Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач „Авто-радіо”.

Читайте также:
  1. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  2. В яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями?
  3. Европейский (французкий, сухой) педикюр проводиться без воды и колюще-режущих инструментов.
  4. Експертні опитування. Біографічний метод
  5. занять на І навчально-екзаменаційну сесію слухачів та студентів 1 курсу Волинського
  6. Маркетингове дослідження ринку методом опитування
  7. Метод опитування в соціології та його різновиди
  8. Метод опитування та його різновиди
  9. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів) з підготовки до семінарських занять
  10. Обробка результатів дослідження та формування матриці анкетного опитування

Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність малого підприємства слід подати не пізніше 10 січня.

Об’єктивним часом є: б) рік. Суб’єктивним часом є: в) 1.01-10.01;

Звіт про підсумки сівби ярих культур подається раз на рік не пізніше 5 днів після закінчення сівби.

Суб’єктивним часом є: а) 5 днів; Критичним моментом є: г) день закінчення сівби.

Проводиться запис актів громадянського стану.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) суцільне. За часом реєстрації даних: г) періодичне.

Проводиться облік військовозобов’язаних осіб.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) монографічне. За часом реєстрації даних: г) поточне.

Проводиться опитування постійних слухачів радіопередач „Авто-радіо”.

За ступенем охоплення одиниць це спостереження: б) анкетне. За часом реєстрації даних: в) одноразове;

1.27. Організаційною формою перепису багаторічних плодово-ягідних насаджень є:

б) спеціально організоване спостереження. Організаційною формою укладання списків платників податків є: в) реєстр;

1.28. Організаційною формою обліку відвідувань закладів культури є: б) спеціально організоване спостереження.

Організаційною формою реєстрації підсумків біржових торгів є: в) звітність;

1.29. Помилки реєстрації притаманні спостереженню: а) суцільному; б) вибірковому.

Помилки репрезентативності притаманні спостереженню: г) вибірковому.

1.30. Помилки реєстрації можуть бути: а) випадковими, систематичними;

1.31. При анкетному опитуванні респондент визначив свій соціальний статус як „учень загальноосвітньої школи”, а в пункті „сімейний стан” зазначив „вдівець”. Допущена помилка: в) навмисна;

1.32. При опитуванні респондентка визначила свій вік 45 років. Насправді їй виповнилося 46 років. Допущена помилка: а) випадкова;

2.1. Зведення статистичних даних - це підсумовування: б) значень властивих їм ознак.

2.2. Багатоступеневе розмежування сукупності за атрибутивною ознакою з чітко визначеними вимогами та умовами віднесення елементів до тієї чи іншої групи називають: б) групуванням. Відповіді:2) б;–.

2.3. Як статистичний стандарт розмежування сукупності на тривалий період часу використовують:

а) класифікації; б) номенклатури; в) групування. Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) а, б, в; 4) в.

2.4. Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюючої ознаки здійснюється за допомогою групування:

2) структурного; 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

2.5. Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні групи здійснюється за допомогою групування:

1) типологічного;

2.6. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування: 3) аналітичного;

2.7. Розподіл приватизованих підприємств регіону характеризується даними:

Форма власності Приватизовано підприємств через
продаж та викуп акціонування разом
Муніципальна      
Загальнодержавна      

Це групування: г) комбінаційне. б)аналітичне Відповіді: 4) б, г.

2.8. Розподіл малих підприємств за тривалістю обороту обігових коштів:

Тривалість обороту, днів Кількість малих підприємств Середній прибуток, млн. грн.
36-50 51-65 66-80   4,0 3,5 2,0
Разом   3,3

Це групування: 3) аналітичне;

2.9. За даними страхової статистики майнового страхування сума застрахованих об’єктів становить:

Вид застрахованого майна Страхова сума, млрд. грн.  
Домашнє майно Будівлі  
Разом  

Це групування: в) просте; б) аналітичне; Відповіді: 1) а, в;

2.10. Розподіл засуджених за вироками судів характеризується даними, %:

Вид злочину Рецидив
не судився судився 1 раз   судився 2 рази і більше разом  
Крадіжки Грабежі та розбої Вимагання                

Це групування: б) аналітичне; г) комбінаційне. Відповіді: 4) б, г.

2.11. За результатами соціологічного опитування виділено три групиреспондентів за політичною орієнтацією:

Політична орієнтація % до підсумку  
Консерватори Ліберали Демократи  
Разом  

Це групування: 1) структурне;

2.12. Групування молокозаводів регіону за обсягами переробки молока характеризується даними:

Обсяг переробки молока за рік, тис. т Кількість заводів Прибуток на 1 т переробленого молока, грн.  
До 30 30-50 50 і більше   7,3 10,1 12,3
Разом   9,8

Це групування: 3) аналітичне;

2.13. Для порівняльного аналізу трудового потенціалу країн пропонуються такі дані:

Країна % до підсумку  
Країна економічно активне населення економічно пасивне населення  
А В C    

Це групування: а) структурне; г) комбінаційне. Відповіді: 2) а, г;

2.14. Атрибутивним рядом розподілу є: а) розподіл бюджету за джерелами надходження;

б) розподіл вантажообороту за видами транспорту. Відповіді: 3) а, б;

2.15. Варіаційним рядом розподілу є: а) розподіл комерційних банків за розміром уставного фонду;

б) розподіл кредиторів банку за розміром заборгованості. Відповіді: 2) а, б;

2.16. Атрибутивним рядом розподілу підприємств є: а) розподіл за формою власності;

б) розподіл за питомою вагою експортної продукції. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

2.17. Варіаційним рядом розподілу є: а) розподіл міст за кількістю жителів;

б) розподіл фермерських господарств за розміром посівних площ.Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

2.18. У ряду розподілу сімей за кількістю дітей варіантом є: б) кількість дітей.

У ряду розподілу міст за кількістю жителів частотою є: г) кількість жителів. Відповіді: 4) б, г.

2.19. У ряду розподілу фірм за кількістю зайнятих варіантом є: а) кількість зайнятих;

У ряду розподілу робітників-наладчиків за кількістю верстатів, що ними обслуговуються, частотою є:

г) кількість верстатів. Відповіді: 2) а, г;

2.20. У формі дискретного ряду доцільно представити розподіл робітників підприємства:

б) за рівнем кваліфікації (тарифні розряди). Відповіді:2) б;

2.21. У формі інтервального ряду доцільно представити розподіл малих підприємств:

б) за розміром прибутку.Відповіді: 2) б;

2.22. Статистичною є таблиця, у якій наведено: а) платіжний баланс країни за кварталами року;

б) співвідношення чоловіків та жінок за регіонами. Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б; 4) –.

2.23. Статистичною є таблиця, у якій наведено: а) підсумки торгів на фондовій біржі;

б) розклад руху приміських електропоїздів. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

2.24. Рівень економічного розвитку країн характеризується даними:

Країна ВВП на душу населення, дол. США   Енергоспоживання ВВП, КНЕ/1000 дол. США  
А В С D      

За структурою підмета це таблиця: 2) групова;

2.25. За даними соціологічного опитування умови життя населення країни оцінюються так:

Оцінка Дуже добрі   Відносно добрі Задовільні Дуже погані Разом  
Кількість респондентів,% до підсумку          

За структурою підмета це таблиця: 3) аналітична;

2.26. Зайнятість населення регіону характеризується даними, тис. осіб:

Сфера зайнятості Разом
Всього зайнято  
з них: у сфері матеріального виробництва  
в т.ч.: сільське господарство  
промисловість  
будівництво  
транспорт та зв'язок  
у невиробничій сфері  
в т.ч.: торгівля  
послуги  

За структурою підмета це таблиця: 2) групова;
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав