таблиця 10 - Вихідні дані

Види товарів Фізичний обсяг проданих товарів, тис. шт. Ціни за одиницю товарів (тис. шт.), тис. грн
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
А        
Б        

Задача № 60. Охарактеризуйте метод індексації грошових показ­ників в умовах інфляції (індексації заробітної плати тощо). Визначити нову (скориговану) величину середньої заробітної плати робітників, якщо ця заробітна плата до початку інфляційного періоду становила 2400 грн., а індекс інфляційного зростання цін на цей період 1,05 або 105 %.

Якими методами треба визначити конкретний розмір (у гривнях, доларах тощо) впливу найважливіших факторів роботи фірми на величину її прибутку:

1)методом групування даних;

2)балансовим методом;

3)методом анкетного опитування;

4)індексним методом.

 

 

ЗАВДАННЯ СЬОМЕ
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 57 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав